Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

Úřední deska - informace pro občany

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Vše
13.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové vol.komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - viz příloha

 

zobrazit celou zprávu >>

 
10.11.2017 VV-OOP-nařízení vlastníkům lesů zpracování těžeb nahodilých

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství dle lesního zákona NAŘIZUJE vlastníkům lesů zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018

ÚPLNÉ ZNĚNÍ V PŘÍLOZE

 

zobrazit celou zprávu >>

 
03.11.2017 VV-Návrh Aktualizace č.1 Zásad úz.rozvoje KH kraje

Návrh Aktualizace č.1 Zásad úz.rozvoje KH kraje - viz příloha

zobrazit celou zprávu >>

 
17.10.2017 VV-Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KH kraje

VV-Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - viz příloha

zobrazit celou zprávu >>

 
11.10.2017 Zubní pohotovost

V příloze si otevřete rozpis ordinujících lékařů na zubní pohotovosti.

zobrazit celou zprávu >>

 
05.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

viz příloha

zobrazit celou zprávu >>

 
27.09.2017 Revitalizace trati Týniště n.O.-Broumov-stavební povolení

"Revitalizace trati Týniště n.O. - Broumov" - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy - viz přiložený soubor

zobrazit celou zprávu >>

 
18.09.2017 VV-návrh OOP-zastavení těžeb jiných než nahodilých v lesních porostech

Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - zastavení těžeb jiných než nahodilých v lesních porostech

viz přiložený soubor

zobrazit celou zprávu >>

 
18.09.2017 ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromů a porostů

ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromů a porostů

Zásahy proveďte do 15. listopadu 2017 v době vegetačního klidu dle pokynů v letáku - viz přiložený soubor

zobrazit celou zprávu >>

 
12.09.2017 Pozvánka na 18. veřejné Zasedání zastupitelstva obce Pohoří

Pozvánka na 18. veřejné Zasedání zastupitelstva obce Pohoří v přiloženém souboru

zobrazit celou zprávu >>

 
09.09.2017 VOLBY-Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v přiloženém souboru

zobrazit celou zprávu >>

 
05.09.2017 VOLBY - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

zobrazit celou zprávu >>

 
21.08.2017 Volby do Parlamentu - stanovení počtu členů komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017

zobrazit celou zprávu >>

 
14.08.2017 Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou

zobrazit celou zprávu >>

 
19.07.2017 Přechodná úprava provozu 9.9.2017-cyklozávod

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy v příloze.

zobrazit celou zprávu >>

 
04.07.2017 Nabídka pronájmu obecního bytu

OBEC POHOŘÍ

zobrazit celou zprávu >>

 
30.06.2017 Přechodná úprava provozu - POHOFEST

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu při akci POHOFEST v přiložených souborech

zobrazit celou zprávu >>

 
30.06.2017 Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Pohoří

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Pohoří

zobrazit celou zprávu >>

 
27.06.2017 Přechodná úprava provozu - Porcinkule 2017

V příloze Veřejná vyhláška, OOP,  kterou se stanoví přechodná úprava provozu při konání akce - tradiční poutě "PORCINKULE 2017".

zobrazit celou zprávu >>

 
23.06.2017 Nový jízdní řád - odjezdy z Dobrušky

od 21. června platí nové jízdní řády. Nějaké drobné změny platí i pro Dobrušku. V příloze naleznete odjezdníky ze zastávek Dobruška autobusové nádraží a Dobruška Laichterova.

 

zobrazit celou zprávu >>

 
21.06.2017 Změna kontaktního místa IREDO

 

zobrazit celou zprávu >>

 
20.06.2017 Cyklobusy - změna trasy

Do konce srpna bude červená linka cyklobusu jezdit po objízdné trase

Cyklobusy Kladského pomezí poprvé vyrazily do teré...

zobrazit celou zprávu >>

 
15.06.2017 Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pohoří

Ve čtvrtek 22. června se bude konat 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Pohoří.

Pozvánka s programem zasedání je v přiloženém souboru.

zobrazit celou zprávu >>

 
06.06.2017 Záměr obce Pohoří o prodeji pozemku

Záměr obce Pohoří o prodeji pozemku v přiloženém souboru

zobrazit celou zprávu >>

 
02.06.2017 Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 3 ÚPSÚ Pohoří

Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Pohoří

zobrazit celou zprávu >>

 
17.05.2017 Stanovení záplavového území

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nově stanovuje a vymezuje rozsah záplavového území pro významný vodní tok Zlatý potok.

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - v příloze

zobrazit celou zprávu >>

 
15.05.2017 Oznámení snímkování obecních staveb

Předpokládaný termín provedení je v období 24.5. - 9.6.2017.

Podrobnosti a mapka snímkovaných prostorů v příloze.

zobrazit celou zprávu >>

 
15.05.2017 Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Informace k dani z nemovitých věcí v příloze:

zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

splatnost daně

zasílání složenek

zasílání údajů pro placení e-mailem

zobrazit celou zprávu >>

 
03.05.2017 Vodné, stočné - informace k roku 2016

Informace k cenám vodného a stočného v roce 2016

zobrazit celou zprávu >>

 
26.04.2017 Výluky traťové koleje 9.-12.5.2017

Dobrý den,
dovoluji si Vás informovat o výluce traťové koleje v úseku Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami  ve dnech 2. - 4.5.2017. V úseku Opočno ...

zobrazit celou zprávu >>

 
28.03.2017 Záměr obce o pachtu kulturního střediska

Záměr obce o pachtu kulturního střediska

zobrazit celou zprávu >>

 
23.03.2017 Oznámení řízení o návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Pohoří

Oznámení řízení o návrhu Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Pohoří si otevřte v přiloženém souboru

zobrazit celou zprávu >>

 
15.03.2017 Rozpočet Obce Pohoří 2017 - OZNÁMENÍ

Rozpočet Obce Pohoří 2017 - v přiloženém souboru a v sekci Důležité dokumenty.

zobrazit celou zprávu >>

 
15.03.2017 Rozpočtový výhled Obce Pohoří na období 2018 - 2020 - OZNÁMENÍ

Rozpočtový výhled Obce Pohoří na období 2018 - 2020 - v přiloženém souboru a v sekci Důležité dokumenty.

zobrazit celou zprávu >>

 
15.03.2017 Informace o zveřejnění dokumentů DSO RN - OZNÁMENÍ

Informace o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko dle zákona č. 250/2000 Sb., o ...

zobrazit celou zprávu >>

 
07.03.2017 Stanovení záplavového území

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území Zlatý potok, Dědina

 

Vyhlášku si otevřte v přiloženém souboru. Mapky jsou k dispozici na obecním úřadě.

 

zobrazit celou zprávu >>

 
02.03.2017 Zubní pohotovost v roce 2017

V příloze si otevřte rozpis zubní pohotovosti pro okres Rychnov nad Kněžnou pro dny pracovního klidu (víkendy, svátky).

zobrazit celou zprávu >>

 
14.02.2017 Finanční úřad - informace, rozšíření úředních hodin

v přílohách jsou informace týkající se rozšíření úředních a pokladních hodin v měsíci únoru, březnu a dubnu 2017 na Finančním úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a Kostelci nad Orlicí.

 

Zároveň posíláme ...

zobrazit celou zprávu >>

 
08.02.2017 PRAVIDLA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vydal krátkou příručku týkající se PRAVIDEL POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI. Obyvatelům poskytne důležité informace od kontrol spalinových cest, až po ohlášení pálení klestí.

 

zobrazit celou zprávu >>

 
12.01.2017 Zasílání údajů pro daň z nemovitostí e-mailem

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

Leták Finanční správy v příloze

zobrazit celou zprávu >>