Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Kostel sv. Jana Křtitele

O kostele

Kostel sv. Jana Křtitele v PohoříKostel sv. Jana Křtitele je nejen místem pro bohoslužby, křty, svatby či místem posledního rozloučení s našimi bližními, ale je i památkou na dřívější generace a přirozenou dominantou obce. Ať jedete odkudkoliv, první co uvidíte bude věžička našeho kostela.

Mše Svaté jsou zde pravidelně každý týden v neděli, bohoslužby začínají v 11:00 hodin. Pravidelně se zde dodržují svátky jako posvícení, pout, dušičky apod. Jsme rádi, že tato tradice nezmizela z našeho každodenního života a budeme se snažit, abychom si tyto Svátky udrželi.

V červnu 2000 započala generální oprava celého vnějšku kostela. Trvala tři roky, byla rozdělena do třech etap, proinvestovali jsme 750 000 Kč.... Více o opravě v další kapitole. V Digitální kronice obce Pohoří najdete množství fotografií kostela jak před opravou, tak i během ní a po opravě. Po opravě byly na kostel namířeny osvětlovací reflektory a každou noc je naše dominanta vidět z dalekého okolí.


Generální oprava kostela 2000 - 2002

V devatesátých letech 20. století se stav vnějšku svatyně rapidně zhoršil. Stavba neměla delší dobu (přes 30 let) prakticky žádnou údržbu. Omítka zšedla, začala opadávat, okapy prorezivěly, začalo zatékat, vitráže se začaly rozpadávat a jednotlivá sklíčka vypadávala, provizorní opravy přestávaly stačit a hrozilo nenávratné poškození vnitřních maleb na stěnách kostela. Proto jsme se rozhodli na konci milénia pro generální opravu celého vnějšku kostela.

Bylo jasné, že náklady na takovou opravu budou vysoké a proto jsme museli začít hledat finanční zdroje. Děkanský úřad v Opočně vyhlásil sbírku na opravu kostela (veřejná sbírka byla povolena Okresním úřadem). Založili jsme tedy konto u IPB (účet později převzala ČSOB). Na opravy podle možností přispíval Děkanský úřad v Opočně a Obecní úřad v Pohoří. Občané Pohoří přispěli finančními dary do sbírky (vybrala se úctyhodná částka - téměř 250.000 Kč).

Opravu jsme rozdělili do tří etap:

1. etapa (rok 2000)

Do první jsme zařadili nejkritičtější opravy - oprava střechy tak, aby nezatékalo, oprava a nátěr plechů na obou věžích, dále pak kompletní oprava omítky velké věže + oprava omítky na průčelí kostela, stihne-li se. Následně na to natřít opravenou část omítky (původně na bílo, ale nakonec jsme se přiklonili k světlounce modré).

2. etapa (rok 2001)

V druhé etapě bylo naplánováno následující: kompletní přerovnání střechy včetně nového přelatění, bude-li potřeba, výměna starých okapů kolem zbytku kostela, údržba skleněných vitráží, oprava omítky na zbytku kostela (tedy obvodový plášť mimo průčelí, které již bylo opravené).

3. etapa (rok 2002)

Třetí a poslední etapa oprav se realizovala L. P. 2002. Z finančních důvodů jsme byli nuceni odložit rekonstrukci skleněných vitráží na tento rok. Postupně bylo opraveno všech 11 vitráží, které opravující firma zasadila do nového kovu a upevnila do omítky. Zároveň je předsklila sklem, aby skla vitráží neničily přímo povětrnostní vlivy. Opravy se dočkaly i dvě sochy z výklenků vedle vchodu, které jsme nechali zrestaurovat.  Kolem celého kostela jsme provedli drenáž tak, aby mohla omítka dýchat, ale hlavně aby do zdi nešlo vlhko. Byl také nahozen dolní sokl kolem celého kostela, který přes zimu vysychal. Poslední naplánovanou akcí byl úklid kolem kostela po generální opravě, terénní úpravy a nasázení zeleně.

Na následujícím obrázku můžete porovnat stav před opravou a stav po opravě:

Kostel před opravou a po opravě

30. června 2002: S potěšením Vám můžeme oznámit, že generální oprava Kostela sv. Jana Křtitele v Pohoří je u konce! Kostel je nyní zcela v novém kabátě. Stala se z něho opět dominanta obce, za kterou už se nemusíme stydět. Hlavní poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří neváhali a přišli pomoci, ať už s lešením, otloukáním, uklízením... Nic z toho by se neudálo bez peněz - za finanční dary děkujeme především občanům Pohoří, Obecnímu úřadu, Opočenské farnosti a Okresnímu úřadu, díky jejichž příspěvkům se nám zdárně podařila dokončit 1., 2.  i 3. etapa. Poděkování patří také panu starostovi za koordinaci a organizování všeho, co mělo společného s opravou, dále pak zedníkům, pokrývačovi, horolezcům, ... Díky nim jsme mohli v roce 2002 oslavit důstojně 100 let od položení základního kamene našeho kostela.

Podrobnou historii původní kaple i současného kostela
najdete v Digitální kronice Pohoří pod položkou Kostel sv. Jana Křtitele.