Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Obecní úřad Pohoří

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

číslo
název
informace
1. Oficiální název Obec Pohoří
2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.
3. Organizační struktura organizace úřadu >>
4. Kontaktní spojení kontaktní údaje >>
5. Případné platby můžete poukázat bankovní spojení >>
6. IČO kontaktní údaje >>
7. DIČ Obec není plátcem DPH.
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce důležité dokumenty >>
9. Žádosti o informace - osobně na OÚ v úřední hodiny
- písemně
10. Příjem žádostí a dalších podání Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny.
11. Opravné prostředky Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny.
12. Formuláře Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny. Doporučujeme také internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Na Obecním úřadě Pohoří v úřední hodiny. Doporučujeme také internetové stránky Portálu veřejné správy České republiky.
14. Nejdůležitější předpisy - zákon č. 128/2000 Sb.
- zákon č. 106/1999 Sb.
- organizační řády a interní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací poplatky za služby >>
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb důležité dokumenty >>