OBCHOD

1849

Na dnešním místě prodejny Jednoty žil starý rod Rozumů v dřevěné chalupě čp. 84 (viz obrázek), která 19.2.1849 vyhořela.

takto vypadala chalupa čp. 84 Josefa Rozuma
takto vypadala chalupa čp. 84 Josefa Rozuma

Oheň se tehdy přenesl i na stavení kováře Václava Kašpara a obě stavení strávil. Stavení bylo postaveno znovu už zděné (podobné obrázku). Poslední jeho majitel také Rozum Josef, starý svobodný, polnosti roznajal a žil těžko říct z čeho. Ve velkém kufru roznášel po vsi náboženské knihy a noviny a byl vděčný za každý kousek jídla. Bydleli u něho různí lidé ve společné místnosti a trvalejší jeho společník jménem Hloušek se pravidelně o ostatcích vyzdobil pentličkama a obcházel stavení a pomáhal Rozumovi dožít. Po jeho smrti, po druhé světové válce, MNV rozbořil výše uvedenou chalupu. Zahrádkáři z místa udělali parčík, oseli trávníkem a osázeli širokým záhonem tmavě červených růží a toto místo se hodilo nové prodejně. Z části jeho pole i trochu výměnou s V. Šolcem (čp. 43) byla upravena a zřízena sokolská zahrada, obec k tomu přidala kuželník (hampejz) a dnešní MNV ji zase zabral pro kulturní středisko.

Byly doby, že se v Pohoří trvale prodávalo v 6 až 7 obchodech. Počítáno od hořejšího konce nacházel se obchod u Rydlů - Čejků (čp. 72) - pak Effenberkovi (čp. 123) - Kašparovi (čp. 117) - dále u Šimůnků (čp. 99) - menší obchod při pekařství u Sedláčků (čp. 125) - dolní konec zásoboval obchod u Vinterů (čp. 83) a skoro u zastávky měl obchod p. Bouček (čp. 118), otec p. Kejdanové. Po nějakou dobu vedl ve svém domku i dělnický konsum Jan Kalcovský čp. 134.

obchod u Rydlů a Čejků, čp. 72 (rok nezjištěn)
obchod u Rydlů a Čejků, čp. 72 (rok nezjištěn)
obchod v smíšeném zboží - Josef Effenberg. čp. 123, později obchod zelím na vagónový odbyt a doma zřízenou kružárnu s bazenami (rok nezjištěn)
obchod v smíšeném zboží - Josef Effenberg, čp. 123 (rok nezjištěn)
později obchod zelím na vagónový odbyt a doma zřízenou kružárnu s bazenami
obchod zboží koloniálním a barvami - Ladislav Kašpar, čp. 117 (rok nezjištěn)
obchod zboží koloniálním a barvami - Ladislav Kašpar, čp. 117 (rok nezjištěn)
obchod zboží koloniálním a barvami - Ladislav Kašpar, čp. 117 (rok nezjištěn)
obchod u Josefa Šimůnka, čp. 99 (rok nezjištěn)
obchod u Josefa Šimůnka, čp. 99 (rok nezjištěn)
pekařství a obchod  Josefa Sedláčka, čp. 125 (rok nezjištěn)
pekařství a obchod  Josefa Sedláčka, čp. 125 (rok nezjištěn)
pekařství a obchod Josefa Sedláčka, čp. 125 (rok nezjištěn)

Anežka Vinterová - obchod smíšený, čp. 83 (rok nezjištěn)
Anežka Vinterová - obchod smíšený, čp. 83 (rok nezjištěn) - sáček pro zboží
Anežka Vinterová - obchod smíšený, čp. 83 (rok nezjištěn)

Josef Bouček - obchod smíš. zbožím, čp. 118 (rok nezjištěn)
Josef Bouček - obchod smíš. zbožím, čp. 118 (rok nezjištěn)

Časy se mění a obchody s nimi. Soukromý obchod byl zrušený a první prodejna v socialistickém stylu utvořena v bývalém obchodě Kašparových, vedoucí Adela Kašparová. Pro dolní konec byla utvořená filiální prodejna ze šenkovny zrušené dolejší hospody za vedení Marie Kryštofové, ale neudržela se dlouho. Co je dnešní vchod do hostince Jednoty bývalo řeznictví, pak v místnosti úřadoval MNV. Tento na nátlak Jednoty přesídlil do JZD a prodejna přestěhována do hostince.

obchod v hostinci (vchod do obchodu bokem - viz červený rámeček (rok nezjištěn)
obchod v hostinci (vchod do obchodu bokem - viz červený rámeček (rok nezjištěn)

Nakonec nastalo jednání MNV s Jednotou, že MNV postaví vedle prodejnu novou a Jednota, že ji zaplatí a je vidět, že se tak stalo.


1972

Smíšená samoobslužná prodejna vybudovaná v roce 1972 měla v roce 1983 roční maloobchodní obrat téměř 3.000.000 Kčs V prodejně byla vedoucí Květa Hastrdlová a další dvě prodavačky z místa - Jana Francová a Jaroslava Rázlová.

nově postavená prodejna Jednoty (rok 1972)
nově postavená prodejna Jednoty (rok 1972)


1989

4. ledna - předávací inventura na prodejně Jednoty, odchází vedoucí - paní Bořková z Opočna, nastupuje nový vedoucí - pan Miroslav Barták z Opočna.

1. září - do prodejny nastoupila jako prodavačka p. Alena Jánská z Pohoří (čp. 99).


1992

Dne 1.10. odchází z prodejny Jednoty vedoucí Miroslav Barták. Funkci vedoucí převzala Jiřina Brandová. Dále na prodejně pracují Marie Flígrová, Božena Kaňková a Hana Stříšková z Opočna.


1993

Dne 1. října odchází z prodejny Jednoty prodavačka Marie Flígrová na mateřskou dovolenou. Za ni nastupuje ihned paní Věra Balcarová z Pohoří.


1994

Do prodejny Jednoty nastoupila za nemocné Věru Balcarovou a Hanu Stříškovou od 1. února zatím jako brigádnice Sabina Penkerová.


1995

K 31. květnu odchází z prodejny potravin v Pohoří paní Věra Balcarová.

13. září zahájen prodej v soukromé prodejně potravin v čp. 152, majitel pan Jiří Dvořák z Opočna. Tato skutečnost byla přijata s povděkem zejména od zákazníků z dolní části obce. Prodejní doba byla celý týden, tj. včetně sobot a nedělí dopoledne.


1996

K 1. lednu odešla z prodejny Konzumu Kostelec nad Orlicí dosavadní vedoucí Jiřina Brandová. Novou vedoucí se stala Sabina Penkerová. Druhou prodavačkou byla Božena Kaňková, všechny z Pohoří. K 22. květnu obě pracovnice prodejny odešly, prodejna byla nakrátko uzavřena.

Dne 10. června byl provoz na prodejně obnoven. Nastoupila jako vedoucí paní Radilová z Dobrušky a prodavačka paní Vaculíková rovněž z Dobrušky. Prodejna stoupla na úrovni, zboží dobře uloženo a vystaveno, na prodejně vzorný pořádek. I sortiment zboží splňoval vyšší nároky. Asi po 3 měsících vedoucí p. Radilová onemocněla a posléze na prodejně skončila. Od 8. října převzala funkci vedoucí paní Jaroslava Vaculíková a na prodejně zůstala sama. Občas jí vypomáhali pouze brigádníci, přesto obchod dále prosperoval a fungoval ke spokojenosti zákazníků.


1997

14. březen byl posledním dnem, kdy v prodejně potravin Orlického konzumu prodávala jako jediná paní Vaculíková z Dobrušky. Prodejnu koupil pan Jiří Dvořák z Opočna, který provozoval do této doby prodejnu potravin v čp. 152 v Pohoří. Cena prodejny činila 800.000 Kč a v celé výši byla zaúvěrována Českou spořitelnou. 23. březen byl prvním dnem, kdy byla prodejna znovu otevřena. Na prodejně pracoval Aleš Dvořák jako vedoucí, manželka Jiřího Dvořáka Jaroslava a Lidmila Effenberková z místa.


1998

V prosinci vyhlásila Česká spořitelna konkurs na místní prodejnu p. Jiřího Dvořáka z Opočna vzhledem k nesplácení úvěru. Obecní úřad byl ručitelem a proto byl OÚ prvním, kterému bylo nabídnuto vypořádání o prodeji. Obecní úřad odkoupil krám za 700.000 Kč.


1999

V lednu bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem obchodu, ve kterém byl vybrán pan Vozdek ze Solnice. Vzhledem k tomu, že je zapojen do maloobchodní sítě prodejen BALA s.r.o. Praha, má prostředky k novému a kvalitnímu rozběhnutí prodejny. Nyní už je prodejna opět plná zboží a lidé už nemusejí dovážet velké nákupy z okolních měst a obcí. Na prodejně pracuje pí. Marie Flígrová a pí. Chmelařová, obě z Pohoří.


2000

místní prodejna (rok 2000)
místní prodejna (rok 2000)


2004

Ke konci roku končí s provozováním místního obchodu pan Vozdek (od 24.12.2004 byla prodejna dočasně z technických důvodů uzavřena). Do obce dojíždí pojízdná prodejna Marta. Na pronájem je vypsáno výběrové řízení. V prosinci souhlasí zastupitelstvo obce s pronájmem obchodu v Pohoří na rok 2005 firmě Konzum Ústí nad Orlicí za podmínky investic do obchodu. Bude tím zaručeno, že nájemce za rok neodejde a zároveň se pozvedne úroveň vnitřního vybavení obchodu. Po otevření na konci ledna 2005 se stává vedoucí paní Izáková, jako druhá prodavačka je zaměstnána Olga Papšová. Prodejní doba je od pondělí do pátku od 7 do 17, v sobotu od 7:30 do 10:30. Množstvím zboží Konzum převyšuje nabídku minulého provozovatele. Pro zajímavost - řetězec Konzum nabízí i bezplatnou infolinku, na které přijímá názory i stížnosti na jednotlivé provozovny.

rekonstrukce obchodu (rok 2004)
rekonstrukce obchodu (rok 2004)
rekonstrukce obchodu (rok 2004)
rekonstrukce obchodu (rok 2004)
obchod zvenku (rok 2004)
obchod zvenku (rok 2004)

2006

V roce 2006 přebírá vedení obchodu paní Olga Papšová (čp. 183), jako druhá prodavačka nastupuje Libuše Jirsová (čp.5). Paní Izáková odchází zpět do dobrušské zeleniny na náměstí.


2007

V roce 2007 byla rozebrána bývalá trafika u Hrnčířových (čp. 79) vedle Kašparových (čp. 117) a naproti Effenberkovým (čp. 123).

trafika u Hrnčířů, čp. 79 (rok 197x)
trafika u Hrnčířů, čp. 79 (rok 197x)
trafika u Hrnčířů před demolicí, čp. 79 (rok 2007)
trafika u Hrnčířů před demolicí, čp. 79 (rok 2007)

2008

V listopadu roku 2008 se budova obchodu zcela proměnila. Nebyly provedeny žádné stavební úpravy, jen byla omítka natřena na ostře žlutou barvu. Stav před nátěrem a po nátěru na fotografiích.

obchod před natřenou fasádou (rok 2008)
obchod před natřenou fasádou (rok 2008)
obchod po natřené fasádě (rok 2008)
obchod po natřené fasádě (rok 2008)

2011

V roce 2011 obec Pohoří zateplila výlohy místního obchodu a pořídila nové vstupní plastové dveře, vše ve výši 90.000 Kč.


2018

Firma KONZUM měla a má dlouhodobé personální problémy s obsazováním pracovních míst prodavaček ve svých obchodech. Platy prodavaček jsou velmi nízké a tak mnoho prodavaček (a to nejen z Pohoří) odchází raději pracovat na lépe placená místa, často do nedaleké automobilky ŠKODA AUTO v Kvasinách, kde si vydělají mnohem více. V druhé polovině roku 2017 byla sice prodejna otevřená, ale pracovala zde jediná prodavačka, která denně dojížděla 50 km od Ústí nad Orlicí. Sama prodávala, sama přijímala zboží, sama vyrovnávala zboží, sama uklízela... Takové množství práce nestíhala a regály zely čím dál více prázdnotou a lidé přestávali čím dál více chodit. Začala se zkracovat otevírací doba. Proběhlo několik jednání s firmou Konzum, která slibovala, že se situace zlepší. Bohužel se nic nestalo. Proto se vedení Obce Pohoří dohodlo s firmou KONZUM na ukončení nájemní smlouvy v obecní budově prodejny a ukončení provozu k 25. lednu 2018 s tím, že od pátku 26. ledna 2018 bude prodejna uzavřena. Do doby, než byl nalezen nový nájemce a ten ji opět zprovoznil, mohli občané Pohoří využívat malou prodejnu na Statku u Oubrechtů, která je zaměřena hlavně na prodej nápojů. V této době ale operativně rozšířila sortiment i o pečivo a další základní suroviny. Dále obec zajistila na dočasnou dobu pojízdnou autobusovou prodejnu firma MARTA z Dobrušky, která v pravidelných termínech zajížděla do obce.

Obec Pohoří, majitel budovy, využil uzavření budovy k provedení kompletní výmalby vnitřních stěn a provedení základních oprav.

Potraviny - údržba (rok 2018)
Potraviny - údržba (rok 2018)
Potraviny - údržba (rok 2018)
Potraviny - údržba (rok 2018)

Hledání nového nájemníka bylo úspěšné - prodejnu začali provozovat vietnamští obchodníci z Opočna, kteří mají prodejnu v Opočně na náměstí. Obchod je psaný na nájemce jménem Lam Ho Viet a pojmenoval ho označením Potraviny Tomáš. Otevřel za velmi krátkou dobu - 12. března 2018 od 7 hodin ráno. Nabízí široký sortiment - nejenom potraviny, ovoce, zeleninu, čerstvé uzeniny, ale také drobný textil, drogerii, granulové krmivo pro zvířata, drobné papírnictví, hračky a mnoho dalšího. Konzum používal zadní část budovy jako sklad. Nový nájemník používá zadní sklady jako prodejní plochu. Otevírací prodejní doba je na zvyk Pohořáků velmi dlouhá. Od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. V sobotu od 7:30 do 19 a v neděli od 7:30 do 17 hodin.

Potraviny -Tomáš (rok 2018)
Potraviny Tomáš (rok 2018)
Potraviny -Tomáš (rok 2018)
Potraviny Tomáš (rok 2018)
Potraviny -Tomáš (rok 2018)
Potraviny Tomáš (rok 2018)

2019

V roce 2019 provedl opravu a nátěr střechy budovy potravin Pavel Bednář z Pohoří za 65.000 Kč. Práce musely být provedeny, aby nedocházelo k zatékání do budovy.


2020

Obec Pohoří v roce 2020 upravila další část veřejného prostranství ve středu obce. Jednalo se o levou část betonové terasy před vchodem do prodejny. Dlouhodobě byla bez využití, po obvodu se rozpadala dávno postavená zídka z cihel, omítka opadávala. Polorozbořená zeď byla zbourána a nahrazena plůtkem. Spolu s další úpravou malého záhonu před plotem je pohled na naše potraviny Tomáš ve středu obce opět příjemnější.

Úprava veřejného prostranství vedle potravin - před (rok 2020)
Úprava veřejného prostranství vedle potravin (rok 2020)
Úprava veřejného prostranství vedle potravin - po (rok 2020)
Úprava veřejného prostranství vedle potravin (rok 2020)

2021

Obecní budova potravin změnila svůj kabát. Byly zrušeny skleněné výlohy polepené krycími fóliemi, které byly ze začátku efektní (zakryly zateplovací vatu za výlohou), ale postupem času se začaly odlepovat rohy fólie a začala být vidět zateplovací vata. Zároveň vedení obce řešilo potřebu navýšit plochu obecní vývěsky. Obě věci se podařilo vyřešit tzv. jednou ranou. Původní výlohy byly odstraněny a místo nich řemeslníci udělali novou stěnu. Na novou volnou plochu potom pořídili velké a prostorné vitríny pro obecní vývěsku oficiálních dokumentů a pozvánek za kulturou a dalšími akcemi. Původní obecní vývěska (dvě malé vitríny, vlevo od vchodu do potravin) se stala plochou pro spolky v Pohoří - Sbor dobrovolných hasičů a pro Klub českých turistů. Tyto dva spolky odstranily staré dřevěné vývěsky, které na budově potravin byly. Budova potravin dostala nový nátěr, který realizoval malíř Pavel Bednář z Pohoří v hodnotě 21.000 Kč. Nové vitríny byly zakoupeny od firmy Forplast systems z Vizovic za 26.000 Kč.

Obecní budova potravin - před úpravou (rok 2021)
Obecní budova potravin - před úpravou (rok 2021)
Obecní budova potravin - po úpravě (rok 2021)
Obecní budova potravin - po úpravě (rok 2021)
Obecní budova potravin (rok 2021)
Obecní budova potravin (rok 2021)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.