SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Původní hasičská zbrojnice
Hasičský znak

1778

V roce 1778 shořel kryt na domovním stavení číslo 26/25.


1811

Roku 1811 shořela v zimě střecha na stavení číslo 89/30 tehdejšího Jana Hrubýho, spodek byl uchráněn.


1832

Na svatodušní svátky roku 1832 na domovním stavení tehdejšího Jana Tomáše číslo 38/9 vznikl odpoledne oheň. Shořelo stavení kromě stodoly.


1840

17. července 1840 vznikl požár na čísle 2/65 tehdejšího Jiřího Mervarta. Popelem lehla velká zásoba obilí, dříví a plno rozličných hospodářských potřeb. Shořelo i velké množství knih. Zůstala jen klenutá kamenice.


1842

28. dubna 1842 ve 21 hodin vznikl oheň ve stodole tehdejšího bývalého rychtáře Jiřího Holance čp. 59/64

22. května 1842 o pouti na Sv. Trojici o 11 hodině povstal oheň ze stodoly tehdejšího Jana Šolce číslo 36/10 (dnes Matoušovi). Jelikož hospodář i hospodyně a skoro celá čeládka byla v hospodě, podařilo se zachránit jen dobytek a několik kusů nábytku.


1843

Dne 15. února 1843 ve 23 hodin vznikl oheň u chalupníka Jiřího Javůrka číslo 94 (dnes Miroslav Bašek). Zachránit se prakticky nepodařilo kromě holých životů nic. Kryt a zadní část stavení i větší část nábytku shořela. Přední část stavení zůstala nedotknutá.


1844

23. března 1844 v noci vznikl oheň v čísle 32 u chalupníka Josefa Raška (dnes Balcarovi) a zcela stavení zničil.


1845

V roce 1845 (datum nezaznamenáno) večer o 23 hodině vyšel oheň ze stodoly sedláka Jiřího Vrzáka č. 50 a jak stodolu plnou obilí, tak i domovní a jiná hospodářská stavení strávil (dnes Jaroslav Nejman). Zachráněn byl jen dobytek a několik kusů nábytku.


1846

V červenci roku 1846 (den chybí) o půl dvanácté hodině vznikl oheň v chlévě sedláka Jana Dvořáka č. 12/44 (proti kostelu) a zničil nejen veškerá domovní a hospodářská stavení kromě stodoly, ale oheň přešel i na vedlejší stavení Jana Dvořáka č. 13/43 (dnes Václav Šolc), které lehlo také kromě stodoly celé popelem. Odtud pak přes náves přeskočil na druhou stranu na chalupu Jana Černého číslo 68/4 (dnes Drahorádovi). Toto stavení lehlo také celé popelem. Obětí požáru se stala sestra Jana Černého, která se snažila zachránit nábytek ze sklípka, kde však uvízla a uhořela.


1848

5. února 1848 ve 23 hodin vyšel oheň ze stodoly sedláka Jiřího Baška 55/73 (dnes Hornychovi) a zničil jak stodolu, tak i ostatní domovní a hospodářská stavení včetně uloženého obilí.


1849

19. února 1849 ve 20 hodin vznikl požár ve stodole Josefa Rozuma, chalupníka z č. 84 (dnes samoobsluha) a přenesl se větrem na stavení kováře Václava Kašpara č. 80 (dnes Brichovi, Juráskovi). Obě stavení vyhořela. Hrozilo velké nebezpečí pro celý hořejší konec, neboť foukal silný vítr od západu.


1850

O půlnoci z 5. na 6. května roku 1850 vyšel oheň ze stodoly Jiřího Dvořáka č. 39 (dnes Bohdaský) a veškerá stavení i nábytek zničil.


1861

18. května 1861 o půl jedenácté v noci vznikl oheň ve stodole Václava Mervarta, sedláka čp. 15 (dnes Kaplanovi), rozšířil se na kůlnu a srub, které ležely přes dvůr, pak na výměnkářskou chalupu a nakonec na domovní stavení. Všechny budovy byly zničeny.


1864

Po třech letech vznikl oheň ve 23 hodin 19. června 1864 v chalupě Matěje Dyntara čp. 8 a zničil střechu a z většího dílu i dřevěné stavení (dnes Zahradníkovi).


1877

Po třináctileté přestávce vznikl oheň dne 28. srpna 1877 ve 3 hodiny ráno v domku Jana Koudelky čp. 45 (dnes Havlíkovi). Zničil celé dřevěné stavení, při požáru uhořela koza a prase.


1878

10. března 1878 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů v naší obci, který měl 84 členů, činných bylo 67 členů a 17 přispívajících, z nichž byly dvě ženy. Stalo se tak za starostování Jana Voborníka. Jmenný seznam je zachován v originále a je zajímavé, že některé vlastnoruční podpisy jsou psány kurentem. Prvním velitelem byl Jan Dvořák (čp. 44), jeho náměstkem Václav Šolc a výborem Václav Dvořák (čp. 45).

znak SDH v Pohoří
znak SDH v Pohoří

V roce 1878 získali hasiči 1. stříkačku na ruční pohon a koňský potah.

jedna z prvních stříkaček (rok 1878)
jedna z prvních stříkaček (rok 1878)

1882

První požár po ustavení dobrovolného hasičského sboru byl zaznamenán 20. října 1882 v 15 hodin, kdy ve stodole Jana Dušky, domkáře čp. 40 (dnes Jiří Duška) založil oheň desetiletý chlapec za přítomnosti ještě dalších tří dětí. Zničena byla stodola, kryt domovního stavení a veškerý nábytek uložený na půdě.


1892

Dne 1. března 1892 na Ostatek vypukl požár v půl desáté večer ze stodoly Jiřího Pavlíka, rolníka č. 3 (dnes ZD), který při velké povětrnosti v několika minutách úplně zničil celé domovní i hospodářské stavení. Podařilo se zachránit hospodářské nářadí, dobytek i domácí nábytek. Mimo domácí sbor přijelo 6 okolních sborů se stříkačkami. Požár byl udušen k půlnoci. Škoda činí 3.500 zlatých a pojistné činí 2.100 zlatých.

18. října 1892 po 20 hodině stál v jediném plameni dřevěný obecní hostinec (nájemce Jan Mareš č. 43). Tak v krátké chvíli vzal za své pamětník starých časů, kde se v polovině velké šenkovny od roku 1800 do roku 1812 učila školní mládež - jiná škola tehdy nebyla. Další informace v položce "Obecní hostinec." Hostinec byl pojištěn u vzájemně pojišťovacího spolku ve Spech na 1.200 zlatých.


1893

10. září 1893 kole 22 hodiny ohlašovaly trubky hasičského sboru spolu se zlověstným zvukem zvonku z věžičky naší kaple požár dřevěného domku č. 54 Jana Vaňka (dnes Rejchrtovi). Jelikož foukal silný vítr od severu, existovalo jisté nebezpečí zanešení jiskry na slaměné střechy statku p. Františka Jánského. Při nedostatku vody z důvodu velkého sucha by to pro obec znamenalo veliké nebezpečí.


1895

30. srpna 1895 vyhořela stodola p. profesora Jana Voborníka čp. 119 (dnes Milada Tomášová).


1899

21. července 1899 začal hořet domek Josefa Charouze (dnes Hladíkovi) přesně v poledne, seběhlo se množství lidí a oheň byl brzy uhašen.


1901

13. září 1901 vyhořel chalupník Jan Voborník čp. 42. Oheň založil jeden ze tří žebráků, které nechal Voborník přespat ve stodole - večer přišel ten jeden žebrák opilý a před spaním si šel zakouřit a přemožen kořalkou, usnul. Asi ve 4 hodiny odpoledne se začal ze stodoly valit kouř a za chvíli se celé dřevěné stavení proměnilo v popel. Plochu pak Jan Voborník prodal p. Fipovi a Kalcovskému (dnes Charouzovi a p. Lukášková).


1902

26. července 1902 byla delegace Sboru přítomna při kladení základního kamene Kostela sv. Jana Křtitele.


1903

27. ledna 1903 lehla popelem dřevěná stodola i s přilehlým srubem plná obilí. Majitel stodoly byl Josef Duška čp. 25.


1904

V roce 1904 uhodil blesk do lípy a přilehlé chalupy p. Dvořáka čp. 44. Oheň byl v zápětí uhašen.


1910

V roce 1910 chytala došková stodola Františka Jánského čp. 53 (viz obrázek). Hasičům se však podařilo ji zachránit.

statek Jánských čp. 53 (r. 1910 chytala stodola a r. 1948 vyhořela i s Jirsákovou stodolou)
statek Jánských čp. 53 (r. 1910 chytala stodola a r. 1948 vyhořela i s Jirsákovou stodolou)


1923

Na podzim roku 1923 jel p. Josef Bašek, rolník čp. 7 (dnes bytovky JZD) u hřbitova, do Náchoda se zelím a než se vrátil, vzala za své jeho stodola. Hasičský sbor, který prvně nasadil stříkačku na motorový pohon (a ne na ruční, který se doposavad používal), už nedokázal zachránit stodolu, ale dovedl uchránit alespoň domovní stavení, které bylo později stejně zbouráno (jakož i nová stodola).

V roce 1923 ruční stříkačka zmotorizovaná. Byl přidán benzínový motor firmou Štěpánek z Kostelce nad Labem. Tato motorizace stála 17.000,-- Kč.


1935

Ve čtvrt na jednu ráno v sobotu před svatodušními svátky v roce 1935 vyhořel nový dřevěný domek manželů Linhartových čp. 144.

6. září 1935 vyhořel dřevěný domek Františky Martínkové čp. 68 (viz obrázek). Oheň chalupu zcela zničil.

Martínkův domek, který 6. září 1935 vyhořel
Martínkův domek, který 6. září 1935 vyhořel


1936

V roce 1936 výměna motorizované (bývalé ruční) stříkačky za novou motorovou se silnějším motorem od firmy Smejkal Slatiňany za 20.600,-- Kč.

K nové stříkačce bylo zakoupeno starší nákladní auto za 61.000,-- válečných korun (viz obrázek).

Pohořští hasiči
Pohořští hasiči


1937

5. července 1937 zapálil blesk střechu u paní Dvořákové na dolním konci čp. 34 (dnes Maulisovi). Střecha shořela.


1947

16. května 1947 ve 14 hodin chytlo maso v udírně u Aloise Kánského čp. 136 a mělo za následek ztrátu střechy na celém stavení.


1948

24. dubna 1948 zapálily děti maďarských rodičů, kteří bydleli u Jana Jánského čp. 53, v jeho zánovní stodole oheň, který záhy zachvátil celou stodolu, kůlny a chaloupku čp. 53. Odtud přeskočil oheň na stodolu a starou chalupu Josefa Jirsáka čp. 50. Všechny uvedené stavení lehly popelem, i když se k požáru dostavilo 12 požárních sborů, které však musely chránit před ohněm další čísla na malé straně, která začínala chytat.


1950

Do roku 1950 byly postaveny nové stodoly a o pouti, kdy se v hospodě tancovalo, blesk uhodil do nově postavené stodoly (majitel už ne Jirsák, ale jeho zeť Jaroslav Nejman čp. 50). Po dvou letech vzala tedy nová stodola za své a nadále již zůstala v troskách.


1962

V roce 1962 byla brigádnicky zhotovena sušárna hadic a postavena autojeřábem nová železná konstrukce.


1963

23. září 1963 o půl čtvrté odpoledne vzplál oheň u Luboše Jánského. Po požáru zůstala jen jedna zděná světnice, chlév a stodola s poškozenou střechou.

V roce 1963 staré nákladní auto dosloužilo a bylo dáno do sběru. Ze státní požární akce obdržel sbor požárníků silný osobní pancéřový vůz zdarma o váze 45 q. Jak se ale někteří požárníci vyslovili, je pro svoji spotřebu zadarmo drahý.


1968

O posvícení v pondělí 9. září 1968 vznikl požár u Bašků čp. 94. Dům Miroslava Baška, místního velitele požárníků, který se tolik věnoval požární ochraně a výcviku dorostu, vyhořel kromě zděných klenutých místností úplně.


1970

29. září 1970 bylo pro velkou spotřebu a žádný úložný prostor prodáno osobní auto za 4.000 Kčs autobazaru v Hradci Králové a od vojenské správy Hradec byla odkoupena starší Tatra 805 v ceně 8.500 Kčs převodem kmenového jmění.


1971

12. ledna 1971 asi v 18 hodin vznikl požár v bývalé trafice nyní obývané Josefem Hrnčířem ml. Protože byl potok zamrzlý a rybníky daleko, hasilo se donášením vody a požárními přístroji. Oheň zlikvidoval až VPÚ Dobruška.

Vlivem špatného uskladnění se ocitla motorová stříkačka v havarijním stavu. Požární sbor podal rezignaci a jejím výsledkem bylo dodání stříkačky DS 16 po generální opravě v prosinci 1969, která se plánovala a má přijít do Rohenic a Pohoří pak dostane novou stříkačku. Tím byla stará stříkačka vyřazena 31. července 1969. Požární sbor Pohoří obdržel novou stříkačku PPS 12 s příslušenstvím 1. září 1971 a výše uvedenou předal do Rohenic 1. října 1971.


1972

19. prosince 1972 vznikl požár u Vojtěcha Kašpara čp. 176 v 17:20 hodin. V podkrovní místnosti se vznítila stěna a strop od kouřovodu.

Fotografie původní hasičské zbrojnice z roku 1972, která stála vedle školy (na fotografii budova školy zčásti vlevo). Pro srovnání vkládám i nedatovanou malbu té samé hasičské zbrojnice.

původní hasičská zbrojnice (rok 1972)
původní hasičská zbrojnice (rok 1972)

Původní hasičská zbrojnice


1973

2. října 1973 vznikl požár ocelokolny JZD v Pohoří. Vzplál skladovák s 1500 q slámy a 300 q sena, mimo to zde byly uloženy různé stroje a vleky. Během čtvrthodiny se sjeli mimo místní požární sbor autocisterna Dobruška, sbory z Opočna, Českého Meziříčí a Pulic. Potom během několika desítek minut autocisterna z Rychnova nad Kněžnou, z Vamberka a dva vozy z Kvasin. Voda se musela dovážet fekály z řeky u Bohuslavic a do požární nádrže přivezeno přes 100 cisteren vody. Místní požární sbor střídáním směn zůstal na požářišti po 2 dny a noci. Kolem stojící objekty byly naštěstí uchráněny.


1979

Na jaře jsme provedli opravu požárního vozu T-805. V akci "Z" jsme se zúčastnili 20. dubna 1979 a 7. května 1979 brigády na nově budované místní tělocvičně. V roce 1979 bylo zakoupeno požární vozidlo ROBUR a byla započata příprava na jeho rekonstrukci.


1980

V roce 1980 byla zahájena adaptace hasičské zbrojnice čp. 47.


1983

Výstavba požární zbrojnice v neinvestiční akci Z. Údaje před rokem 1983 bohužel nejsou k dispozici. V roce 1983 pokračováno na vnitřních omítkách. V roce 1984 pokračováno v hrubé stavbě, vyzděny stěny, položen strop u druhého stání, elektrická instalace (provedl OPK Dobruška), podkladní beton podlahy. Většinu prací prováděla ZO SPO. Hodnota díla 32.000 Kčs, plánované náklady 18.000 Kčs. V roce 1986 na požární zbrojnici dokončena izolace stěn, proveden konečný nátěr obojích vrat a spojovacích dveří.

18. srpna 1983 v 16:20 vznikl požár stodoly ve dvoře Pulice. Pohořská jednotka hasičů se aktivně zásahu účastnila. Jenom na shořené píci činila škoda asi 50.000 Kčs. Stodola jako stavení byla odepsána.


1984

výstavba hasičské zbrojnice (rok 1984)
výstavba hasičské zbrojnice (rok 1984)


1985

25. září 1985 hořelo u bratra Jana Marka čp. 86. Shořel půdní prostor roubeného domku.


1986

17. června 1986 položen sušák hadic, očištěn, natřen suříkem a vrchní barvou S 2013 (černý odstín), přemístěn za adaptovanou požární zbrojnici, postaven, zakotven a zabetonován do země. Práce prováděla ZO SPO.


1987

V měsíci červnu roku 1987 byla provedena demolice bývalé požární zbrojnice a skladu bývalé kampeličky. Hodnota likvidace dle rozpočtu činila téměř 25.000 Kčs. Likvidační práce prováděl OSP Dobruška ve dvou etapách. Nejprve byl shozen krov a po úklidu dřeva zbouráno zdivo.

V roce 1987 byl dokončen rozvod elektrické energie v druhé garáži požární zbrojnice. Práce v režii MNV provedl elektromontér Josef Nejman ml.


1988

20. dubna 1988 byla založena kronika SPO Pohoří - kolektivu mladých požárníků.


1989

16. srpna 1989 kolem 23:00 vznikl požár ocelokolny JZD Mír Dobruška středisko Pohoří, kde bylo uskladněno 24 vagonů kvalitního sena. Včasným zásahem nevznikly další škody. Bylo velice suché počasí. První zásah prováděl DVPS Pohoří, následoval útvar z Dobrušky. Dále byly u zásahu: útvar z Rychnova n. Kněžnou, DVPS Opočno, České Meziříčí, Pulice a cisterna JZD. Za DVPS se aktivně účastnili: Petr Vošlajer, Jaroslav Černý, Vratislav Izák, Miroslav Bašek, Zdeněk Franc, Miloš Matyáš, Josef Tošovský, Karel Mrštil ml., Jiří Vlášek, Martin Papš, Josef Šenkýř. Dále se aktivně účastnili další občané: Jiří Fiala, Karel Rejzek, Josef Dvořák, Jan Slezák, Josef Moravec (čp.12), Jan Kopecký, Karel Novotný. Ochranu skotu v blízkých kravínech zabezpečovali Ota Světlík, Jana Světlíková, Oldřich Kužel, Zlata Kuželová, Leoš Šír, Jaroslava Šírová, Zdena Moravcová, Šenkýřová. Při této činnosti se poranil Leoš Šír. Požár byl lokalizován druhý den v 7:00 ráno, kdy bylo vyvezeno všechno uskladněné seno volně na přilehlé pole, kde samo dohořívalo. 18. srpna ustaveny noční hlídky z poslanců MNV, členů PS VB a některých členů společenských organizací na čtyři noci do 22. srpna. Zvlášť byly ustaveny hlídky v objektu živočišné výroby JZD.


1991

28. července 1991 asi v 10:00 hodin došlo k požáru stohu slámy ve středisku živočišné výroby ZD v Pohoří nedbalostí pracovníků ZD P. Paulíka a Z. Charouze, kteří nakládali slámu traktorovým nakladačem. Došlo k zavalení traktoru slámou a ta se vznítila. Zásahu se zúčastnili útvary z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou, dále DVPS Pohoří, Pulice, Opočno a České Meziříčí. Pro silný SV vítr byl zásah náročný. Obec vzhledem ke směru větru nebyla ohrožena.


1993

28. března 1993 asi ve 13:00 hodin vypukl požár v dřevníku Žďárkových čp. 13 v Pohoří. Příčinou byl žhavý popel. Rychlým zásahem sousedů se podařilo oheň lokalizovat za pomoci ručních věder. Přímo zasahoval DVPS Pohoří. K požáru se dostavily dále útvar z Dobrušky a hasiči z Opočna bez zásahu. Dřevník nebyl téměř poškozen, hořelo uložené palivové dřevo.


1994

V roce 1994 zakoupila pro hasiče obec starší auto Avia 31 N PPA za 110.000 Kč od profesionálního požárního útvaru v Brně. To se stalo v březnu a ještě téhož roku byla přestavěna na požární vozidlo speciál. Práce s přestavbou za nákladu 34.000 Kč byly zadány hasičům do Nového Města nad Metují. Zároveň byl v tomto roce zakoupen nový prapor SDH.


1996

21. dubna 1996 navečer na výzvu záchranného sboru z Dobrušky zasahoval náš dobrovolný hasičský sbor při rozsáhlém požáru lesa u Týniště nad Orlicí. Účast 8 členů s technikou.


1997

Z podnětu předsedy Miloše Matyáše je od 1.1.1997 založena kronika SDH v Pohoří. K vedení kroniky byl získán Julius Ivanič (čp. 17).

17. prosince 1997 asi ve 22:00 hodin vypukl požár u pana Stanislava Bohdaského (čp. 39). Shořela část střechy nad domovním stavením. Včasným přivoláním a zásahem hasičů byl i přes nepřízeň počasí (silný mráz a vítr) požár lokalizován.


1998

V červnu 1998 byla instalována již dříve zakoupená hasičská siréna na sušák hadic za čp. 117. Instalace byla prováděna místními hasiči za pomoci autojeřábu cukrovaru z Českého Meziříčí. Elektroinstalaci provedla firma Elmont z Opočna.

instalace sirény (rok 1998)
instalace sirény (rok 1998)
instalace sirény (rok 1998)
instalace sirény (rok 1998)

V červenci 1998 zasahoval SDH při povodni a následné likvidaci škod. Více v kapitole Povodeň 23.7.1998 a v kronice SDH.

povodeň 23.7.1998 (rok 1998)
evakuace p. J. Hrnčíře čp.79 z jeho
zatopeného domu do tělocvičny
(rok 1998)
povodeň 23.7.1998 (rok 1998)
čerpání vody od Dušků je hotovo,
jde se dál
(rok 1998)
povodeň 23.7.1998 (rok 1998)
velitel Vratislav Izák organizuje
činnost hasičských sborů
(rok 1998)
povodeň 23.7.1998 (rok 1998)
v Pohoří zasahovalo po čtyři
dny celkem 15 HZS a SDH
(rok 1998)

V říjnu 1998 zakoupila obec hasičům stříkačku typu PNS 12 v ceně 199.000 Kč. Stříkačka byla zabudována do naší Avie.

stříkačka PNS 12 (rok 1998)
stříkačka PNS 12 (rok 1998)


1999

Obec Pohoří zakoupila hasičům elektrocentrálu ECMT 6500 6,5 kVA a kalové čerpadlo HONDA WP 30X s výkonem 1100 l/min. Sací hloubka je 8 metrů, celkový výtlak je 32 metrů. Oba stroje byly instalovány v našem požárnickém voze. Zároveň byl v letošním roce natřen stožár na ošetřování hadic.

nová elektrocentrála a kalové čerpadlo (rok 1999)
nová elektrocentrála a kalové čerpadlo (rok 1999)


2000

V sobotu 29. dubna 2000 proběhla v Pohoří akce nazvaná "Železná sobota". Byl proveden sběr starého železa za pomocí SDH Pohoří. Obyvatelé obce mohli ke krajnicím komunikace připravit staré železo a hasiči ho zcela zdarma pro občany odvezli. Celkem bylo odvezeno přes 100 metráků železného šrotu, výtěžek z akce posloužil pro financování fungování spolku.

železná sobota (rok 2000)
železná sobota (rok 2000)
železná sobota (rok 2000)
železná sobota (rok 2000)

V jarních měsících hasiči čerpali a čistili studně občanům naší obce. Této práci bylo věnováno asi 30 hodin bez účtování majitelům. Motorové kalové čerpadlo tak velmi dobře posloužilo.

hasičská zbrojnice (rok 2000)
hasičská zbrojnice (rok 2000)

28. června. 2000 byla vykradena požární zbrojnice. Zmizelo zařízení v hodnotě téměř 200.000 Kč. Obci vznikla škoda 120.000 Kč za zmizelé kalové čerpadlo a centrálu HONDA, Sboru dobrovolných hasičů škoda 60.000 Kč za ukradené plovoucí čerpadlo.


2002

13. dubna provedlo 12 členů SDH sběr železa. Celkem po obci naložili 10 tun železa.

železná sobota (rok 2002)
železná sobota (rok 2002)

Během roku se upravovala obecní hasičská zbrojnice a bylo provedeno omítnutí a obílení skladu.

SDH přijal nabídku na natření 109 ks stožárů veřejného osvětlení. Cena za natření jednoho stožáru činila 200 Kč.

Jednotka SDH vypomáhala ve dnech 24. srpna - 30. srpna 2002 v Dolních Beřkovicích na Mělnicku po katastrofálních povodních. Obec Pohoří poskytla obci Dolní Beřkovice dar ve výši 50.000 Kč a vyslala jednotku o velikosti 7 mužů (Izák, Papš, Kryštof, Kopecký, Vlášek, Čejp, Veselý) v rámci pomoci postiženým oblastem - pomoc na likvidačních a úklidových pracech (přečerpávání laguny na fotbalovém hřišti). V dolních Beřkovicích a Vliněvsi bylo zaplaveno 429 domů, z toho 239 domů do výšky 180 cm.

pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím (rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím
(rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím (rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím
(rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím (rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím
(rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím (rok 2002)
pomoc zatopeným Dolním Beřkovicím
(rok 2002)

 


2003

Pohořští hasiči se dočkali. V průběhu roku 2003 byla dokončena zcela nová klubovna SDH. Tato je umístěna hned vedle hasičské zbrojnice v objektu čp. 117. Byla položena nová podlaha, vyměněny okna za nové, pořízen zcela nový nábytek. Přívlastek "hasičská" klubovna dodala kresba sv. Floriána na zdi, kterou nakreslil syn velitele hasičů Martin Izák. Netřeba zdůrazňovat, že sv. Florián je patron hasičů.

brigádníci z SDH (rok 2003)
brigádníci z SDH (rok 2003)
nové vybavení klubovny (rok 2003)
nové vybavení klubovny (rok 2003)
Sv. Florián - patron hasičů (rok 2003)
Sv. Florián - patron hasičů (rok 2003)
hasiči v klubovně (rok 2003)
hasiči v klubovně (rok 2003)

26. dubna 2003 byl uskutečněn sběr železa za účasti 16 členů SDH a bylo odvezeno celkem 12 tun železa.


2004

V sobotu 27. března provedl SDH sběr železa v naší obci za účasti 15 členů. Celkem bylo sebráno 35 metráků železa.

železná sobota (rok 2004)
železná sobota (rok 2004)


2005

23. dubna 2005 provedli členové SDH sběr železného šrotu v naší obci. Do sběrny šrotu v Opočně vedle mlékárny odvezli přes 5 tun železa.

V sobotu 11. května 2005 zakokrhal v Pohoří opět červený kohout. Tentokrát to bylo v půdním prostoru nad truhlárnou. Jednalo se o požár pilin. Po zlikvidování ohně byl prostor odvětrán a vyklizen. Škoda činila cca 50.000 Kč především na střešní konstrukci, uchráněná hodnota byla cca 1 milion korun. Oheň pravděpodobně vznikl úletem žhavých sazí z komína.


2006

15. dubna 2006 se zúčastnilo 14 členů SDH sběru starého železa. Celkem sebrali 38 metráků železa.

Členové SDH mají také zásluhu na přemístění balvanu k pomníku padlým.

přemístění balvanu k pomníku padlým (rok 2006)
přemístění balvanu k pomníku padlým (rok 2006)

18. listopadu 2006 - brigáda - pokládka 190 m kabelu pro veřejné osvětlení na hřbitov (více v kapitole Hřbitov). Obec i v budoucnu přislíbila další brigády, které by pomohly jak obci, tak i hasičům po finanční stránce. Každoročně SDH sbírá v obci staré železo a získává část svých finančních prostředků.


2007

5. května 2007 byl ohlášen ve 21:45 požár hřbitovní skládky. Hořel odpad za hřbitovní zdí a od něho chytla i střecha márnice. Ohořela i značná část lípy. Díky včasnému zpozorování se podařilo požár uhasit dříve než způsobil větší škody. Do příjezdu Pohořských, Dobrušských a Opočenských hasičů hasili nejbližší místní občané - Hánlovi (čp. 160), Balcarovi (čp. 165) a Šourkovi (čp. 162) v rámci svých možností. Škoda na střeše márnice byla cca 2500 Kč, osud lípy ukáže čas. Pravděpodobným žhářem byly děti, které chodí za hřbitov kouřit.

Pohořští hasiči po zásahu (rok 2007)
Pohořští hasiči po zásahu
(rok 2007)
ohořelá střecha márnice (rok 2007)
ohořelá střecha márnice
(rok 2007)
ohořelá márnice (rok 2007)
ohořelá márnice
(rok 2007)
 

16. června 2007 - brigáda - bourání malého domku po p. Hrnčířovi (čp. 79) alias červená "trafika" na rohu jeho pozemku u velkého dubu. Pokračuje tak spolupráce mezi obcí a hasiči. Účastnilo se 13 členů SDH Pohoří a dobrovolníci. Odpoledne se jako poděkování aktivním členům sboru sjednalo malé posezení na sportovním hřišti s opékáním gyrosu a dalším pohoštěním.

demolice prodejny, Hrnčíř čp. 79 (rok 2007)
demolice prodejny, Hrnčíř čp. 79
(rok 2007)
demolice prodejny, Hrnčíř čp. 79 (rok 2007)
demolice prodejny, Hrnčíř čp. 79
(rok 2007)

2008

V sobotu 29. března 2008 se v sále obecního pohostinství konalo setkání představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Do Pohoří se sjely desítky zástupců dobrovolných hasičů včetně generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslava Štěpána. Setkání se mj. zúčastnily i hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, poslanec Josef Ježek a senátorka Václava Domšová. Více z této akce v kronice Sboru dobrovolných hasičů.

setkání představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou (rok 2008)
setkání představitelů Sborů dobrovolných
hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou
(rok 2008)
setkání představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou (rok 2008)
setkání představitelů Sborů dobrovolných
hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou
(rok 2008)

2013

Obec Pohoří v roce 2013 zbourala starou nemovitost čp. 117 ve středu obce spolu s přístavbou hasičárny. Následně na stejném místě byla zahájena výstavba nového objektu, ve kterém bude Obecní úřad a kompletní zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů. Záznam o tomto významném milníku pro Pohořské hasiče naleznete v Obecní kronice v kapitole "Výstavba obce, komunikací, chodníků a veř. osvětlení".


2015

13. září 2015 byl velkým dnem pro všechny dobrovolné hasiče v Pohoří. Po dvou letech od začátku stavby nové hasičské zbrojnice se dočkali jejího otevření. Hasičská zbrojnice se nachází na stejném místě jako předchozí, která byla zbourána v roce 2013. Je ale zvětšena na skoro dvojnásobnou plochu. Pro hasiče je k dispozici zasedací místnost pro cca 20 lidí, 2 šatny, garáž s dílnou a sociální zařízení včetně oddělených sprch pro muže a ženy. Fotografie ze stavby naleznete v kapitole "Výstavba obce, komunikací, chodníků a veř. osvětlení". Záznam o akci "den otevřených dveří nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice" najdete v kapitole "Život v obci od r. 2011".

pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2015)
pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nového obecního úřadu a hasičské zbrojnice (rok 2015)

Obec Pohoří koupila Pohořským hasičům nové Hasičské uniformy za 91.000 Kč.

nové hasičské uniformy pro dobrovolné hasiče z Pohoří (rok 2015)
nové hasičské uniformy pro dobrovolné hasiče z Pohoří (rok 2015)

2017

K 30. dubnu 2017 skončil na vlastní žádost ve funkci velitele výjezdové jednotky SDH Pohoří pan Vratislav Izák (na fotografii dolní řada zcela vpravo). Od 1.5.2017 byl jmenován nový velitel jednotky SDH Pohoří pan Vladimír Vošlajer (na fotografii dolní řada třetí zleva).

Sbor dobrovolných hasičů v Pohoří (rok 2017)
Sbor dobrovolných hasičů v Pohoří (rok 2017)

2020

4. dubna 2020 v podvečer zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolní hasiči z Pohoří, Opočna a Bohuslavic při požáru přístřešku u rodinného domu čp. 125. Naštěstí si počínajícího ohně všimli lidé včas, a tak červený kohout nenapáchal větší škody.

Požár v Pohoří čp. 125 (rok 2020)
Požár v Pohoří čp. 125 (rok 2020)

31. srpna 2020 dostal Sbor dobrovolných hasičů v Pohoří nový hasičský devítimístný automobil značky FORD TRANSIT 4x4. Nový nadstandardně vybavený vůz nahradil dosluhující Avii, která už vzhledem ke svému stáří a technickému stavu nemohla sloužit. Nový hasičský vůz převzali u dealera Auto Trutnov s.r.o. osobně velitel jednotky Vladimír Vošlajer, strojník Jan Šolc a starostka obce Pohoří Helena Suchánková. Hasičský vůz stál 1.140.536 Kč bez DPH. Obci se podařilo získat dvě finanční dotace na tento vůz. První byla z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (spadající pod Ministerstvo vnitra) ve výši 450.000 Kč. Druhou dotaci ve výši 300.000 Kč poskytl Královéhradecký kraj. Nové hasičské auto bude využíváno pohořskými hasiči pro účely ochrany obyvatel a majetku a bude sloužit i jako zásahové vozidlo.

Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)
Nové hasičské auto (rok 2020)

V noci z úterý 29. září 2020 na středu byl ohlášen požár sazí v komíně v čp. 161 - v ulici za kostelem na malé straně. Na místo kromě naší jednotky hasičů dorazili i profesionálové z Dobrušky a dobrovolní hasiči z Opočna a Bohuslavic. Hasiči srazili saze v komíně dolů a pročistili komín. K žádným škodám nedošlo.

Zahoření sazí v komíně v Pohoří čp. 125 (rok 2020)
Zahoření sazí v komíně v Pohoří čp. 161 (rok 2020)

2021

Červený kohout v Pohoří v poslední době úřaduje moc často. Dne 13. února 2021 došlo u čp. 185 k požáru dřevěné kůlny od horkého popela vysypaného do plastové popelnice. V kůlně bylo uskladněno dřevo a další vybavení, včasným zásahem se podařilo požár brzy uhasit a vznikla jen malá škoda na majetku. K požáru vyjely jednotky profesionálních hasičů z Dobrušky a dobrovolníci z Pohoří, Opočna a Bohuslavic. Za fotografie děkuji fotografovi Michalovi Fantovi.

Požár v Pohoří u čp. 185 (rok 2020)
Požár v Pohoří u čp. 185 (rok 2020)
Požár v Pohoří u čp. 185 (rok 2020)
Požár v Pohoří u čp. 186 (rok 2020)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.