Obec Pohoří, http://www.obecpohori.cz - klikni pro přechod na úvodní stránku

[ zpět na Stalo se v obci Pohoří ]

Stalo se v obci Pohoří

Tříkrálová sbírka 2019

V Pohoří sbírka proběhla v sobotu 5. ledna 2019 a vybralo se 19.330 Kč.Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2019! Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz


 


Osmnáctá Tříkrálová sbírka


na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi


Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po devatenácté, účastní se jí každoročně přes 60 tisíc dobrovolníků, objem vykoledovaných peněz je v celé republice přes 100 mil. Kč.


Tahle sbírka v sobě ale nese hlubší smysl než pouhé shromažďování peněz…..je vlastně velkým řetězcem dávání.


Na počátku při narození Ježíše, to byli mudrci, kteří se přišli poklonit narozenému Králi a přinesli mu velké dary…..v těchto dnech jsou to tisíce dobrovolníků, kteří dávají svůj čas a síly, aby roznesli po domovech radostnou zprávu o narození  Ježíše Krista…..dalším, kdo dává jsou všichni lidé, kteří otevírají dveře i srdce a dávají dar ve prospěch charity, aby mohla pomáhat…..nakonec jsou to všichni zaměstnanci Charity ČR, kteří obdarovávají službou nemocné  a seniory. A jsou největšími poskytovateli sociálních služeb v naší zemi.


TKS spojuje lidi v šíření dobra. Ani letos nezmizela štědrost a ochota dávat. Ochota dávat je totiž vyjádřením toho nejušlechtilejšího, co v člověku je, a to je láska.


65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky.


Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu OA, na nákup dalších pomůcek do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme peníze na projekt Adopce na dálku do Indie, na školství. V loňském roce jsme z těchto peněz pořídili třetí charitní auto, které je využíváno především osobními asistentkami při terénní službě a také půjčovnou pomůcek.


Opět se ukázalo, že lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Nejčastější příspěvek je 200 nebo 100 Kč. O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě. Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností. Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání také píší nad dveře, což znamená K+M+B +  Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu. Proto také nepraktikujeme anonymní pouliční  koledování, ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.


Při letošní TKS celkem v celém našem obvodu koledovalo 129 skupinek. Koledovalo se v jeden den, v sobotu 5. ledna po celý den.


Výtěžek TKS 2019 je 692 844 Kč, což je vice o cca 28 tis. Kč než loni.


Ráda bych Vám poděkovala za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání v kostelích, všem dobrovolníkům zajišťujícím zázemí pro koledníky a rozvozy dětí do potřebných  míst, starostkám a starostům ve všech zúčastněných obcích za pečetění a rozpečetěťování pokladniček a také městu Dobruška za dvě bezplatná filmová představení pro koledníky .


Jménem Farní charity Dobruška i jménem svým  Vám všem do nového roku přeji, hodně zdraví, optimismu a vzájemné lásky.


 


Ing. Jana Poláčková


Farní charita Dobruška


 


 


 


 


 

Související soubory

 

[ zpět na Co se stalo v obci Pohoří ]