Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Klub přátel Pohoří

Klub přátel Pohoří - logoOrganizace Klub přátel Pohoří vznikla 23. července v roce 1996 sdružením několika rodičů dětí z mateřské školky a základní školy.

Cílem naší činnosti bylo a je oživit lidové tradice v obci.  V průběhu celého roku zajišťovat akce, za kterými děti až do této doby musely dojíždět do okolních měst a obcí.

Každoročně pořádáme pro děti:

  • MIKULÁŠSKOU NADÍLKU s tancem, hrami a jinými skopičinami

  • LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který je oživen účastí malých i velkých čarodejnic a ohňostrojem

  • DĚTSKÝ KARNEVAL se soutěžemi a bohatou dětskou tombolou

  • taneční soutěž žáků základní školy - POHOŘSKÝ STŘEVÍČEK

  • DĚTSKÝ DEN

  • PLES KPP

Klub přátel Pohoří

Nepochopení některých občanů a také proto, že se scházelo více děti než dospělých, zapříčinilo ukončení pořádání ostatků. Také skončilo cvičení s dětmi. Přestože byl velký zájem, ubývalo pomáhajících dobrovolných cvičitelů (maminek) a nedalo se to zvládat. I přesto, že členové klubu stárnou a nová krev není na obzoru, snažíme se ostatní činnosti zachovávat.

Členové KPP nadále doufají, že vydrží elán do dalších let. Potřebujeme omladit tým, přijďte mezi nás!

Luboš Čížek, předseda KPP

Podrobnou historii námi pořádaných akcí
najdete v Digitální kronice Pohoří pod položkou Život v obci.