HŘBITOV

1879 - 1881

Jelikož společný Opočenský hřbitov již kapacitně nepostačoval (využívali ho 4 obce - Opočno, Trnov, Semechnice a Pohoří), nařídilo hejtmanství v Novém Městě nad Metují vybudovat nový rozsáhlejší hřbitov za městem a zároveň navrhlo přifařeným obcím vybudovat si hřbitov vlastní. Všechny tři přidružené obce se na nových hřbitovech usnesly.

Pohořský hřbitov
Pohořský hřbitov

V Pohoří byl vybrán pozemek směrem k Opočnu na malém návrší patřící V. Kotkovi (čp. 9). Okresní hejtmanství povolilo dne 28. října 1879 Pohořské obci postavit nový hřbitov dle předloženého plánu nákladem obce. Obci se pak ponechává právo vybírat za místa na hřbitově. Poplatek za hroby činil u chudých 50 krejcarů, chalupníci 1 zlatý a sedláci 1 zlatý 50 krejcarů až 2 zlaté. Poplatek hrobníkovi 1 zlatý a 20 krejcarů až 2 zlaté. Poplatek za zvonění činil 25 krejcarů.

Ohražené místo obnáší 400 sáhů a okolí 218 sáhů. Za těchto 618 sáhů vyhradila obec p. Kotkovi 1436 sáhů výměnou. Rozpočet na celou stavbu sestavil Josef Šubrt, stavitel z Dobrušky ve výši 1796 zlatých a 52 krejcarů. Stavba byla započata 28. června 1880 a skončena ještě téhož roku 25. září. Vysvěcení hřbitova se oddálilo díky nějakému (bohužel nebyl zaznamenán) sporu mezi Opočnem, duchovní správou a Pohorskou obcí. Tento spor musela řešit až biskupská konsistoř a 20. července 1881 se konečně situace vyřešila a vše bylo protokolně sepsáno.

Dne 24. července 1881 byl hřbitov vysvěcen za valné účasti lidu (asi 2000 občanů). Světitelem byl Novoměstský vikář p. Novák.

Dne 4 srpna 1881 zemřel ve věku 89 let těžce nemocný výměnkář Jan Duška z Puliček (čp. 3), který byl právě v den svěcení hřbitova zaopatřen svátostí umírajících. O dva dny později o páté hodině odpoledne byl veden pohřební průvod od kaple pohořským qardiánem Cihlářem z Opočna na nový Pohořský hřbitov za velké účasti přátel a lidu, aby jeho a zároveň první tělesná schránka do lůna země uložena byla.

První hrob na novém hřbitově.
První hrob na novém hřbitově.


1986

V roce 1986 byla snížena brána u hřbitova a zároveň byly vyměněny výplně z plechů. Po znovu osazení proveden nátěr.


1990

Vzhledem k tomu, že v roce 1990 byla v obci téměř trvale těžká technika nasazená na rekonstrukce silnic, bylo této využito ke zpevnění cesty ke hřbitovu penetrací.

V roce 1990 byla celkově upravena cesta po délce celého hřbitova včetně podrcení drobným štěrkem. Přitom byla prodloužena vodovodní přípojka až do středu hřbitova. Byla provedena i úprava okolí hřbitova.


1991

V péči hasičů a zahrádkářů byla provedena v roce 1991 venkovní oprava celé márnice, tj. oprava střechy, výměna oken a venkovní omítky. Obec zajistila materiál, práce byly provedeny zdarma.


1993

Podél cesty na hřbitov po levé straně provedli zahrádkáři v roce 1993 bez nároku na odměnu výsadbu tújí, které dodal VÚLHM Opočno. Výsadba byla provedena v celé délce od kraje obce, vysázeno přes padesát stromků.


2000

hřbitov, foceno z věže kostela (rok 2000)
hřbitov, foceno z věže kostela
(rok 2000)
márnice, foceno z věže kostela (rok 2000)
márnice, foceno z věže kostela
(rok 2000)

2004

Na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 4. 2004 byl schválen odkup pozemku (parcela č. 888 - přístupová cesta ke hřbitovu) o výměře 940 m2 pro novou komunikaci ke hřbítovu. Cena byla stanovena na 35 Kč za m2 . Celkem tedy obec vydala ze svého rozpočtu 32.900 Kč + náklady související s uzavřením kupní smlouvy na tento pozemek. Vedlejší pozemek (parcela č. 881/2 - pole po pravé straně směrem na hřbitov) byl rozdělen na dva pozemky a pás podél cesty na hřbitov (parc. č. 881/3) byl v dubnu odkoupen, náklady se potom vyšplhaly na 39.760 Kč za 1136 m2. Tímto bylo vše majetkově připraveno pro vybudování nové zpevněné komunikace.

V září a říjnu 2004 bylo provedeno vydláždění prašných cest na místním hřbitově. Ještě před položením zámkové dlažby byla provedena pokládka elektrických kabelů, zrekonstruován přivaděč vody a kohoutek přemístěn za zeď hřbitova (za bránou vlevo). Zpevnění chodníku zámkovou dlažbou provedla firma Laguna Solnice v ceně 270.000 Kč, z toho 128.000 Kč obec kryla ve formě státní dotace. Dále byla v rámci rekonstrukčních prací opravena vstupní brána na hřbitov. Jen pro zajímavost dříve se otvíralo pravé křídlo dovnitř, dnes se otvírá levé křídlo ven. V návaznosti na výkup pozemku byl zhotoven bezprašný asfaltový povrch přístupové komunikace od Slezáků ke hřbitovu, včetně parkoviště před hřbitovem. To stálo 263.000 Kč, obec na tuto akci nečerpala žádnou investiční dotaci a dílo provedla firma Strabag Rychnov nad Kněžnou. Poslední velkou akcí byla generální rekonstrukce a oprava dominanty hřbitova - pískovcového kříže. Tu provedlo kamenosochařství Josef Holanec Opočno. Aby se nemusely pořizovat nové schody ke křížku, bylo rozhodnuto "o snížení křížku" o jeden schod. Pro vysvětlenou - aby mohly být schody upraveny, musí dojít k opracování kamene a tudíž ke zmenšení velikosti. Proto se každý schod posunul o patro výše a poskytl tak dostatek prostoru pro opracování. Chybějící schod pak nahradila vyšší zámková dlažba. Do 15.10.2004 bylo provedeno celkové očištění, vyrovnání, čepování, vyčernění nápisu, to vše v celkové hodnotě 45.000 Kč.

pokládání zámkové dlažby (rok 2006)
pokládání zámkové dlažby
(rok 2004)
vstupní brána na hřbitov (rok 2006)
vstupní brána na hřbitov
(rok 2004)
zrekonstruovaný křížek na hřbitově (rok 2006)
zrekonstruovaný křížek na hřbitově
(rok 2004)
nová dlažba na hřbitově od márnice (rok 2006)
nová dlažba na hřbitově od márnice
(rok 2004)
pokládka asfaltu před vstupem na hřbitov (rok 2006)
pokládka asfaltu před vstupem na hřbitov
(rok 2004)
pokládka asfaltu na cestě ke hřbitovu (rok 2006)
pokládka asfaltu na cestě ke hřbitovu
(rok 2004)
čerstvě položený asfalt ke hřbitovu (rok 2006)
čerstvě položený asfalt ke hřbitovu
(rok 2004)

hotové dílo před vstupem na hřbitov
(rok 2004)

2006

18. listopadu 2006 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů brigádu, při které vykopali drážku pro položení kabelu z obce na místní hřbitov. Z obce je kabel vyveden po pravé straně u plotu p. Slezáka čp. 9. Novou asfaltovou komunikaci podchází na prostoru před bránou. Následně byly na hřbitově instalovány dva výkonné reflektory (jeden u vchodu, druhý přesně naproti na márnici). Světlo se aktivuje jakýmkoliv pohybem osoby. V kombinaci s instalací bezpečnostní kamery je toto významným krokem ke zvýšení bezpečnosti na hřbitově.

výkop pro položení el. kabelu (rok 2006)
výkop pro položení el. kabelu
(rok 2006)
výkop pro položení el. kabelu (rok 2006)
výkop pro položení el. kabelu
(rok 2006)
výkop pro položení el. kabelu (rok 2006)
výkop pro položení el. kabelu
(rok 2006)
márnice s reflektorem a kamerou (rok 2006)
márnice s reflektorem a kamerou
(rok 2006)

2007

5. května 2007 v noci vznikl na skládce hřbitovního odpadu za hřbitovem u márnice požár, který zčásti poškodil střechu márnice. Více v kapitole Sbor dobrovolných hasičů.


2014

V roce 2014 byla opravena dlouhodobě nefunkční studna na hřbitově, která je umístěna v zadní části hřbitova vpravo od márnice. Obnovu provedla firma pana Rohleny z Houdkovic v ceně necelých 5.000 Kč. Veřejný vodovod se na hřbitově na zimu vypíná, pumpa bude v provozu celoročně.

obnova funkčnosti studny (rok 2014)
obnova funkčnosti studny (rok 2014)
obnova funkčnosti studny (rok 2014)
obnova funkčnosti studny (rok 2014)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.