HŘIŠTĚ (TJ POHOŘÍ)

Kulturní a společenské akce Tělovýchovné jednoty Pohoří najdete na stránkách "Život v obci" (vyberte vlevo v menu). Do této kapitoly zařazuji pouze informace o TJ Pohoří, o rozvoji hřišť pro fotbal, tenis, volejbal, děti příp. informace o zázemí pro tyto hřiště.


1934

23.9.1934 - zápasem s SK Viktoria Dejvice otevřeno nové fotbalové hřiště.


1999

V červnu Tělovýchovná jednota dostala příspěvek od obce 15.000 na opravu hřišť po povodních.


2013

TJ Pohoří získalo v listopadu 2013 opět dotaci z evropských fondů přes MAS (Místní Akční Skupina) Pohoda venkova na klubovnu na hřišti. V klubovně budou v průběhu roku 2014 zrekonstruovány podlahy a zatepleny obvodové stěny zevnitř a dále na hřiště vedle klubovny pořízeny dětské herní prvky (provazová pyramida, dřevěný domeček se skluzavkou, lavičky).


2014

TJ Pohoří dokončilo v roce 2014 dotační projekt k úspěšné realizaci. V březnu 2014 zrekonstruovali zázemí na hřišti (podlahy, zateplení) a venku postavili pro Pohořské děti malé dětské hřiště (pyramida, houpačky se skluzavkou). Celková cena projektu "Radostné dětství - vzpomínky na celý život" byla 210.000 Kč, z čehož TJ Pohoří získalo dotaci 90 % přes MAS Pohoda Venkova, zbytek platilo TJ Pohoří.

nové herní prvky na hřišti (rok 2014)
nové herní prvky na hřišti (rok 2014)
nové herní prvky na hřišti (rok 2014)
nové herní prvky na hřišti (rok 2014)


2015

V roce 2015 prováděli členové TJ Pohoří úpravy na hřišti v rámci brigádnických hodin, kterých odpracovali 1050. Před úpravou byl jeden tenisový kurt oplocený pletivem, dvě volejbalová hřiště vedle sebe. Po úpravách vznikly dva tenisové kurty, nové branky, nové pletivo, nová antuka, montáž plastových lajn. Na hřiště dovezli několik aut šotoliny, které rozvozili a uváleli.

rozšířené tenisové kurty (rok 2015)
rozšířené tenisové kurty (rok 2015)
panoramatická fotografie hřišť (rok 2015)
panoramatická fotografie hřišť (rok 2015)

2016

V únoru 2016 pokácelo TJ Pohoří na hřišti staré a zčásti i nebezpečné břízy zasahující na hřiště a chodník. K zemi padly břízy u silnice, za tenisovými kurty a u plotu k Francovým. V dubnu 2016 vysázeli nové stromy - lípy.

kácení starých bříz na hřišti v Pohoří (rok 2016)
kácení starých bříz na hřišti v Pohoří (rok 2016)
sázení nových stromů - lípy (rok 2016)
sázení nových stromů - lípy (rok 2016)
nově vysázené stromy - lípy (rok 2016)
nově vysázené stromy - lípy, keře (rok 2016)

V dubnu 2016 přistavělo TJ Pohoří přístřešek ke stávajícím buňkám. Na hřišti doteď nebyla krytá plocha na posezení venku při akcích na hřišti. Muselo se tedy sedět pod širým nebem. Při dešti nebo ostrém sluníčku to nebylo nejpříjemnější. Tělovýchovná jednota provedla montáž sama.

stavba nového přístřešku (rok 2016)
stavba nového přístřešku (rok 2016)
hotový přístřešek (rok 2016)
hotový přístřešek (rok 2016)

2017

V půlce dubna se členové TJ Pohoří pustili do realizace nové venkovní podlahy. Během 100 hodin brigádnických prací jsme vybourali částečně starou dlažbu, vykopali trsy trávy a starý trávník a položili novou dlažbu, aby se mohlo pod přístřeškem sedět za sucha i mokra bez zablácených bot. Nová dlažba kopíruje přístřešek u budovy na hřišti a vede chodníčkem k malé brance k silnici.

pokládka dlažby u klubovny (rok 2017)
pokládka dlažby u klubovny (rok 2017)
nová dlažba u klubovny (rok 2017)
nová dlažba u klubovny (rok 2017)
nová dlažba u klubovny (rok 2017)
nová dlažba u klubovny (rok 2017)

Dále členové TJ Pohoří vybudovali workoutové hřiště (kovové svařené cvičební rámy ve venkovním prostředí). Práce probíhaly brigádnicky, dle obecního zpravodaje bylo odpracováno 250 hodin. Bylo slavnostně otevřeno 3. června 2017 při pětiboji párů na hřišti.

nové workoutové hřiště (rok 2017)
nové workoutové hřiště (rok 2017)
nové workoutové hřiště (rok 2017)
nové workoutové hřiště (rok 2017)

2018

TJ Pohoří pořídilo na hřiště v Pohoří venkovní pingpongový stůl. Je z betonu, takže by neměl podléhat rozmarům počasí. Stůl je veřejně přístupný pro kohokoliv.

nový pingpongový stůl (rok 2018)
nový pingpongový stůl (rok 2018)

2019

V dubnu členové TJ Pohoří udělali velkou brigádu a zbudovali cyklokrosovou trať. Jako základ této trati posloužila zemina, kterou byla potřeba odvézt z prostoru nově budovaného sběrného dvora. Terénní vlny z kup hlíny postupně upravili, rozvezli antuku po trati, uválcovali a zaseli na bocích trávu. Na závěr posypali trať vápnem, aby došlo ke zpevnění povrchu. Cyklokrosová trať je k dispozici všem bez omezení.

Cyklokrosová trať na hřišti (rok 2019)
Cyklokrosová trať na hřišti (rok 2019)
Cyklokrosová trať na hřišti (rok 2019)
Cyklokrosová trať na hřišti (rok 2019)

2020

TJ Pohoří v průběhu jarních měsíců 2020 dokončilo za stávajícím zázemím na hřišti nové sprchy a dále postavilo pro děti nové pískoviště (původní trámy byly již shnilé) a ohniště s lavičkami.

nové ohniště a pískoviště (rok 2020)
nové ohniště a pískoviště (rok 2020)
nové sprchy (rok 2020)
nové sprchy (rok 2020)

Cyklokrosová trať vybudovaná v předchozím roce se pravděpodobně minula účinkem. Navíc se prý velmi špatně udržovala z hlediska sekání trávy. TJ Pohoří se rozhodlo trať zrušit a využít hlínu z ní na vytvoření umělého kopečku pro dětské sáňkování. Pod kupu hlíny zakopali ještě velkou stavební trubu, aby děti měly prolézačku na hraní. Zrealizováno na podzim 2020. Je pravdou, že děti v Pohoří nemají kde sáňkovat. Za našich mladých let byla velká kupa hlíny za mateřskou školou, ta byla ale zrušena výstavbou rodinného domu. Doteď mohly děti sáňkovat pouze na malém kopečku u tělocvičny - ale těm třem metrům svahu se nedá říkat kopec na sáňkování.

nový kopec na sáňkování (rok 2020)
nový kopec na sáňkování (rok 2020)

Členové TJ Pohoří nasázeli v říjnu 2020 nové stromy po obvodu celého hřiště. Na jihozápadní straně hřiště byly v posledních letech postupně káceny suché břízy, které kvůli velmi suchým rokům postupně odumřely. V areálu hřiště rostou javory, břízy nebo lípy. Původní záměr nahradit pouze uschlé stromy byl přehodnocen, protože bylo možné na pořízení vzrostlých stromů získat finanční dotaci. Proto vypracovali ambicióznější plán a výsledkem je 20 nových stromů po obvodu celého hřiště. Zčásti tak doplní od uschlých stromů prořezanou řadu, zčásti vytvoří na druhé straně hřiště novou alej pod lavičkami u hřiště, která bude jednou dávat stín sedícím. TJ Pohoří pořídilo různé druhy stromů - třešně, jabloně, hrušky, švestky, moruši, ořechy, jedlé kaštany, buk, javor, jírovec pleťový, jilm habrolistý, jinan dvoulaločný, liliovník tulipánokvětý, platan javorolistý. Teď už zbývá jen se o stromy postarat a pravidelně je v těchto velmi suchých letech zalévat, aby se ujmuly a do budoucna nám zpříjemnily život v Pohoří nejenom stínem a pohledem do zelena, ale aby daly i zázemí pro ptáky, hmyz a další zvířectvo. Stromy dodal pan Kratochvíl z Nechanic. Členům TJ Pohoří pomáhal bagrem s vyhloubením jam pro stromy (stejně jako při výsadbě stromů v obci) pan Jakub Čtvrtečka z Pohoří. Jan Šolc z Pohoří měl odborný dozor při sázení a první ostříhání stromů. Spolek TJ Pohoří zažádal o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která byla přidělena ve výši 134.000 Kč. Tato dotace pokryla veškeré náklady. Smyslem projektu Sázíme budoucnost je motivovat dobrovolníky, města, obce, firmy, školky nebo spolky vysazovat nové stromy, aby oživily zeleň ve svém okolí. Cílem této iniciativy je vysázet 10 milionů stromů.

Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)
Výsadba nových stromů na hřišti (rok 2020)

2021

V únoru 2021 byl kopec pro sáňkování rozšířen za použití těžké techniky od pana Jakuba Čtvrtečky. A vzhledem k tomu, že sněhu bylo dost, navezli odklizený sníh z obce, bagrem rozhrnuli a děti mohly začít sáňkovat.

nový kopec na sáňkování rozšířen (rok 2021)
nový kopec na sáňkování rozšířen (rok 2021)
návoz sněhu na první sáňkování (rok 2021)
návoz sněhu na první sáňkování (rok 2021)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.