PŘÍRODA, ŽIVELNÉ POHROMY

1901

10. ledna 1901 bylo pozorováno a pocítěno téměř v celých východních Čechách zemětřesení. V Pohoří nastal před čtvrtou hodinou ranní zvláštní hukot, který se občanům zdál jako ta nejprudší a nejhroznější bouře. Otřesení, které trvalo asi 5 vteřin, bylo dost značné! Okna duněla, hranice se dřívím se sesuly, lžičníky chrastily, svícny se kácely, v obchodech prý elektrické zvonky zněly samy od sebe. Ti, kteří byli momentálně "na nohách" říkali, že se na nich jen těžko udrželi.


1902

7. srpna 1902 kolem 3 hodiny odpoledne se po velkém vedru začaly stahovat na jihozápadě šedé a černé mraky. Brzy nastala čirá tma a netrvalo dlouho a spustila se hrozná vichřice. Spadlo velké množství vody. Silný vítr povalil v Pohoří veliké topoly a lípy. Na domech způsobil živel také značné škody.


1926 - 1929

zatopený domek (rok 1926)
zatopený domek (rok 1926)

Povodně v Pohoří

Jelikož obec leží v nížině, trpívala často povodněmi. Nyní věnuji pár řádků větším povodním. Historicky první zaznamenanou povodeň, jakou kdy obec zažila, prožila v roce 1798, kdy voda zaplavila téměř všechna stavení. Další větší povodeň se konala ze 14. na 15. června 1926. Voda vnikla do 40 stavení, někde tak vysoko, že se někteří lidé museli odstěhovat na půdu i s drobnými domácími zvířaty, pokud jej zachránili. U Herciků (dnes Postler čp. 104) proudila voda okny.

povodeň u Škodů (čp. 61) (rok 1926)
povodeň u Škodů (čp. 61) (rok 1926)

Po těchto povodních, kdy voda ničila úrodu na polích, odnášela seno z luk, znehodnocovala pozemky a ohrožovala zdraví, rozhodli se občané regulovat vodní toky a na severozápadní straně katastru postavit hráze, které by další přívaly vody zadržely. Rozhodnutím valné hromady družstva pro odvodnění pozemků r. 1929 za předsednictví p. Jaroslava Šolce, rolníka, bylo v krátké době přikročeno ke stavbě, na které se pracovalo 2 roky. Stavba byla zadána firmě Khamel a Novák v Hradci Králové pod dohledem vrchní stavební správy technického oddělení při OÚ v Hradci Králové. Nejdříve byla zřízena ochranná hráz, některé nové odpady, potom regulovány všechny toky. Drenáž byla provedena pouze na 27 ha v zelnicích. Zabralo se celkem 420 ha půdy se 160 členy.

Tato stavba si vyžádala náklady ve výši téměř 3 000 000 Kčs, z čehož členové zaplatili Kčs 1 300 000, ostatní bylo na státní subvenci.

Úpravou vodního toku po obci, zřízením 6 hospodářských nádrží, vynikla obec nejen pěkným vzhledem, ale zlepšila se i po stránce zdravotní.


19xx

Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)
Povodně (rok 19xx)

1929

4. července 1929 bylo po celý den veliké parno a dusno. K večeru o 19 hodině se zatmělo a přihnala se větrná smršť, která nadělala velké škody. Vyvracela stoleté stromy, odstrojila mnoho střech, tašky létaly vzduchem jako pírko. Škody šly do tisíců.


1983

V noci z 1. na 2. května 1983 vystoupila voda na luka po silném dlouhotrvajícím dešti a u vrtu Lt 10 na krátkou dobu nastal přetok hráze, který se obešel beze škod a nebezpečí pro obec. ... V tomtéž roce 15. srpna vyschl rybník u kostela a do konce roku již zůstal bez vody.


1984

5. listopadu 1984 zaznamenán výskyt vztekliny u pošlého srnčete na soutoku Litá, Zlatý crk.


1985

4. ledna 1985 nástup arktických mrazů, které se ještě vrací v období od 8. do 25. února. ... 4. března téhož roku se rozvodnil Zlatý crk včetně nádrží, ale žádné škody nevznikly.


1986

24. ledna 1986 mírně vybřežil Zlatý Crk a Dědina. ... 29. prosince 1986 začal padat teplý déšť, sníh úplně roztál. Vystoupila voda z Dědiny.


1987

Voda začala kulminovat 1. ledna 1987 ve stavu 60 cm pod korunkou hráze. ... 28. března 1987 vystoupila voda z Dědiny po deštích a tání sněhu na horách. ... 28. dubna 1987 svedli čápi souboj o hnízdo. ... 26. června 1987 byla ranní teplota 10 °C, odpolední teplota 23°C, večer silné bouřky a přeháňky, kolem 22 hodiny průtrž mračen, následně povodně v obci, vytopeny sklepy osmi rodinných domků a sklep tělocvičny (voda až po kliky dveří v suterénu). Celou noc trvala pohotovost a pracovní nasazení asi 12 občanů včetně techniky. Přebagrována přístupová cesta u vrtu Lt 10 pro uvolnění průtoku vody. Zaznamenán přetok hráze u Opařiště v délce asi 30 metrů. Kulminace vody dvakrát za noc a to v 01:30 a 05:30 ráno 27. června. Během dne rychlý pokles. Bylo zatopeno i PKS. Při zásazích použit DVPS Pohoří a DVPS Opočno (Otto Ptáček). Asi ve 3:00 ráno natékala do obce voda v celé šíři silnice mezi čp. 174 a střediskem JZD ve vrstvě asi 15 až 25 cm. ... 17. prosince 1987 byla teplota kolem 0 °C, mrholení, vznik velmi silného náledí, ochromena veškerá silniční doprava v ranních hodinách


1988

2. února 1988 se objevila při dešti nádherná dvojitá duha. ... 24. července 1988 v noci slabě pršelo, ale byla silná vichřice, vznikly značné škody na nemovitostech, částečně rozbité střechy, vyvrácené stromy, polámané silné větve stromů, v PKS zničeny 3 vazníky a plachta k zastřešení areálu (zastřešení bylo v roztaženém stavu).


1989

20. února 1989 bylo při večerním vyjasnění viditelné částečné zatmění měsíce.


1990

26. dubna 1990 krupobití se silnou bouřkou.


1992

4. července 1992 se asi v 19:00 hodin přihnala bouře se silným větrem a deštěm, která téměř zničila roztaženou plachtu v PKS (měla být taneční zábava). Poškozeny byly též tři vazníky.


1993

17. března 1993 po vydatných deštích a tání sněhu vybřežila voda z Dědiny. ... 3. května 1993 večer silné bouřky doprovázené prudkým deštěm. ... 9. prosince téhož roku před polednem bouřka s průtrží mračen. ... 15. prosince vybřežila voda z Dědiny na louky.


1994

10. května 1994 v podvečer pozorováno částečné zatmění slunce. ... 29. prosince 1994 mírné vybřežení Dědiny u silnice na Bohuslavice.

V roce 1994 byla zřízena v katastrálním území Bohuslavice nad Metují vyhláškou Okresního úřadu Náchod Přírodní rezervace Zbytka o výměře 79,42 hektaru. Zbytka jsou jedny z posledních velkoplošných slatin v severovýchodních Čechách. V první polovině 19. století bylo území využíváno převážně jako louky a pastviny; lesy a orná půda tvořily jen menší část. Ve druhé polovině 19. století se zvětšila rozloha lesa a orné půdy (zelnice). Ve 20. století byla lokalita dále zalesňována, bylo přeloženo koryto Lité, velkoplošně byla v 70. letech odvodněna celá Českomeziříčská kotlina, od r. 1978 se začala intenzivně čerpat voda z podzemí jako zdroj pitné vody pro široké okolí. Ve Zbytkách v podmáčených lesech na jaře kvetou velké plochy bledule jarní. Místní obyvatelé obdivují i "bílá pole" česneku hranatého. Objevíte zde ale i orchideje, lilie, třtinu pestrou, violku vyvýšenou. Ze zvířat zde můžeme potkat různé druhy žab, čolků, volavky, někdy labutě a přes léto určitě každoročně hnízdící čápi z Pohoří. Byl zde pozorován i čáp černý.

Přírodní rezervace Zbytka
Přírodní rezervace Zbytka


1995

22. ledna 1995 silné sněžení, nárazový JV vítr, tvoří se velké závěje, silnice na Dobrušku byla neprůjezdná. Druhý den následovalo prudké tání. ... 27. ledna 1995 v noci bouřka, vybřežila voda z Dědiny, stav vybřežení trval až do 2. února. ... 9. dubna slabě vybřežila Dědina. ... Červen začal vydatnými dešti, takže došlo k rychlému vybřežení Dědiny, hladina stoupala o 40 cm za hodinu. Jedině díky zmírnění dešťů nedošlo k přelití ochranné hráze. Další den rychlý opad vody na lukách. ... 1. září 1995 spadlo tolik vody, že ráno vybřežila Dědina v tomto roce již poněkolikáté, další den značný pokles vybřežené vody. ... 25. prosince 1995 po tání sněhu a za přispění smíšených přeháněk došlo k slabému vybřežení vody z Dědiny.


1996

Mezi 5. a 7. květnem přiletěli čápi. I když jim bylo připraveno v blízkosti starého hnízdiště nové - železný věnec propletený proutím na betonovém sloupu, usadili se na starém hnízdišti. Počátkem května došlo k boji na hnízdišti čápů. Cizí čáp vyhodil z hnízda všechna 4 vejce, takže v tomto roce nebyli vyvedeni mladí čápi. ... Od 1. do 4. května 1996 dost pršelo, až došlo k vybřežení vody z Dědiny. ...

Čáp bílý na svém hnízdišti (rok 2000)
Čáp bílý na svém hnízdišti (rok 2000)

12. října 1996 pozorováno dobře viditelné částečné zatmění Slunce.


1997

13. února 1997 slabě vybřežila voda z Dědiny na luka a druhý den opadla. ... 25. února po přívalovém dešti opět došlo k vybřežení Dědiny. ... 8. a 21. července po silných deštích vybřežila Dědina.


1998

23. července 1998 postihla naší obec veliká katastrofa. Po vydatných srážkách, které spadly v noci z 22. na 23. července, a silné bouři, protrhla v ranních hodinách přívalová vlna ochrannou hráz nedaleko Pohořského mlýna a Pohoří se ocitlo pod vodou. Jelikož se jedná o výjimečnou historickou událost, je jí věnována samostatná stránka - kapitola "Povodeň 23. 7. 1998".


1999

24. - 26. prosince 1999 uhodily mrazy se silnými arktickými nárazovými větry.


2000

29. ledna 2000 přišlo náhlé oteplení, velké tání sněhu díky dešti 29. ledna přes den a 30. ledna v noci, 30. ledna krásné slunečné jarní počasí se silnějším větrem, během tří dnů roztál všechen sníh.

Odpoledne 9. března 2000 se přehnala nad Pohořím silná bouře s přívalovými dešti. Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity - stupeň ohrožení. Luka (velké travnaté plochy pro zachycení přívalové vody z hor po intenzivních deštích nebo tání sněhu) se rychle zaplnily a v průběhu noci voda zaplavila silnici mezi Pohořím a Bohuslavicemi. K přelití ochranné hráze kolem Pohoří chybělo jen pár centimetrů. Během noci voda kulminovala a k ránu byla silnice již průjezdná. Z obce nejsou hlášeny žádné škody.

27. května 2000 se přehnala nad Pohořím silná bouře s krupobitím. Polámalo se mnoho stromů, lidé ráno opravovali střechy. Žádné vážnější škody nebyly hlášeny.

Druhá polovina června - tropické teploty 35 - 38oC.

V týdnu od 10. do 14. dubna 2000 byly místo starších nevzhledných stromů (převážně lip, které byly nedávno pokáceny) nasázeny nové mladé stromky - okrasné jabloně (Sakury). Veřejná prostranství hned dostala mladší vzhled...

Odpoledne 9. března 2000 se přehnala nad Pohořím silná bouře s přívalovými dešti. Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity - stupeň ohrožení. Luka se rychle zaplnily a v průběhu noci voda zaplavila silnici mezi Pohořím a Bohuslavicemi. K přelití ochranné hráze kolem Pohoří chybělo jen několik málo centimetrů. Během noci voda kulminovala a k ránu byla silnice již průjezdná. Z obce nebyly hlášeny žádné škody. Povodňová komise v Rychnově nad Kněžnou odvolala 3. stupeň povodňové aktivity následující den ve 14:00 hodin.


2001

V únoru 2001 byly prořezány stromy p. Jandáčkem v rámci pravidelné každoroční údržby zeleně.

Čápi nejsou v Pohoří ani dva měsíce (přílet duben 2001) a už mají malá Čápata. A hned čtyři! Radost se podívat... Jsme rádi, že alespoň malou měrou můžeme přispět k udržení Čápa bílého v naší přírodě. Díky příznivému roku na potravu pro čápy vyvedli čápi všechny mláďata.

mladé Čápata (rok 2001)
mladé Čápata (rok 2001)

Po vydatných deštích stouply 19. září 2001 hladiny řek a potoků. Zlatý potok u silnice z Pohoří do Bohuslavic vybřežil a zaplavil luka.

Neznámí vandalové poničili v průběhu víkendu 29. - 30. září 2001 jedenáct mladých lip, rostoucích podél silnice z Opočna do Pulic u Pohoří ("na Příčnici"). Tyto lípy byly v roce 1997 vysázeny v celkovém počtu 19 ks členy obecního zastupitelstva v Pohoří. Vandalové 11 těchto lip těžce poškodili. Některé zlomily v půlce a některé u paty kmene. Také vyvrátili kolíky u lip a ohnuli dopravní ukazatel před nedalekou křižovatkou.

Dva dny před Štědrý dnem, v noci z pátku na sobotu 22. 12. 2001, napadlo v Pohoří velké množství sněhu. Takováto sněhová kalamita postihla Pohoří naposledy za druhé světové války. V rychnovském okrese byl vyhlášen kalamitní stav. Všude bylo po kolena sněhu, silnice neprůjezdné. První zprůjezdnění zařizoval p. Šolc s traktorem a V3skou a p. Kaňka s traktorem. Silničáři s pluhy se k nám dostali až před polednem. V dalších nocích připadlo ještě alespoň jednou tolik sněhu. V noci na 26.12.2001 drobně mrholilo celou noc a hodně sněhu odtálo. Vánoční svátky tedy byly opět jednou na sněhu. V některých místech vytvořil sníh opravdu hezké přírodní variace. Nejvíce radosti měly ze sněhu děti, kterým se sníh bezesporu líbil.

obecní hostinec (rok 2001)
obecní hostinec
(rok 2001)
kostel sv. Jana Křtitele (rok 2001)
kostel sv. Jana Křtitele
(rok 2001)
mateřská škola (rok 2001)
mateřská škola
(rok 2001)
před Kubíčkovými (čp. 204) (rok 2001)
před Kubíčkovými (čp. 204)
(rok 2001)
místní komunikace od Kaňkových (čp. 148) směr Syterovi (čp. 154) a Večeřovi, Voborníkovi (čp.6) (rok 2001)
místní komunikace od Kaňkových
(čp. 148) směr Syterovi (čp. 154)
a Večeřovi, Voborníkovi (čp.6)
(rok 2001)
bytovka čp. 167-170 (rok 2001)
bytovka čp. 167-170
(rok 2001)

zastávka ČD (rok 2001)
zastávka ČD
(rok 2001)
u areálu Meliorací (rok 2001)
u areálu Meliorací
(rok 2001)

2002

Ve dnech 28. - 30. ledna došlo k výraznému oteplení a rychlému odtávání sněhu nejen v obci, ale hlavně po celých Orlických horách. Následkem toho Dědina vybřežila, silnice zůstala průjezdná.

V noci z 19. na 20. prosince 2002 se obyvatelům naší vesničky naskytl opravdu úžasný pohled všude, kam se podívali. Noc byla jasná, svit měsíce odrážela sněhová vrstva, takže krásně vyzdobené stromy, keře i rostliny byly vidět i za tmy. A co že způsobilo tu krásu? Silný mráz, "trošku" sněhu a samozřejmě vláda paní Zimy.

ojíněná bříza v Pohoří (rok 2002)
ojíněná bříza v Pohoří
(rok 2002)
silnice od Opočna směr Pohoří (rok 2002)
silnice od Opočna směr Pohoří
(rok 2002)
ojíněný strom v Pohoří (rok 2002)
ojíněný strom v Pohoří
(rok 2002)

2003

Ve středu 2. ledna 2003 došlo k prudkému oteplení na území celých Orlických hor (z -5 stupňů Celsia na +8 stupňů Celsia), což způsobilo rychlé tání sněhu. Celý den i noc k tomu vytrvale pršelo. K večeru začala Dědina stoupat a vybřežila, postupně byl vyhlášen až III. stupeň povodňové aktivity. Divoká voda zůstala za korunkou hráze. Pohořští hasiči čerpali vodu z několika zatopených sklepů.

V první polovině srpna trápily celou republiku velmi vysoké teploty přes 30 stupňů Celsia ve stínu. Po delším suchu se ztratila voda z potoka v obci. Útočiště pro přežití ryb v potoce poskytovaly pouze rybníky.


2005

Ve východních Čechách se 24. května 2005 prohnala silná bouře s přívalovým deštěm. Voda se valila z polí na obec od Pulic, příkopy u silnic kapacitně nestačily, silnice byla pod vodou. Ochranné hráze dobře splnily svoji funkci, přepadový příkop za hrází odvedl vodu tam, kam měl. V obci bylo vytopeno několik 8 sklepů včetně sklepa tělocvičny, pohotovostní jednotka hasičů je vyčerpala včetně šesti studní. Mezi Machovými a Fialovovými se propadl v kruhovém průřezu asfalt. Žádné jiné větší škody nebyly hlášeny.

silnice od Dobrušky (rok 2005)
silnice od Dobrušky
(rok 2005)
přepad hráze (rok 2005)
přepad hráze
(rok 2005)
sklep tělocvičny (rok 2005)
sklep tělocvičny
(rok 2005)
silnice před Machovými (čp. 55) (rok 2005)
silnice před Machovými (čp. 55)
(rok 2005)

V září 2005 se na střeše kostela usadili čápi. Letos vyvedli dvě mláďata a střecha kostela se jim vyloženě líbila. Byl to krásný pohled na kompletní rodinku.

4 čápi na kostele (rok 2005)
4 čápi na kostele
(rok 2005)
4 čápi na kostele (rok 2005)
4 čápi na kostele
(rok 2005)

2006

Zima na přelomu let 2005/2006 opravdu předvedla svoji sílu. Nejprve si pro nás přichystala velké přívaly sněhu a potom dlouhodobé teploty hluboko pod bodem mrazu. Často byly s obtížemi průjezdné komunikace. Hlavní obslužné komunikace po několika hodinách po přívalech Správa a údržba silnic, místní komunikace pak prohrnoval se svou technikou Jan Šolc, kterému patří velké díky.

29. března 2006 opět vybřežil po jarním tání Zlatý potok a došlo k zatopení luk. V obci nevznikly žádné větší škody, občas byly vyplavené sklepy spodní vodou.

zatopená luka u čističky odpadních vod (rok 2006)
zatopená luka u čističky odpadních vod
(rok 2006)
zaplavená luka, v pozadí Bohuslavice (rok 2006)
zaplavená luka, v pozadí Bohuslavice
(rok 2006)
silniční mostek směr Bohuslavice (rok 2006)
silniční mostek směr Bohuslavice
(rok 2006)
zaplavená luka, v pozadí žel. most (rok 2006)
zaplavená luka, v pozadí žel. most
(rok 2006)

2007

21. června 2007 se přes Pohoří prohnala vichřice. Z přicházejících mraků šel strach. Bylo polámáno několik větších stromů (u Šourkových čp. 162 pád větve ořechu na střechu, u Juráskových čp. 80 rozlomení taktéž ořechu a pád na volné prostranství). U Kánských (čp. 72) uhodilo, naštěstí bez požáru, přívaly deště nenadělaly žádné škody. Silný vítr polámal velké deštníky pana hospodského v přírodním areálu.

blížící se mraky vichřice (rok 2007)
blížící se mraky vichřice
(rok 2007)
blížící se mraky vichřice (rok 2007)
blížící se mraky vichřice
(rok 2007)
spadlý ořech po vichřici (rok 2007)
spadlý ořech po vichřici
(rok 2007)
Kánský, čp. 72 - tam uhodilo (rok 2007)
Kánský, čp. 72 - tam uhodilo
(rok 2007)

2008

Počasí předvádí na sklonku února a začátku března aprílové počasí. Kolem víkendu 16.-17.2.2008 byly v Pohoří třeskuté mrazy s ostrým severním větrem. Další víkend (23.-24.2.2008) se oteplilo až na 20 stupňů nad nulou. A o týden déle, v sobotu 1. března se Pohořím prohnala vichřice související s tlakovou níží Emma. Zanechala za sebou polámané stromy u silnic na Bohuslavice nad Metují (na výšku nebezpečně rozštípnuté topoly), na Dobrušku polámané švestky a třešně. V obci potom vichřice skolila krásnou zdravou vzrostlou jedli za mateřskou školou. Bouře také poničila několika občanům střechy - nejvíce asi stodolu u Nejmanových u hřiště (čp. 75).

pokácený prasklý topol směr Bohuslavice (rok 2008)
pokácený prasklý topol směr Bohuslavice
(rok 2008)
spadlá jedle za mateřskou školou (rok 2008)
spadlá jedle za mateřskou školou
(rok 2008)
poškozená střecha Nejmanovi (čp. 75) (rok 2008)
poškozená střecha Nejmanovi (čp. 75)
(rok 2008)
poškozená střecha Nejmanovi (čp. 75) (rok 2008)
poškozená střecha Nejmanovi (čp. 75)
(rok 2008)

2009

14. října 2009 vtrhla do Česka zima. Z 15 stupňů nad nulou bylo ze dne na den 0 stupňů a hory včetně Orlických hor zasypal sníh (za tři dny a tři noci 90 cm). Stromy byly ještě zelené s listím (na mnohých ještě listí ani nezežloutlo). Listí v kombinaci s mokrým těžkým sněhem způsobilo mnoho polomů stromů na horách. V Pohoří se sníh objevil až 16. října 2009, ale vzhledem k teplotě kolem nuly a nezamrzlému podkladu během pár dní roztál. Následující zima byla jedna z těch poctivých, sníh se udržel přes 50 dní.


2011

Po vydatných deštích začaly 22. července 2011 stoupat hladiny okolních toků a během několika hodin byly 23. července 2011 zaplaveny luka u Bohuslavic. Kapacita naší ochranné hráze byla zcela vyčerpána, místy nestačila a Pohořští dobrovolní hasiči museli použít pytle s pískem (narychlo pořízeny z cukrovaru v Českém Meziříčí), aby nedošlo k přetečení hráze a zaplavení obce. Hráz vydržela a vše dopadlo dobře bez ztrát na životech nebo majetku. Byla uzavřena silnice mezi Pohořím a Bohuslavicemi (zatopená komunikace) a dále průjezd Pulicemi (zaplaven silniční most, voda vnikla do nemovitostí u řeky). Na obrázku níže si můžete prohlédnout rychle stoupající stav hladiny řeky Dědiny v Cháborech (nejbližší měřící místo řeky Dědiny). Výška hladiny řeky 21.7. ráno - normální průtok cca 50 cm. Ale 22.7. v poledne průtok cca 190 cm! Asi každý z nás si vzpomněl na 23. července 1998 a katastrofickou povodeň v obci, když hráz nevydržela. Není to náhoda, že teď 23. července 2011? Po 13 letech. Naštěstí pro Pohořáky je tentokrát 13 šťastné číslo.

průtok Dědiny - měřící místo Chábory (rok 2011)
průtok Dědiny - měřící místo Chábory (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)
zaplavená luka (rok 2011)

2012

3. července 2012 se přehnal přes Pohoří mohutný přívalový liják. Chvílemi nestačily kapacity kanálů. Došlo k ucpání koryta Litá (protéká skrz obec). Včasným odstraněním naplavenin z ucpaného mostku Sborem dobrovolných hasičů v Pohoří nedošlo k dalším škodám.

černé oblaky přicházejícího lijáku (rok 2012)
černé oblaky přicházejícího lijáku (rok 2012)
tato zeleň způsobila ucpání potoku Litá (rok 2012)
tato zeleň způsobila ucpání potoku Litá (rok 2012)

2015

Rok 2015 byl v Pohoří ve znamení velkého sucha, který přišel po také velmi suchém roce 2014. Koryta řek se neplní se srážek, podzemní vody ubývá. V říjnu 2015 byly průtoky na Labi (řeka, kam teče naše Dědina) na 10-40% dlouhodobého měsíčního průměru. Hladina přehradní nádrže Rozkoš u České Skalice klesla o 6 metrů, než je obvyklé. Pro zajímavost jsem zaznamenal několik údajů venkovních teplot v průběhu listopadu a prosince, kdy bylo nezvykle teplo a sucho:

10. 11. 2015, 21:00, +14 °C
11. 11. 2015, 05:50, +13°C
12. 12. 2015, 20:00, +11°C
24. 12. 2015, 17:30, +8°C

hladina řeky Dědina za Pohořím (rok 2015)
hladina řeky Dědina za Pohořím (rok 2015)
hladina řeky Dědina za Pohořím (rok 2015)
hladina řeky Dědina za Pohořím (rok 2015)
hladina řeky Dědina za Pohořím (rok 2015)
hladina řeky Dědina za Pohořím (rok 2015)
hladina přehradní nádrže Rozkoš (rok 2015)
hladina přehradní nádrže Rozkoš (rok 2015)
hladina přehradní nádrže Rozkoš (rok 2015)
hladina přehradní nádrže Rozkoš (rok 2015)

2016

Extrémní teplo a sucho pokračovalo i v roce 2016. Pro dokreslení obrázku o velkém suchu a teplu uvádím opět několik výkyvů teplot do nezvyklého tepla v daném období v centru obce Pohoří. Pod teplotami si můžete prohlédnout mapu sucha České republiky (28.9.2016). Zelená znamená, že je vody dostatek. Žlutá = voda ubývá. Oranžová = vody málo. Červená = sucho. Fialová = extrémní sucho.

28. 01. 2016, 05:50, +9°C
02. 02. 2016, 05:50, +9°C
22. 02. 2016, 20:50, +10°C
06. 08. 2016, 15:00, +39°C
07. 08. 2016, 16:00, +36°C
16. 09. 2016, 22:40, +21°C

mapa sucha ČR - zdroj chmi.cz (rok 2016)
mapa sucha ČR - zdroj chmi.cz (rok 2016)

2017

11. srpna se přes Východní Čechy prohnala velmi silná větrná smršť. Od západu republiky do Prahy bylo 15 stupňů nad nulou. Prakticky na celé Moravě (od východu republiky po Šumperk a Olomouc) bylo 33 stupňů nad nulou. A Východní Čechy byly "koridorem", kudy se prohnala větrná smršť ve směru od Rakouska do Polska. V Pohoří naštěstí napáchala menší škody - několik střech přišlo o tašky, na zahradách vyvrácené stromy, polámané větve. U Hrnčířů (čp. 59/199) se rozlomila a padla velká vrba. Na lukách směrem na Bohuslavice rozlámala vichřice vzrostlé topoly. Sousední Bohuslavice dopadly mnohem hůř. Dovolte mi pár slov o naší sousední vesnici. Nejhůře dopadl střed obce kolem kostela (na kopečku). Poškozeno bylo celkem 80 střech domů, z toho 2 domy přišly zcela o střechu. Poškozena byla střecha kostela. Na hřbitově spoustu pomníků padlo, nejen od pádu stromů. Stromy po obci byly zcela vyvrácené nebo rozlámané. Autobusové zastávky byly převrácené a některé i daleko od svého původního umístění. Na železniční trati leželo mnoho stromů a větví. Ve středu obce byl zlomen uprostřed betonový sloup. Na Broumovsku, v Orlických horách, ... - stromy byly zlomené v půlce - jako sirky... V Polsku za hranicemi padly pásy lesů, kudy prošla vichřice. Zastupitelstvo obce Pohoří se usneslo, na svém 18. veřejném zasedání dne 21. září 2017, darovat obci Bohuslavice finanční částku 20.000 Kč na pomoc při likvidaci následků vichřice.

srpnová vichřice mezi Pohořím a Bohuslavicemi (rok 2017)
srpnová vichřice mezi Pohořím a Bohuslavicemi (rok 2017)
rozlomená velká vrba u Hrnčířových čp. 59 (rok 2017)
rozlomená velká vrba u Hrnčířových čp. 59 (rok 2017)
popadané topoly na silnici do Bohuslavic (rok 2017)
popadané topoly na silnici do Bohuslavic (rok 2017)
následky srpnové vichřice v Bohuslavicích (rok 2017)
následky srpnové vichřice v Bohuslavicích (rok 2017)
srpnová vichřice v Novém Městě nad Metují (rok 2017)
srpnová vichřice v Novém Městě nad Metují (rok 2017)

 


2018

Leden roku 2018 byl abnormálně teplý. Teploty dosahovaly opakovaně 10 stupňů nad nulou a více (6.1., 9.1., 24.1., 29.1.). Ani jeden den přes den nemrzlo, pouze 15.1. teplota přes den klesla na nulu. Noční mrazy během první třetiny měsíce nebyly vůbec, ve zbylých dnech ledna byly maximálně tři stupně pod nulou. Leden roku 2018 patří mezi 5 nejteplejších lednů od roku 1775 (měření v Praze Libuši). Suché a velmi horké počasí bez dešťů pokračovalo celý rok 2018. Červená barva znamená, že od 0 do 100 cm pod zemí není ani 10% obvyklého stavu vody, oranžová barva je množství vody v rozmezí 10-30%. Potok Zlatý Crk v obci i řeka Dědina na lukách a ve Zbytkách je prakticky bez vody. Život ve vodních tocích uhynul. Rybníky v obci zarůstají žabincem na posledních ostrůvcích nehybné vody. Hydrologové srovnávají sucho s roky 1947 a 2015. Vlhkost půdy se až na ojedinělé výjimky výrazně snížila na celém území České republiky. Nejkritičtější situace je na většině Polabí, Poohří a v okolí Prahy, kde jsou zásoby využitelné vody prakticky na nule. V případě podzemních sledovaných mělkých vrtů je pozorován silně až mimořádně podnormální stav.

mapa sucha ČR - zdroj chmi.cz (rok 2018)
mapa sucha ČR - zdroj chmi.cz (rok 2018)
sucho v Pohoří (rok 2018)
sucho v Pohoří (rok 2018)
zarůstající rybníky v Pohoří (rok 2018)
zarůstající rybníky v Pohoří (rok 2018)
sucho ve Zbytkách (rok 2018)
sucho ve Zbytkách (rok 2018)

2019

V roce 2018 jsem psal o abnormálně teplém a suchém roce. Bohužel i rok 2019 byl velmi suchý a teplý. Dokazuje to mapa sucha v půdě do 100 cm, kdy se prakticky celá Česká republika už v dubnu (jarních měsících!) pohybuje ve stupni "výjimečné až extrémní sucho". Nejteplejším dnem byl 26. červen 2019, kdy v noci bylo 19,1 stupně Celsia a přes den ve stínu 37,8 stupně Celsia!

mapa sucha ČR - zdroj intersucho.cz (rok 2019)
mapa sucha ČR - zdroj intersucho.cz (rok 2019)
sucho v Pohoří (rok 2019)
sucho v Pohoří (rok 2019)

2020

Po intenzivním dešti došlo 15. října 2020 k vybřežení Dědiny na luka. Hasiči monitorovali její stav, k žádným škodám nedošlo.

Vybřežená Dědina (rok 2020)
Vybřežená Dědina (rok 2020)

2021

Obec Pohoří zadala zpracovat v srpnu 2020 Lokální výstražný systém a Digitální povodňový plán pro obec Pohoří. V březnu 2021 ho převzala od realizační firmy. Obec je tak lépe připravena na případnou další povodeň - v jednom materiálu je komplexně zpracován popis území, mapa toků, vodní díla, mapa záplavového území (viz náhled níže), rozsah ohrožení, kritická místa, ohrožené objekty, protipovodňová opatření a mnoho dalších důležitých věcí. Obec za to zaplatila 311.000 Kč, z toho 265.000 dostala jako dotaci.

Mapa záplavového území (rok 2021)
Mapa záplavového území (rok 2021)

Čápi se do Pohoří už delší dobu nevracejí, jejich hnízdo je prázdné. V roce 2021 ale zahnízdil v Pohoří velmi vzácný pták - Dudek chocholatý. Našel si v jedné zahradě důmyslný úkryt - litinovou vanu položenou vzhůru nohama. Pod ní pár dudků vyvedl mladé. Ti se pak Pohořákům ukazovali i na silnici kolem pohostinství, kde sbírali drobky a lezoucí hmyz. Vzácné fotografie pořídila ornitoložka paní Holečková.

Dudek chocholatý (rok 2021)
Dudek chocholatý (rok 2021)

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.