Vítejte v kronice obce Pohoří

Jan Jurásek, kronikář obceTa zachycuje historii Pohoří od jejího vzniku až po současnost.

Ptáte se proč zrovna "digitální" kronika? Důvod je jednoduchý. Klasické kroniky, jaké většina z nás zná, jsou velké, tlusté bichle s chronologickými záznamy událostí psané rukou. Mají ale jednu velikou nevýhodu - kroniku má většinou kronikář a tudíž se k ní veřejnost moc nedostane. Ručně psané kroniky sice mají svou uměleckou hodnotu, která se rok od roku zvyšuje, ale tyto kroniky si nezaslouží být jenom uloženy v knihovnách nebo archivech. Měly by podávat informace své doby nejenom úzkému kruhu zasvěcených, ale i široké veřejnosti. A protože je dnes doba IT a Internetu vůbec a navíc doba chce své, je tu digitální kronika.

Od klasických kronik se liší tím, že je rozdělena do několika kapitol (ty si můžete vybrat v levém sloupci každé stránky) a tudíž není psaná chronologicky, tzn, že události nejsou psány jedna za druhou, tak jak se staly, ale jsou zařazovány (chronologicky) do jednotlivých kapitol.

Jako podklady pro vznik těchto stránek posloužila Pamětní kniha Brichova rodu vedená Václavem Brichem a Kronika obce Pohoří vedená Jaroslavem Mervartem. Václav Brich, který vedl již zmiňovanou Pamětní knihu, byl můj děda. Jeho pero bohužel dopsalo v roce 1983 a dílo zůstalo rozpracované. To, co ale stihl, je zcela mistrovské dílo - písmenko jedno jako druhé, nádherné obrázky. Tato kronika zachycuje obec Pohoří prakticky od jejího vzniku. Děda ji založil v roce 1960 a informace čerpal nejenom z událostí, které prožil, ale také z četných archivů (Opočenského, Dobrušského, ...). Kroniku obce Pohoří vedl Jaroslav Mervart při funkci předsedy MNV (později starosty OÚ) od roku 1983. Jako zástupce obce měl všechny informace a podklady pro bezproblémové a kvalitní vedení kroniky.Za obě díla a odvedenou práci patří autorům, a nejen jim, velký dík.

A závěrem bych si dovolil citovat několik slov z dědovy kroniky: ... Snad se třeba najde i pokračovatel této kytice vzpomínek, až přestane mé pero psát. Přeji mu, případně těm, kdo budou psát po něm, hodně zdraví a úspěchu v práci. Vždyť z historie nám zbydou jen vzpomínky a ty stojí za to zaznamenat!

Jan Jurásek, kronikář obce


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2024 Jan Jurásek, kronikář obce.