Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]

Co se chystá se v obci Pohoří

Poplatek za odpady a ze psů v r. 2019, svoz odpadů

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY na rok 2019

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů můžete místní poplatek za odpady zaplatit na novém OÚ Pohoří čp. 117

v úřední dny, které jsou stanoveny:

pondělí a středa vždy

7.30 – 12.00   13.00 – 17.00 hod

nebo bezhotovostně na účet obce Pohoří.

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s., Dobruška

 

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu

Poplatek za odpady na rok 2019 činí

400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří

nebo za rekreační objekt a je splatný jednorázově do 30. 4. 2019.

 

Známku na popelnici pro rok 2019 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří.

Svozový kalendář je v přiloženém souboru. Pro rok 2019 zůstává svozovým dnem čtvrtek v sudé týdny.

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSA na rok 2019

Poplatek ze psa na rok 2019 činí 100,- Kč a je splatný jednorázově do 31. 3. 2019.

Související soubory

 

[ zpět na Co se chystá v obci Pohoří ]