Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Obec Pohoří Vás vítá

Letecký pohled na střed obce a hřbitov

Letecký pohled na střed obce a hřbitov

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka

Základní škola Pohoří

Základní škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Mateřská škola Pohoří

Původní stará škola

Původní stará škola

Dětský karneval

Dětský karneval

Tělocvičně obce Pohoří

Tělocvična obce Pohoří

Přírodní rezervace Zbytka

Přírodní rezervace Zbytka

Místní obchod

Místní obchod

Nový obecní úřad a hasičská zbrojnice

Nový obecní úřad a hasičská zbrojnice

Divadelní představení v obecním pohostinství

Divadelní představení v obecním pohostinství

Pravidelní letní obyvatelé Pohoří

Pravidelní letní obyvatelé Pohoří

Poutní Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele

Poutní Mše svatá v Kostele sv. Jana Křtitele

V dnešní obci je evidováno 227 popisných čísel a žije zde přes 650 obyvatel. Na ploše 650 ha je vybudovaná kompletní infrastruktura, která slouží všem občanům - zpevněné komunikace po celé obci, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována. V obci funguje mateřská škola, základní škola (1. - 5. třída), tělocvična, pohostinství, obchod (potraviny) a v létě i přírodní kulturní areál.

V obci je dále nově zrekonstruovaný kostel sv. Jana Křtitele, hřbitov, hasičská zbrojnice, a  hřiště na fotbal, tenis a volejbal. Pošta v obci není, využíváme služeb pošty v Dobrušce (PSČ 518 01). Nejbližší zdravotnické zařízení je Nemocnice v Náchodě či Rychnově nad Kněžnou. Nejbližší kino je v Dobrušce (cca 4km). Naše vesnice je s okolím propojena veřejnou hromadnou dopravou jak autobusovou (prochází středem obce), tak vlakovou (železnice prochází okrajem obce).

Obec má řadu kulturních zajímavostí, jednou z nich je zajisté spojena s osobností pana Miloně Čepelky - spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana.

Další informace >>



stalo se v obci

CO SE CHYSTÁ V POHOŘÍ


SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Letos se nemůžeme společně sejít při slavnostním rozsvícení vánočního stromu kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Světla stromu se rozsvítí v sobotu 28. listopadu v 17:30 hodin. Rozsvícení vánočního stromu bude i v tomto roce v naší obci symbolem vstupu do období adventu. Přejeme Vám všem ...  
Pokračování příspěvku >>

24.11.2020



 

Adventní potravinová sbírka v Dobrušce

leták v přiloženém souboru  
Pokračování příspěvku >>

24.11.2020



 

Změna úředních hodin

  Obecní úřad – úřední hodiny od 12. října 2020   V návaznosti na usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s výskytem koronaviru jsme nuceni omezit úřední hodiny obecního úřadu. Občané mohou využít služeb úřadu k zajištění úředních záležitostí za souč...  
Pokračování příspěvku >>

09.10.2020



 

pokračování rubriky CO SE CHYSTÁ V POHOŘÍ >>

stalo se v obci

STALO SE V POHOŘÍ


Nalezený mobilní telefon

Na obecní úřad byl odevzdán mobilní telefon. Nalezen byl před Stoklasovými, čp. 201. Bohužel nejde zapnout, nejspíše je vybitý a proto z něj nelze zavolat a tím zjistit majitele. Majitel se může přihlásit na obecním úřadě buď v úředních hodinách nebo zavolat na telefon 494 623 346, napsat na e-...   
Pokračování příspěvku >>

25.11.2020



 

Manuál pro lidi v karanténě - donáška léků z lékárny

viz přiložený soubor   
Pokračování příspěvku >>

20.10.2020



 

NAŘÍZENÍ VLÁDY - KRIZOVÁ OPATŘENÍ, aktualizace k 23.11.2020, nouzový stav do 12.12. 2020

471 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 Vláda I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesení...   
Pokračování příspěvku >>

30.09.2020



 

pokračování rubriky STALO SE V POHOŘÍ >>



Strategický plán rozvoje obce Pohoří

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE POHOŘÍ


Strategický plán rozvoje obce Pohoří

Strategický plán rozvoje obce Pohoří

Informace o konceptu územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“


V současné době je zpracováván koncept územní studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí“, která se bezprostředně týká naší obce. Studie směřuje k prověření, zda je vhodné realizovat přírodě blízká protipovodňová opatření ve vytipovaných lokalitách v povodí Dědiny. Ve spolupráci se zástupci dalších dotčených obcí jsou vyjadřovány k navrhovaným protipovodňovým opatřením od samého začátku připomínky. Zastupitelé obce Pohoří schválili na 13. veřejném zasedání dne 25.2.2020 stanovisko, že „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny“, se svou uvedenou předpokládanou hodnotou snížení stoleté vody v řádu několika procent, je obtížné považovat za protipovodňové opatření. Zastupitelé obce se postavili společně proti opatřením, která budou mít za následek snížení kapacity průtočnosti koryta, neboť to by mělo za následek navýšení běžného stavu hladiny i stavu při povodních, a tím pádem zhoršení povodňové situace z pohledu majitelů ohrožených pozemků a objektů i ostatních obyvatel obce.

Rada obce Pohoří schválila na svém zasedání dne 29.9.2020 zveřejnění informace o konceptu této územní studie na internetových stránkách obce, aby občané obce a vlastníci dotčených pozemků měli možnost získat informace o plánovaném projektu.

Stručný souhrn si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří

JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V POHOŘÍ


Jídelní lístek Základní a Mateřské školy v Pohoří: http://www.zspohori.estranky.cz/clanky/jidelni-listek/.

Meteostanice Pohoří

METEOSTANICE POHOŘÍ - ONLINE POČASÍ Z POHOŘÍ


Více o počasí v Pohoří

Předpověď počasí pro Pohoří na 8 dní dopředu

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO POHOŘÍ NA 8 DNÍ DOPŘEDU


Předpověď počasí pro Pohoří na 8 dní
Královéhradecký krajDSO Region NovoměstskoEuroregion GlacensisCzech POINTportal.gov.cz - na úřad přes internet
Královéhradecký krajKolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení.