Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku


Sběrný dvůr v Pohoří

Sběrný dvůr v PohoříObec Pohoří dokončila projekt „Sběrný dvůr Pohoří“ a v úterý 3. 9. 2019 ho otevřela. Na realizaci tohoto projektu bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020. Sběrný dvůr se nachází na pozemku p. č. 537 a 540/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky (za budovou Obecního úřadu Pohoří čp. 117). Sběrný dvůr bude sloužit jen občanům obce Pohoří, kteří mají v Pohoří trvalý pobyt. Občané obce mohou využívat služby sběrného dvora bezplatně (mimo níže uvedeného).

V souvislosti se zahájením provozu sběrného dvora bude docházet ke změnám ve stávajícím systému nakládání s odpady v naší obci. Prosíme občany o věnování pozornosti těmto změnám a o spolupráci při třídění odpadů. Předpokládáme, že díky sběrnému dvoru dojde k zefektivnění sběru a třídění komunálních odpadů. Správným tříděním odpadů může každý z nás přispívat ke zlepšování životního prostředí.

Ve sběrném dvoře se budou shromažďovat hlavně tyto tříděné odpady:

  • plasty

  • papír

  • sklo

  • kovy

  • textilní materiál

  • dřevo

  • nebezpečné odpady

  • objemný odpad

  • omezené množství stavební suti

  • elektrické a elektronické zařízení a baterie (zpětný odběr)

Kompletní seznam druhů odpadů podle katalogu odpadů, které mohou být do zařízení přijímány (kategorie "O" - ostatní a kategorie "N" - nebezpečné) si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

Provozní doba Sběrného dvora v Pohoří:

 

letní období
(měsíc 04-10)

zimní období
(měsíc 11-03)

úterý

14:00 - 16:00

15:00 - 16:00

sobota

09:00 - 11:00

09:00 - 10:00

Systém pytlového svozu tříděného plastového odpadu (dům od domu) - od října 2019 - systém pytlového svozu tříděného odpadu v obci (dům od domu). Svoz odpadu – plastů - vždy první pondělí v měsíci. Žluté pytle na svoz plastu se poskytují občanům zdarma (je uvažováno o počtu cca 2 ks pytlů na jeden měsíc pro jednu domácnost – číslo popisné.

Poplatek za odevzdání stavebního odpadu (suti) a pneumatik - poplatek bude vybírán od občanů pouze za odevzdání stavebního odpadu (suti) a pneumatik. Stavební odpad je možné odevzdat pouze v omezeném množství, a to cca 0,5 m3 stavebního odpadu (suti) na jednu domácnost – číslo popisné - na období jednoho kalendářního roku. Za odevzdání suti bude vybírán poplatek ve výši Kč 300,- za 0,5 m3. Za odevzdání pneumatiky bez disku (osobní automobil) bude vybírán poplatek ve výši Kč 40,- za 1 ks.

Kontejner na bioodpad - bude nadále umístěn v centru obce a bude možné jej využívat stávajícím způsobem. Kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře bude sloužit pouze pro ukládání větví.

Textil (oděvy), který bude odevzdáván do kontejneru ve sběrném dvoře, musí být zabalen v pytlích. Stejným způsobem musí být odevzdáván i textil do kontejnerů na veřejně přístupném místě v centru obce.

Sběrný dvůr - informace o dotaci