Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Obecní úřad Pohoří

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

číslo
název
informace
1. Oficiální název Obec Pohoří
2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.
3. Organizační struktura organizace úřadu >>
4. Kontaktní spojení kontaktní údaje >>
5. Případné platby můžete poukázat bankovní spojení >>
6. IČO kontaktní údaje >>
7. DIČ Obec není plátcem DPH.
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce důležité dokumenty >>
9. Žádosti o informace - osobně na OÚ v úřední hodiny
- písemně
10. Příjem žádostí a dalších podání Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny.
11. Opravné prostředky Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny.
12. Formuláře Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny. Doporučujeme také internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny. Doporučujeme také internetové stránky Portálu veřejné správy České republiky.
14. Nejdůležitější předpisy - zákon č. 128/2000 Sb.
- zákon č. 106/1999 Sb.
- organizační řády a interní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací poplatky za služby >>
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb důležité dokumenty >>

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999

rok 2014 Odpověď ze dne 7.1.2014
rok 2015 Odpověď ze dne 12.1.2015
rok 2016 Odpověď ze dne 15.2.2016
rok 2017 Odpověď ze dne 23.2.2017
Odpověď ze dne 27.6.2017
Odpověď ze dne 19.7.2017 (1)
Odpověď ze dne 19.7.2017 (2)
Odpověď ze dne 22.8.2017
Odpověď ze dne 17.10.2017
rok 2018 Odpověď ze dne 1.2.2018
Odpověď ze dne 28.2.2018 (1)
Odpověď ze dne 28.2.2018 (2)
Odpověď ze dne 15.3.2018
Odpověď ze dne 20.3.2018
Odpověď ze dne 29.3.2018
Odpověď ze dne 11.4.2018
Odpověď ze dne 19.4.2018 (1)
Odpověď ze dne 19.4.2018 (2)
Odpověď ze dne 28.5.2018
Odpověď ze dne 8.6.2018
Odpověď ze dne 27.7.2018
Odpověď ze dne 27.7.2018 - směrnice
Odpověď ze dne 27.7.2018 - dodatek
Odpověď ze dne 23.11.2018
rok 2019 Odpověď ze dne 28.2.2019
Odpověď ze dne 26.6.2019
Odpověď ze dne 22.8.2019