ROZPOČTY OBCE

Všechny finanční položky v uvedených rozpočtech jsou v tisících Kč.

Legenda: R - rozpočet
                S - skutečnost

               ONV - okresní národní výbor
               OB - osvětová beseda
               SPOZ - sbor pro občanské záležitosti
               MNV - místní národní výbor
               (D)VPS - (dobrovolný) veřejný požární spolek
               FRR - fond rezerv a rozvoje
               PDO - pevný domovní odpad
               ŠÚ - školský úřad
               PKS - přírodní kulturní středisko
               TKO - technický komunální odpad

Upozornění: omluvte případné podélné posuvníky způsobené širokými tabulkami v optimalizovaném zobrazení. Děkuji za pochopení.


Rozpočet obce Pohoří pro rok 1984

 strana příjmů R S  strana výdajů R S
 daň zemědělská
 daň z příjmů
 daň domovní
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 ONV globální dotace
 ONV účelové prostředky
  11 
  10 
  16 
     0,6
     2,4
 143  
  - 
   11,8
     2,7
  16 
     0,5
     2,5
143 
308 
 vodní hospodářství
 doprava
 mateřská škola
 základní škola
 školní jídelna
 kultura - OB
               SPOZ
               knihovna
 vnitřní správa - VPS
                         poslanci
                         MNV
                         pojistné
 sociální věci
 místní hospodářství
 investiční akce Z
 neinvestiční akce Z
  1
  5
23
39
88
  4
  2
  0
  2
  5
   23,5
     2,5
  6
70
58
188  
     0,5
 240,5
  31 
125 
  89 
    4 
     2,2
   0 
     0,6
     5,5
   19,9
     2,5
     5,8
   43,6
 92 
109  
 celkem

183 

 484,5

 celkem

 517  

 771,1Rozpočet obce Pohoří pro rok 1985

 strana příjmů R S  strana výdajů R S
 daň zemědělská
 daň z příjmů
 daň domovní
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 ONV globální dotace
 ONV účelové prostředky
  11,5
 5
16 
    0,6
    2,4
139,5
-
   11,3
   1
   16,1
     0,5
     2,4
 139,5
276 
 vodní hospodářství
 doprava
 mateřská škola
 základní škola
 školní jídelna
 kultura - OB
               SPOZ
               knihovna
 vnitřní správa - VPS
                         poslanci
                         MNV
                         pojistné
 sociální věci
 místní hospodářství
 investiční akce Z 
  25 
185 
  24 
108 
   80,5
    4  
  14  
    4  
     2,7
     3,2
   21,5
     3,8
    8  
  55  
180  
   29,4
 183,8
   29,2
 109,2
   85,3
    4  
   13,5
     3,7
     0,7
    5  
   20,6
     3,8
     2,7
   48,2
172  
 celkem

175  

 446,8

 celkem

 718,7 

 711,1Rozpočet obce Pohoří pro rok 1986

 strana příjmů R S  strana výdajů R S
 daň zemědělská
 daň z příjmů
 daň domovní
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 ONV globální dotace
 ONV účelové prostředky
  11,5
 5
16 
    0,6
    2,4
139,5
-
   11,4
  1
   16,1
     0,5
     2,4
 139,5
259 
 vodní hospodářství
 doprava
 mateřská škola
 základní škola
 školní jídelna
 kultura - OB
               SPOZ
               knihovna
 vnitřní správa - VPS
                         poslanci
                         MNV
 sociální věci
 místní hospodářství
 investiční akce Z 
 25
185 
 24
108 
   80,5
   4
   2
   4
     2,7
     3,2
   21,6
   8
 55
180
   29,4
 183,8
   29,2
 109,2
   85,3
   4
     7,2
     3,7
     0,7
     7,3
   24,4
     2,8
   48,2
172 
 celkem

175  

 429,9

 celkem

703

 707,2Rozpočet obce Pohoří pro rok 1987

 strana příjmů R S  strana výdajů R S
 daň zemědělská
 daň z příjmů
 daň domovní
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 ONV globální dotace
 ONV účelové prostředky
  13,5
 2
  16,5 
    0,5
    2,5
133   
-
   11,1
     1,2
   16,6
     0,5
     2,7
 133  
185 
 vodní hospodářství
 doprava
 mateřská škola
 základní škola
 školní jídelna
 kultura - OB
               SPOZ
               knihovna
 vnitřní správa - VPS
                         poslanci
                         MNV
 sociální věci
 místní hospodářství
 investiční akce Z 
   4
165 
   24,5
   51,5
 89
   4
   2
   3
   1
   12,4
 14
   8
 41
286 
     0,2
154 
   29,5
   53,5
 100,1
   4
     3,3
   3
     0,8
   11,9
   14,9
   8
   53,6
 128,4
 celkem

168

 350,1

 celkem

 705,4

 565,2Rozpočet obce Pohoří pro rok 1988

 strana příjmů R S  strana výdajů R S
 daň zemědělská
 daň z příjmů
 daň domovní
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 ONV globální dotace
 ONV účelové prostředky
   11,5
     1,5
17
     0,5
   3
 75
 194,5
    11,2
   0
    16,5
      0,3
      2,5
    75,8
191
 vodní hospodářství
 doprava
 školství - mateřská škola
                základní škola
                školní jídelna
 kultura - OB
               SPOZ
               knihovna
 vnitřní správa - DVPS
                         poslanci
                         MNV
 sociální věci
 místní hospodářství
 akce Z 
   3
 45
   54,1
   51,7
 114,2
  5
  2
  3
  6
   13,7
 17
 10
   52,2
368 
     0,6
 42
   58,3
 48
 108,5
   4
     1,7
     3,2
     5,7
   13,2
 20
 10
   60,7
199 
 celkem

303

297,3

 celkem

 744,9

 574,9Rozpočet obce Pohoří pro rok 1989

 strana příjmů rozpočet  strana výdajů rozpočet
 daň zemědělská
 daň domovní
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 školství
 kultura
 dotace od ONV
 státní fond vod. hospodářství
     14
        16,5
          0,5
       3
     80
       3
   230
1.089
 vodní hospodářství
 doprava
 školství
 kultura
 vnitřní správa
 požární ochrana
 sociální věci
 místní hospodářství
 akce Z 
       3
     45
   180
     10
     25
       4
       5
     75
 1.211
 celkem

1.436 

 celkem

1.558Rozpočet obce Pohoří pro rok 1990

Na plenárním zasedání MNV dne 8. února 1990 byl schválen první vyrovnaný rozpočet.

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň zemědělská
 daň domovní
 daň ze mzdy
 hřbitovní poplatky
 školství
 kultura
 správa NV
 bytové hospodářství
 správní poplatky
 státní fond vod. hospodářství
 převod z FRR
 ostatní
       16,5
    17
  210
    20
    76
      4
      2
       4
          0,5
1.040
   140
     12
 doprava
 školství
 kultura
 požární ochrana
 správa MNV
 sociální péče
 bytové hospodářství
 veřejné osvětlení
 místní hospodářství
 odstranění komunál. odpadků
 akce Z 
      53
    173
        9
        1
      27
        7
      20
      29
      19
      12
 1.192
 celkem

1.542 

 celkem

1.542Rozpočet obce Pohoří pro rok 1991

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň domovní
 daň zemědělská
 správní poplatky
 školství
 kultura
 místní hospodářství
 ostatní
 dotace od Okresního úřadu
 převod z FRR obce
     17,5
  15
       0,3
130
    4
       9,8
     12,5
   283,7
   186,2
 doprava
 školství
 kultura
 vnitřní správa
 hasiči
 sociální dávky
 místní hospodářství
  78
379
     17,5
111
    2
    5
     66,5
 celkem

 659 

 celkem

 659Rozpočet obce Pohoří pro rok 1992

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň domovní
 daň zemědělská
 daň z příjmů obyvatel
 správní poplatky
 dislokační poplatky
 prodej majetku
 poplatky ze psů
 poplatky ze vstupného
 poplatky z prodeje alkoholu
 likvidace PDO
 školství
 kultura
 vnitřní správa
 dotace od Okresního úřadu
 úroky
18
13
12
   10,2
 157,5
     2,2
  4
  8
12
65
 131,5
  6
     3,5
     9,5
 409,4
98
 vodní hospodářství
 doprava
 likvidace PDO
 školství
 kultura
 vnitřní správa
 hasiči
 sociální dávky
 místní hospodářství
 komplexní bytová výstavba
 všeobecná pokl. správa
  33,5
21 
65 
389  
16 
224,5
    3,5
 4
101  
50
   52,3
 celkem

  959,8

 celkem

959,8Rozpočet obce Pohoří pro rok 1993

Počínaje rokem 1993 je zaveden nový systém daní. Daň domovní a zemědělská se slučuje na daň z nemovitostí a pro obec ji vybírá finanční úřad. Tato skutečnost výrazně ovlivnila i výši celkových příjmů pro rozpočet obce na 1.146.500 Kč.

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň z nemovitostí
 daň ze mzdy
 správní poplatky
 místní poplatky
 školství
 kultura
 vnitřní správa
 místní hospodářství
 likvidace PDO
 prodej majetku
 úroky
 dotace od Okresního úřadu
305
360
       4,5
  17
155
  68
    7
  28
  18
  20
  90
  74
 likvidace PDO
 doprava
 školství
 kultura
 hasiči
 vnitřní správa
 sociální dávky
 místní hospodářství
 odvod ŠÚ na mzdy
  18
  24
415
  25
    5
380
  12
   252,5
  15
 celkem

 1.146.5 

 celkem

 1.146.5Rozpočet obce Pohoří pro rok 1994

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň z nemovitostí
 daň ze mzdy
 nájemné všeobecně
 správní poplatky
 místní poplatky
 likvidace PDO
 stravné ve školní jídelně
 odvod z činnosti OB
 prodej majetku
 příspěvky na MŠ
 úroky z účtu
 dotace od Okresního úřadu
325
545
  24
  22
  24
  20
138
108
  32
  28
157
  81
 likvidace PDO
 vodní hospodářství
 doprava
 školství
 kultura
 hasiči
 státní správa
 sociální dávky
 místní hospodářství
 odvod Školskému úřadu
  26
  27
  24
423
  44
    9
411
  17
496
  27
 celkem

 1.504    

 celkem

 1.504     Rozpočet obce Pohoří pro rok 1995

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň ze závislé činnosti
 daň z příjmů fyzických osob
 daň z nemovitostí
 správní poplatky
 místní poplatky
 dividendy
 prodej obecního majetku
 školství
 kultura (z PKS)
 nájemné
 úroky z účtu
 dotace od Okresního úřadu
800
356
325
  52
  22
    7
  40
208
  58
  27
165
    90,3
 vodní hospodářství
 likvidace PDO
 doprava
 školství
 kultura
 hasiči
 státní správa a samospráva
 sociální dávky
 místní hospodářství
 odvod Školskému úřadu
    6
  10
  75
454
  44
  21
537,3
  20
113
870
 celkem

 2.150.3  

 celkem

 2.150.3  Rozpočet obce Pohoří pro rok 1996

Rozpočet na tento rok byl poznamenán změnou struktury výběru daní od 1.1.1996 prováděným finančním úřadem. Zásadou rozpočtu je jeho vyrovnanost. Tento rozpočet byl projednán a schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 19. února 1996.

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň ze závislé činnosti
 daň z nemovitostí
 daň z příjmů fyzických osob
 daň z příjmů právnických osob
 daň od plátce s pokl. v místě
 správní poplatky
 místní poplatky (psi, vstupné)
 školství
 kultura (z PKS)
 příjmy z prodeje majetku
 nájemné
 úroky z účtu
 dotace od Okresního úřadu
 ostatní (dividendy, ...)
350
356
440
735
  15
  50
     28,6
330
  58
  50
  35
174
     94,4
    5
 vodní hospodářství
 likvidace TKO
 doprava
 školství
 kultura
 hasiči
 sociální dávky
 místní hospodářství
 investice - nástavba MŠ,                  malotraktor, ...
    5
  12
  35
570
  34
  18
  24
107
1.364   
 celkem

  2.721    

 celkem

  2.721    Rozpočet obce Pohoří pro rok 1997

Rozpočet na rok byl schválen obecním zastupitelstvem 20. února jako vyrovnaný v celkovém objemu 4.081.600 Kč.

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň ze závislé činnosti
 daň z příjmů fyzických osob
 daň z příjmů právnických osob
 daň z nemovitostí
 správní poplatky
 místní poplatky (psi, vstupné)
 školství a kultura
 pronájmy
 úroky a dividendy
 prodej nemovitostí a pozemků
 dotace od Okresního úřadu
 dotace na výstavbu bytů
473
1.374   
650
370
  50
  32
323
  35
  78
  40
   106,6
550
 program obnovy vesnice
 výkupna druhotných surovin
 doprava vč. dopr. obslužnosti
 školství
 kultura
 sociální dávky
 hasiči
 státní správa a samospráva
 místní hospodářství
 obecní hostinec
 územní rozvoj - byty nad MŠ
  40
    2
  72
591
  33
  25
  13
628
  95
1.700   
   882,6
 celkem

  4.081.6 

 celkem

  4.081.6 Rozpočet obce Pohoří pro rok 1998

Rozpočet obce na rok 1998 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 19.2.1998 jako vyrovnaný v úhrnné částce 2.582.500 Kč.

 strana příjmů R  strana výdajů R
 daň ze závislé činnosti
 daň z příjmů fyzických osob
 daň z příjmů právnických osob
 daň z nemovitostí
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 poplatky ze vstupného
 poskytované služby
 nájmy
 úroky z účtů
 dividendy
 prodej nemovitostí a pozemků
 dotace od Okresního úřadu
468
   433   
558
370
  10
    6
  30
   394,5
   129,4
  50
    5
  25
   106,6
 pohostinství
 výkupna druhotných surovin
 doprava
 školství
 kultura
 tělocvična
 místní hospodářství
 sociální péče
 hasiči
 vnitřní správa
 kapitálové výdaje
    7
    1
  96
   721,9
     37,4
   126,8
   231,8
  25
     13,5
   800,7
   524,4
 celkem

  2.585.5 

 celkem

  2.585.5 Rozpočet obce Pohoří pro rok 1999

Rozpočet obce na rok 1999 byl jednomyslně schválen obecním zastupitelstvem bez připomínek dne 31. března 1999 jako vyrovnaný v úhrnné částce 3.981.710 Kč

 strana příjmů R  strana výdajů R
 zůstatek z minulého roku
 DPFO závis. činnost
 DPFO
 DPPO
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 poplatek ze vstupného
 daň z nemovitostí
 nedaňové příjmy
 dotace
700
   508   
500
695
  10
    7
  30
   350   
 1036,9
   144,8
 rezervní fond
 zastupitelské orgány
 místní správa
 pohostinství
 prodejna
 místní komunikace
 dopravní obslužnost
 provoz MŠ
 provoz ZŠ
 provoz školní jídelny
 tělocvična
 požární ochrana
 služby
 veřejné osvětlení
 pohřebnictví
 veřejná zeleň
 kultura
 320 
410 
  585,7
100 
  45
   859,5
   41 
   181   
   222   
     364,5  
  100  
     45   
  80
230
    8
  30
360
 celkem   3.981.71   celkem   3.981.71Rozpočet obce Pohoří pro rok 2000

Tento rozpočet byl schválen na 15. zasedání OZ dne 23. února 2000 všemi 13 přítomnými členy OZ.

 strana příjmů R  strana výdajů R
 zůstatek z minulého roku
 daň z příjmu fyzických osob   daň ze závislé činnosti
 DPFO - OSVČ
 DP PO
 správní poplatky
 poplatky ze psů
 poplatek ze vstupného
 daň z nemovitostí
 dotace ze státního rozpočtu
 nedaňové příjmy
2.353   

500
190
710
    5
    7
   30 
   340  
  60
1.041,4
 pohostinství
 prodejna
 místní komunikace
 dopravní obslužnost
 provoz MŠ
 provoz ZŠ
 školní jídelna
 tělocvična
 požární ochrana
 služby - civilní služba
 veřejné osvětlení
 pohřebnictví
 veřejná zeleň
 PKS
 sběr komunálního odpadu
 bytové hospodářství
 pojištění majetku
 výdaje na žáky MěÚ Dobruška
 místní správa
 zastupitelské orgány
 100 
  60
   376,5
   36 
   185   
   352   
  355  
  100  
     30   
  50
280
    5
  50
300
  77
350
  32
   101,5
600
410
 celkem

  5.236,4 

 celkem

  3.850,0 Rozpočet obce Pohoří pro rok 2001

Tento rozpočet byl schválen na 26. zasedání OZ dne 20. března 2001 13 přítomnými členy.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň – fyz. os. – ze závislé činnosti 482,0 Provoz ZŠ 218,4
Daň – fyz. os. – OSVČ 85,0 Provoz MŠ 242,0
Daň – práv. os. 717,0 Školní jídelna 303,3
Daň – DPH 800,0 Pohostinství, prodejna 150,0
Daň z nemovitostí 335,0 Tělocvična 100,0
Správní poplatky 3,0 Místní komunikace 300,0
Poplatek ze vstupného 32,0 Veřejné osvětlení 300,0
Poplatek ze psů 8,0 Požární ochrana 27,7
Dotace ze státního rozpočtu 67,5 Dopravní obslužnost 36,6
Nedaňové příjmy 909 Pohřebnictví 7,0
    Veřejná zeleň 50,0
    Kultura – PKS 70,0
    Sběr komunálního odpadu 85,0
    Bytové hospodářství 190,0
    Obnova kulturních památek 50,0
    Příspěvek na žáky – ZŠ Dobruška 57,2
    Zastupitelské orgány 444,0
    Místní správa 627,3
    Pojištění majetku 35,0
    Rekultivace rybníků 100,0
    Komunální služby 45,0
3.438,5 3.438,5


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2002

Tento rozpočet byl schválen na 35. zasedání zastupitelstva obce Pohoří konaného dne 13. 2. 2002.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 530,00 pohostinství, obchod 55,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 170,00 stroje, přístroje, zařízení 50,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 45,00 silnice - nákup služeb 211,10
Daň z příjmů právnických osob 580,00 výdaje na dopravní obslužnost 40,88
Daň z přidané hodnoty 1 000,00 vodní toky - nákup služeb 100,00
Správní poplatky 4,00 mateřská škola 164,00
Poplatek ze psů 8,00 základní škola 245,50
Poplatek ze vstupného 70,00 školství - neinvest. transfery obcím 57,20
Daň z nemovitostí 340,00 školní jídelna 353,30
Neinv.dotace ze SR na školství 74,98 kultura, PKS 67,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 130,00 kultura - dary obyvatelstvu /narození,jubilea/ 120,00
Příjem MŠ - příspěvky rodičů 30,00 neinv. dotace církvím - oprava kostela 50,00
Příjem ŠJ - stravné 260,00 tělocvična 119,00
Příjem z pronájmu PKS 84,00 bytové hospodářství 362,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 13,00 veřejné osvětlení 200,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 70,00 pohřebnictví 7,50
Příjem z pronájmu – byty 100,00 nehmotný inv.maj. /projekt plynofikace/ 100,00
Příjem z poskyt. služeb 30,00 komunální služby - civilní sl. 55,00
Příjem z pronájmu pozemků 30,00 sběr a svoz komun.odpadu 100,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 20,00 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 92,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 SDH 117,00
Příjem z prodeje ost. nemovit. 15,00 zastupitelské orgány 517,00
Příjem za svoz komun. odpadu 70,00 činnost místní správy 623,00
Příjmy z úroků 150,00 výdaje z finančních operací - služby peněžních úst. 12,00
    finanční operace - platba daně 0,50
3 828,98 3 828,98


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2003

Tento rozpočet byl schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 13. února 2003.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 600,00 pohostinství, obchod 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 350,00 stroje, přístroje, zařízení 25,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 45,00 vodní toky - nákup služeb 31,20
Daň z příjmů právnických osob 700,00 průmyslová zóna 229,20
Daň z přidané hodnoty 1 100,00 mateřská škola - přísp. org. 277,60
Správní poplatky 20,00 základní škola - přísp. org. 300,00
Poplatek ze psů 8,00 kultura, PKS 94,00
Poplatek ze vstupného 100,00 kultura - věcné dary 20,00
Daň z nemovitostí 340,00 kultura - dary obyvatelstvu /narození,jubilea/ 130,00
Neinv.dotace ze SR na školství 68,80 tělocvična 133,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 120,00 bytové hospodářství 370,00
Příjem z pronájmu PKS 100,00 veřejné osvětlení 200,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 13,00 pohřebnictví 10,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 70,00 komunální služby 270,00
Příjem z pronájmu – byty 80,00 sběr a svoz komun.odpadu 124,00
Příjem z poskyt. služeb 30,00 péče o vzhled obcí a veř. zeleň 125,00
Příjem z pronájmu pozemků 30,00 SDH 107,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 20,00 zastupitelské orgány 555,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 činnost místní správy 860,00
Příjem z prodeje ost. nemovit. 15,00 výdaje z finančních operací - služby peněžních úst. 15,00
Příjem za svoz komun. odpadu 80,00 neinvestiční náklady na ZŠ 108,80
Příjmy z úroků 140,00    
4 034,80 4 034,80


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2004

Tento rozpočet byl schválen na 12. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 12. února 2004.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 700,00 Lesní hospodářství 30,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 300,00 Hospodářská zóna - nákup služeb 3,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 45,00 Pohostinství, obchod 90,00
Daň z příjmů právnických osob 700,00 Vodní toky - nákup služeb 30,00
Daň z přidané hodnoty 1 300,00 Mateřská škola - přísp. org. 270,00
Správní poplatky 10,00 Základní škola - přísp. org. 300,00
Poplatek ze psů 8,00 Kultura, PKS 68,00
Poplatek ze vstupného 120,00 Kultura - věcné dary 20,00
Daň z nemovitostí 320,00 Kultura - dary obyvatelstvu /narození,jubilea/ 45,00
Neinv.dotace ze SR na školství 89,76 Tělovýchovná činnost 175,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 100,00 Bytové hospodářství 242,00
Příjem z pronájmu PKS 100,00 Veřejné osvětlení 95,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 15,00 Pohřebnictví 180,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 50,00 Komunální služby 460,00
Příjem z pronájmu – byty 120,00 Sběr a svoz komun.odpadu 154,00
Příjem z poskyt. služeb 50,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 85,00
Výstavba inž. sítí - příspěvky na plynofikaci 50,00 Stavba plynofikace 300,00
Příjem z pronájmu pozemků 30,00 SDH 132,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 30,00 Zastupitelstvo obce 620,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 10,00 Čnnost místní správy 1 195,00
Příjem z prodeje ost. nemovit. 40,00 Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 15,00
Příjem za svoz komun. odpadu 90,00 Příspěvek na žáky - město Dobruška 115,60
Příjmy z úroků 50,00 Ostatní fin. operace - platby daní a poplatků 150,00
4 297,76 4 774,60


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2005

Tento rozpočet byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 16. února 2005.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 770,00 Pohostinství, obchod 180,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 320,00 Silnice 1 000,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 60,00 Autobusové zastávky 100,00
Daň z příjmů právnických osob 870,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Daň z přidané hodnoty 1 400,00 Mateřská škola - příspěvková org. 290,00
Poplatek ze psů 9,00 Základní škola - příspěvková org. 300,00
Poplatek ze vstupného 20,00 Kultura, PKS 77,00
Správní poplatky 9,00 Kultura - věcné dary 25,00
Daň z nemovitostí 320,00 Kultura - dary obyvatelstvu /narození,jubilea/ 47,00
Splátky půjček od obyvatelstva 220,00 Tělovýchovná činnost 322,00
Neinv.dotace ze SR na školství 92,23 Bytové hospodářství 40,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 113,00 Veřejné osvětlení 70,00
Příjem z pronájmu PKS 100,00 Pohřebnictví 42,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 16,00 Komunální služby 1 140,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 20,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 52,00
Příjem z pronájmu – byty 142,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 55,00
Příjem z poskyt. služeb 50,00 SDH 26,00
Příjem z pronájmu pozemků 10,00 Zastupitelstvo obce 660,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00 Činnost místní správy 1 131,13
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 15,00
Příjmy z prodeje pozemků 500,00 Ostatní fin. operace - platby daní a poplatků 50,00
Příjem z prodeje ost. nemovit. 100,00    
Příjem za svoz komun. odpadu 35,00    
Příjmy z úroků 60,00    
5 251,23 5 642,13


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2006

Tento rozpočet byl schválen na 23. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 15. prosince 2005.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 800,00 Podpora prod. č. (les) 40,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 350,00 Pohostinství, obchod 360,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 70,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Daň z příjmů právnických osob 900,00 Silnice - opravy a udržování 200,00
Daň z přidané hodnoty 1 600,00 Mateřská škola - přísp. org. 290,00
Správní poplatky 9,00 Základní škola - přísp. org. 300,00
Poplatek ze psů 9,00 Kultura, PKS 85,00
Poplatek ze vstupného 20,00 Kultura - věcné dary 30,00
Daň z nemovitostí 350,00 Kultura - dary obyvatelstvu /narození,jubilea/ 50,00
splátky půjček od obyvatelstva 80,00 Stavba chodníků 1 500,00
Neinv.dotace ze SR na školství 86,22 Tělovýchovná činnost 447,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 190,00 Bytové hospodářství 45,00
Příjem z pronájmu PKS 120,00 Veřejné osvětlení 60,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 17,00 Pohřebnictví 22,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 10,00 Komunální služby 500,00
Příjem z pronájmu – byty 150,00 Sběr a svoz komun.odpadu 57,00
Příjem z poskyt. služeb 60,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 225,00
Příjem z pronájmu pozemků 10,00 SDH 32,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00 Zastupitelstvo obce 725,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 Činnost místní správy 1 293,12
Příjmy z prodeje pozemků 500,00 Autobusové zastávky 100,00
Příjem z prodeje ost. nemovit. 10,00 Výdaje z fin. operací - služby peněžních úst. 15,00
Příjem za svoz komun. odpadu 35,00 Platby daní a poplatků 50,00
Příjmy z úroků 100,00    
5 581,22 6 446,12


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2007

Tento rozpočet byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 14. prosince 2006.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 850,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 360,00 Pohostinství, obchod 250,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 70,00 Silnice 1 220,00
Daň z příjmů právnických osob 1 000,00 Ostatní z. pozemních komunikací 936,00
Daň z přidané hodnoty 1 600,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 10,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Poplatek ze vstupného 10,00 MŠ - příspěvková organizace 290,00
Správní poplatky 9,00 ZŠ - příspěvková organizace 300,00
Daň z nemovitostí 400,00 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 132,60
Splátky půjček od obyvatelstva 80,00 Kultura, PKS 49,00
Neinv.dotace ze SR na školství 99,85 Kultura - věcné dary 40,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 120,00 Kultura - dary obyvatelstvu 50,00
Příjem z pronájmu PKS 30,00 Tělovýchovná činnost 255,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 15,00 Bytové hospodářství 55,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 40,00 Veřejné osvětlení 100,00
Příjem z pronájmu – byty 160,00 Pohřebnictví 22,00
Příjem z poskyt. služeb 70,00 Komunální služby 820,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 58,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 230,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 SDH 47,00
Příjmy z prodeje pozemků 120,00 Zastupitelstvo obce 787,00
Příjem z prodeje ost. nemovit. 300,00 Činnost místní správy 1 424,00
Příjem za svoz komun. odpadu 25,00 Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 20,00
Příjmy z úroků 70,00 Platby daní a poplatků 50,00
5 468,85 7 255,60


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2008

Tento rozpočet byl schválen na 9. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 13. prosince 2007.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 070,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 250,00 Pohostinství, obchod 170,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 70,00 Silnice 20,00
Daň z příjmů právnických osob 1 200,00 Ostatní z. pozemních komunikací 300,00
Daň z přidané hodnoty 1 800,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 10,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Správní poplatky 20,00 MŠ - příspěvková organizace 300,00
Daň z nemovitostí 400,00 ZŠ - příspěvková organizace 310,00
Splátky půjček od obyvatelstva 39,00 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 148,50
Neinv.dotace ze SR na školství 101,36 Kultura, PKS 57,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 113,00 Kultura - věcné dary 40,00
Příjem z pronájmu PKS 30,00 Kultura - dary obyvatelstvu 40,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 25,00 Tělovýchovná činnost 237,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 40,00 Bytové hospodářství 60,00
Příjem z pronájmu – byty 160,00 Veřejné osvětlení 120,00
Příjem z poskyt. služeb 70,00 Pohřebnictví 22,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Komunální služby 1 570,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 88,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75,00
Příjem za svoz komun. odpadu 25,00 SDH 41,00
Příjmy z úroků 60,00 Zastupitelstvo obce 751,00
    Činnost místní správy 1 499,13
    Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 20,00
    Platby daní a poplatků 50,00
5 513,36 6 033,63


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2009

Tento rozpočet byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 18. prosince 2008.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 070,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 300,00 Pohostinství, obchod 170,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 80,00 Silnice 40,00
Daň z příjmů právnických osob 1 400,00 Ostatní z. pozemních komunikací 300,00
Daň z přidané hodnoty 1 800,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 13,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Správní poplatky 30,00 MŠ - příspěvková organizace 320,00
Daň z nemovitostí 400,00 ZŠ - příspěvková organizace 310,00
Neinv.dotace ze SR na školství 96,18 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 176,40
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 113,00 Kultura, PKS 60,00
Příjem z pronájmu PKS 20,00 Kultura - věcné dary 40,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 25,00 Kultura - dary obyvatelstvu 60,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 35,00 Tělovýchovná činnost 245,00
Příjem z pronájmu – byty 160,00 Bytové hospodářství 60,00
Příjem z poskyt. služeb 120,00 Veřejné osvětlení 120,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Pohřebnictví 22,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00 Komunální služby 1 670,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 69,00
Příjem za svoz komun. odpadu 30,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 65,00
Příjmy z úroků 60,00 SDH 41,00
    Zastupitelstvo obce 714,00
    Činnost místní správy 1 607,38
    Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 20,00
    Platby daní a poplatků 20,00
5 782,18 6 249,78


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2010

Tento rozpočet byl schválen na 25. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 17. prosince 2009.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 900,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 150,00 Pohostinství, obchod 130,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 80,00 Silnice 40,00
Daň z příjmů právnických osob 1 200,00 Ostatní z. pozemních komunikací 300,00
Daň z přidané hodnoty 1 600,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 15,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Správní poplatky 20,00 MŠ - příspěvková organizace 320,00
Daň z nemovitostí 800,00 ZŠ - příspěvková organizace 310,00
Neinv.dotace ze SR na školství 252,73 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 176,40
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 40,00 Kultura, PKS 95,00
Příjem z pronájmu PKS 50,00 Kultura - věcné dary 30,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 30,00 Kultura - dary obyvatelstvu 80,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 35,00 Tělovýchovná činnost 65,00
Příjem z pronájmu – byty 200,00 Bytové hospodářství 55,00
Příjem z poskyt. služeb 130,00 Veřejné osvětlení 90,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Pohřebnictví 22,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00 Komunální služby 1 231,35
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 105,00
Příjem za svoz komun. odpadu 30,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75,00
Příjmy z úroků 60,00 SDH 31,00
    Zastupitelstvo obce 715,00
    Činnost místní správy 1 591,98
    Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 20,00
    Platby daní a poplatků 20,00
5 622,73 5 622,73


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2011

Tento rozpočet byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 16. prosince 2010.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 900,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 100,00 Pohostinství, obchod 180,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 80,00 Silnice 40,00
Daň z příjmů právnických osob 1 200,00 Ostatní z. pozemních komunikací 300,00
Daň z přidané hodnoty 1 700,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 15,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 10,00 MŠ - příspěvková organizace 320,00
Správní poplatky 10,00 ZŠ - příspěvková organizace 320,00
Daň z nemovitostí 400,00 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 176,40
Neinv.dotace ze SR na školství 216,89 Kultura, PKS 565,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 40,00 Kultura - věcné dary 30,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 30,00 Kultura - dary obyvatelstvu 80,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 35,00 Tělovýchovná činnost 80,00
Příjem z pronájmu – byty 200,00 Bytové hospodářství 105,00
Příjem z poskyt. služeb 170,00 Veřejné osvětlení 90,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Pohřebnictví 23,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 100,00 Komunální služby 1 300,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 105,00
Příjem za svoz komun. odpadu 30,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55,00
Příjmy z úroků 30,00 SDH 1 436,00
    Zastupitelstvo obce 725,00
    Činnost místní správy 1 652,00
    Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 20,00
    Platby daní a poplatků 10,00
5 301,89 7 812,40


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2012

Tento rozpočet byl schválen na 9. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 15. prosince 2011.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 840,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 90,00 Pohostinství, obchod 180,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 70,00 Silnice 470,00
Daň z příjmů právnických osob 1 100,00 Ostatní z. pozemních komunikací 300,00
Daň z přidané hodnoty 1 900,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 15,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 10,00 MŠ - příspěvková organizace 320,00
Správní poplatky 10,00 ZŠ - příspěvková organizace 300,00
Daň z nemovitostí 400,00 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 180,00
Neinv.dotace ze SR na školství 215,16 Kultura, PKS 1485,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 40,00 Kultura - věcné dary 30,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 30,00 Kultura - dary obyvatelstvu 80,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 35,00 Tělovýchovná činnost 65,00
Příjem z pronájmu – byty 250,00 Bytové hospodářství 100,00
Pohřebnictví - pronájem hrob. m. 1,00 Veřejné osvětlení 125,00
Příjem z poskyt. služeb 300,00 Pohřebnictví 23,00
Příjem z prodeje zboží 20,00 Komunální služby 1 615,00
Příjem z pronájmu pozemků 5,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 405,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 150,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 SDH 2 051,00
Příjem za svoz komun. odpadu 260,00 Zastupitelstvo obce 775,00
Příjem z tříděného odpadu 50,00 Činnost místní správy 1 860,00
Příjem - věcná břemena 1,00 Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 20,00
Příjmy z úroků 30,00 Platby daní a poplatků 10,00
    DHM 100,00
    Poplatky OSA 5,00
    Stroje, přístroje, zařízení 150,00
5 827,16 10 844,00


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2013

Tento rozpočet byl schválen na 15. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 20. prosince 2012.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 000,00 Podpora prod. č. (les) 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 40,00 Pohostinství, obchod 170,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 100,00 Silnice 120,00
Daň z příjmů právnických osob 1 200,00 Ostatní z. pozemních komunikací 100,00
Daň z přidané hodnoty 2 000,00 Autobusové zastávky 50,00
Poplatek ze psů 15,00 Vodní toky - nákup služeb 20,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 10,00 MŠ - příspěvková organizace 320,00
Správní poplatky 20,00 ZŠ - příspěvková organizace 300,00
Daň z nemovitostí 400,00 Neinvestiční dotace - město Dobruška (žáci) 150,00
Neinv.dotace ze SR na školství 215,00 Kultura, PKS 280,00
Příjem z pronájmu - pohost.,obchod 150,00 Kultura - věcné dary 10,00
Příjem z pronájmu tělocvičny 30,00 Kultura - dary obyvatelstvu 120,00
Příjem z poskyt. služeb – byty 35,00 Tělovýchovná činnost 75,00
Příjem z pronájmu – byty 300,00 Bytové hospodářství 60,00
Pohřebnictví - pronájem hrob. m. 1,00 Veřejné osvětlení 125,00
Příjem z poskyt. služeb 100,00 Pohřebnictví 23,00
Příjem z prodeje zboží 5,00 Komunální služby 1 014,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 422,00
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60,00
Příjem z prodeje neinvest.majetku 5,00 SDH 103,00
Příjem za svoz komun. odpadu 276,00 Zastupitelstvo obce 905,00
Příjem z tříděného odpadu 60,00 Činnost místní správy 1 755,00
Příjem - věcná břemena 20,00 Výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů 10,00
Příjmy z úroků 70,00 Platby daní a poplatků 10,00
Odvod výtěžku z provoz loterií 15,00 SDH - budovy, haly, stavby 5 000,00
Příjem z poskyt. služeb a výrobků - PKS 10,00    
Příjem z pronájmu ost. nemovitostí 10,00    
Příjem z prodeje pozemků 10,00    
Příjem z prodeje zboží - pytle na odpad 1,00    
6 213,00 11 242,00

 


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2014

Tento rozpočet byl schválen na 24. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 19. prosince 2013.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 400,00 Podpora produkčních činností - les 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 30,00 Vnitřní obchod 110,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 140,00 Silnice 620,00
Daň z příjmů právnických osob 1 200,00 Pozemní komunikace - opravy, údržba chodn. 100,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 15,00 Autobusové zastávky 50,00
Daň z přidané hodnoty 2 500,00 Předškolní zařízení 320,00
Poplatek za odpady 270,00 První stupeň ZŠ 300,00
Poplatek ze psů 15,00 Ostatní záležitosti kultury + oplocení PKS 463,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 1,00 Kultura - dary 130,00
Poplatek ze vstupného 2,00 Ostatní tělovýchovná činnost 2 175,00
Daň - specializovaný finanční úřad 25,00 Bytové hospodářství 138,00
Správní poplatky 10,00 Veřejné osvětlení 140,00
Daň z nemovitostí 450,00 Pohřebnictví 8,00
NI př. transfery ze stát. rozpočtu 474,80 Územní plánování 60,00
Splátka půjčky TJ 200,00 Komunální služby 726,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 422,00
Ostatní záležitosti kultury 20,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 60,00
Příjmy z pronájmu - tělocvična 25,00 Ochrana obyvatelstva 20,00
Bytové hospodářství 335,00 Požární ochrana (včetně stavby hasičárny) 7 560,00
Pohřebnictví 1,00 Zastupitelstva obcí 905,00
Komunální služby a územní rozvoj 95,00 Činnost místní správy 2 179,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 61,00 Bankovní poplatky 3,00
Příjem z pronájmu pozemků 15,00 Ostatní finanční operace 15,00
Činnost místní správy 6,00 Vratka volby do poslanecké sněmovny 11,50
Příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 11,00    
7 436,80 16 565,50
Změna stavu kr. prostř. na účtu 9 128,70    
16 565,50 16 565,50

 


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2015

Tento rozpočet byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 18. prosince 2014.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 400,00 Podpora produkčních činností 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 70,00 Vnitřní obchod 340,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 140,00 Silnice 1 170,00
Daň z příjmů právnických osob 1 200,00 Ostatní záležitosti pozem. komunikací 200,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 30,00 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
Daň z přidané hodnoty 2 700,00 Předškolní zařízení 320,00
Poplatek za odpady 265,00 První stupeň ZŠ 300,00
Poplatek ze psů 10,00 Ostatní záležitosti kultury 433,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 1,00 Ostatní tělovýchovná činnost 2 460,00
Poplatek ze vstupného 30,00 Bytové hospodářství 78,00
Daň - specializovaný finanční úřad 20,00 Veřejné osvětlení 110,00
Správní poplatky 5,00 Pohřebnictví 23,00
Daň z nemovitostí 400,00 Územní plánování 20,00
NI př. transfery ze stát. rozpočtu 123,80 Komunální služby 727,00
IN př. transfery ze stát. rozpočtu 198,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 822,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 360,00
Ostatní záležitosti kultury 50,00 Ochrana obyvatelstva 20,00
Ostatní tělovýchovná činnost 35,00 Požární ochrana 62,00
Bytové hospodářství 335,00 Zastupitelstva obcí 905,00
Pohřebnictví 1,00 Činnost místní správy 2 434,00
Komunální služby a územní rozvoj 115,00 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 3,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 61,00 Ostatní finanční operace 30,00
Činnost místní správy 6,00 Finanční vypořádání minul. let-vratky volby 16,46
Příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 11,00    
7 356,80 11 033,46
Změna stavu kr. prostř. na účtu 3 676,66    
11 033,46 11 033,46

 


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2016

Tento rozpočet byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 17. prosince 2015.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 400,00 Podpora produkčních činností 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 30,00 Vnitřní obchod 250,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 150,00 Silnice 1 270,00
Daň z příjmů právnických osob 1 300,00 Ostatní záležitosti pozem. komunikací 200,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 100,00 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
Daň z přidané hodnoty 2 900,00 Předškolní zařízení 320,00
Poplatek za odpady 265,00 První stupeň ZŠ 300,00
Poplatek ze psů 12,00 Ostatní záležitosti kultury 530,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 1,00 Ostatní tělovýchovná činnost 2 450,00
Poplatek ze vstupného 10,00 Bytové hospodářství 353,00
Daň - specializovaný finanční úřad 20,00 Veřejné osvětlení 310,00
Správní poplatky 5,00 Pohřebnictví 23,00
Daň z nemovitostí 500,00 Územní plánování 200,00
NI př. transfery ze stát. rozpočtu 125,50 Komunální služby 695,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 932,00
Ostatní záležitosti kultury 30,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 740,00
Ostatní tělovýchovná činnost 35,00 Ochrana obyvatelstva 20,00
Bytové hospodářství 385,00 Požární ochrana 60,00
Pohřebnictví 1,00 Zastupitelstva obcí 905,00
Komunální služby a územní rozvoj 140,00 Činnost místní správy 2 474,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 31,00 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 3,00
Činnost místní správy 6,00 Ostatní finanční operace 30,00
Příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 10,00    
7 606,50 12 285,00
Změna stavu kr. prostř. na účtu 4 678,50    
12 285,00 12 285,00

 


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2017

Tento rozpočet byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 16. prosince 2016.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 500,00 Podpora produkčních činností 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 60,00 Vnitřní obchod 200,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 170,00 Silnice 70,00
Daň z příjmů právnických osob 1 600,00 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 100,00 Předškolní zařízení 220,00
Daň z přidané hodnoty 3 200,00 První stupeň ZŠ 300,00
Poplatek za odpady 265,00 Ostatní záležitosti kultury 535,00
Poplatek ze psů 12,50 Ostatní tělovýchovná činnost 2 480,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 1,00 Bytové hospodářství 353,00
Poplatek ze vstupného 10,00 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hosp. 4 500,00
Daň - specializovaný finanční úřad 30,00 Veřejné osvětlení 310,00
Správní poplatky 5,00 Pohřebnictví 25,00
Daň z nemovitostí 600,00 Územní plánování 250,00
NI př. transfery ze stát. rozpočtu 128,50 Komunální služby 541,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 032,00
Ostatní záležitosti kultury 30,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 60,00
Ostatní tělovýchovná činnost 35,00 Ochrana obyvatelstva 20,00
Bytové hospodářství 650,00 Požární ochrana 45,00
Pohřebnictví 1,00 Zastupitelstva obcí 905,00
Komunální služby a územní rozvoj 155,00 Činnost místní správy 2 222,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 81,00 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 3,00
Činnost místní správy 5,00 Ostatní finanční operace 100,00
Příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 45,00 Fin. vypořádání minulých let 9,10
8 834,50 15 330,10
Změna stavu kr. prostř. na účtu 6 496,10    
15 330,10 15 330,10

 


Rozpočet obce Pohoří pro rok 2018

Tento rozpočet byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 20. prosince 2017. Rozpočet obce na rok 2018 je schodkový, schodek rozpočtu je kryt naspořenými prostředky z minulých let.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 700,00 Podpora produkčních činností 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 50,00 Vnitřní obchod 200,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 170,00 Silnice 2 155,00
Daň z příjmů právnických osob 1 700,00 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 100,00 Voda v zemědělské krajině 1 100,00
Daň z přidané hodnoty 3 600,00 Předškolní zařízení 320,00
Poplatek za odpady 265,00 První stupeň ZŠ 300,00
Poplatek ze psů 14,00 Ostatní záležitosti kultury 675,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 1,00 Ostatní tělovýchovná činnost 2 980,00
Poplatek ze vstupného 10,00 Podpora individ. bytové výstavby 500,00
Daň - hazardní hry, odvod z loterií 40,00 Bytové hospodářství 253,00
Správní poplatky 7,00 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hosp. 1 500,00
Daň z nemovitostí 600,00 Veřejné osvětlení 1 190,00
NI př. transfery ze stát. rozpočtu 162,40 Pohřebnictví 25,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Územní plánování 600,00
Ostatní záležitosti kultury 25,00 Komunální služby 544,00
Ostatní tělovýchovná činnost 35,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 602,00
Bytové hospodářství 700,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 60,00
Pohřebnictví 1,00 Ochrana obyvatelstva 20,00
Komunální služby a územní rozvoj 180,00 Požární ochrana 335,66
Sběr a svoz komunálních odpadů 81,00 Zastupitelstva obcí 905,00
Činnost místní správy 5,00 Volba prezidenta republiky 18,00
Příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 45,00 Činnost místní správy 2 585,00
    Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 3,00
    Ostatní finanční operace 100,00
    Fin. vypořádání minulých let 6,51
9 641,40 19 127,17
Změna stavu kr. prostř. na účtu 9 485,77    
19 127,17 19 127,17

Rozpočet obce Pohoří pro rok 2019

Tento rozpočet byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 13. prosince 2018. Rozpočet obce na rok 2019 je schodkový, schodek rozpočtu je kryt naspořenými prostředky z minulých let.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daň z příjmů fyz. osob ze závis.č. 1 900,00 Podpora produkčních činností 50,00
Daň z příjmů fyz. osob - OSVČ 50,00 Vnitřní obchod 220,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 180,00 Silnice 2 155,00
Daň z příjmů právnických osob 1 850,00 Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 150,00 Voda v zemědělské krajině 1 000,00
Daň z přidané hodnoty 4 100,00 Předškolní zařízení 320,00
Poplatek za odpady 265,00 První stupeň ZŠ 300,00
Poplatek ze psů 15,00 Ostatní záležitosti kultury 542,00
Poplatek užívání veřej. prostranství 1,00 Ostatní tělovýchovná činnost 2 940,00
Poplatek ze vstupného 10,00 Podpora individ. bytové výstavby 500,00
Daň - hazardní hry 50,00 Bytové hospodářství 200,00
Správní poplatky 10,00 Veřejné osvětlení 190,00
Daň z nemovitostí 600,00 Pohřebnictví 25,00
NI př. transfery ze stát. rozpočtu 137,40 Územní plánování 300,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Komunální služby 524,00
Ostatní záležitosti kultury 25,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 602,00
Ostatní tělovýchovná činnost 35,00 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 60,00
Bytové hospodářství 750,00 Ochrana obyvatelstva 20,00
Pohřebnictví 30,00 Požární ochrana 48,00
Komunální služby a územní rozvoj 180,00 Zastupitelstva obcí 905,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 81,00 Činnost místní správy 2 581,00
Činnost místní správy 5,00 Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 3,00
Příjmy a výdaje z fin. operací - úroky 47,00 Ostatní finanční operace 150,00
    Fin. vypořádání minulých let 19,82
10 621,40 15 754,82
Změna stavu kr. prostř. na účtu 5 133,42    
15 754,82 15 754,82

Rozpočet obce Pohoří pro rok 2020

Tento rozpočet byl schválen na 12. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 17. prosince 2019. Rozpočet obce na rok 2020 je schodkový, schodek rozpočtu je kryt naspořenými prostředky z minulých let.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daňové příjmy 10 288,00 Podpora ostatních produkčních činností - les 50,00
Pronájem pohostinství, obchod 150,00 Vnitřní obchod 150,00
Ostatní záležitosti kultury 45,00 Silnice 1 970,00
Ostatní tělovýchovná činnost 45,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 185,00
Bytové hospodářství 810,00 Voda v zemědělské krajině 1 000,00
Pohřebnictví 1,00 Předškolní zařízení (z toho přísp.
na provoz MŠ Pohoří 320,00)
400,00
Komunální služby a územní rozvoj 190,00 První stupeň ZŠ (z toho přísp.
na provoz ZŠ Pohoří 300,00)
350,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 108,00 Ostatní záležitosti kultury 155,00
Činnost místní správy 25,00 Ostatní záležitosti kult., círk. sděl. pros
(z toho dary obyvatelstvu 140,00)
170,00
Příjmy z fin. operací 53,00 Ostatní tělovýchovná činnost 2 940,00
Neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
188,00 Podpora individuální byt. výstavby 500,00
    Bytové hospodářství 290,00
    Veřejné osvětlení 110,00
    Pohřebnictví 15,00
    Komunální služby 577,30
    Sběr a odvoz komunálních odpadů 617,00
    Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 210,00
    Krizová opatření - rezerva 20,00
    Požární ochrana 1 248,00
    Zastupitelstva obcí 1 020,00
    Činnost místní správy (z toho transfery
obč. sdružením, spolkům 140,00)
3 001,00
    Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 7,00
    Ostatní finanční operace 150,00
    Fin. vypořádání minulých let 14,93
11 903,00 15 150,23
Změna stavu kr. prostř. na účtu 3 247,23    
15 150,23 15 150,23

Rozpočet obce Pohoří pro rok 2021

Tento rozpočet byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 9. prosince 2020. Rozpočet obce na rok 2021 je schodkový, schodek rozpočtu je kryt naspořenými prostředky z minulých let.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daňové příjmy 10 328,00 Podpora ostatních produkčních činností - les 110,00
Pronájem pohostinství, obchod 60,00 Vnitřní obchod 770,00
Ostatní záležitosti kultury 45,00 Silnice 2 570,00
Ostatní tělovýchovná činnost 45,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 230,00
Bytové hospodářství 810,00 Voda v zemědělské krajině 1 000,00
Pohřebnictví 1,00 Předškolní zařízení (z toho přísp.
na provoz MŠ Pohoří 320,00)
350,00
Komunální služby a územní rozvoj 190,00 První stupeň ZŠ (z toho přísp.
na provoz ZŠ Pohoří 300,00)
380,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 117,00 Ostatní záležitosti kultury 460,00
Činnost místní správy 30,00 Ostatní záležitosti kult., círk. sděl. pros 155,00
Příjmy z fin. operací 95,00 Ostatní tělovýchovná činnost
2 940,00
Splátky půjčky od spolku TJ 139,50 Podpora individuální byt. výstavby 500,00
Neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
193,30 Bytové hospodářství 405,00
    Veřejné osvětlení 1 510,00
    Pohřebnictví 15,00
    Komunální služby 793,30
    Sběr a odvoz komunálních odpadů 870,00
    Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 225,00
    Krizová opatření - rezerva 20,00
    Požární ochrana 102,00
    Zastupitelstva obcí 1 100,00
    Činnost místní správy (z toho transfery
obč. sdružením, spolkům 140,00)
3 245,00
    Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 7,00
    Ostatní finanční operace 150,00
    Fin. vypořádání minulých let 18,76
    Neinv. transfery spolkům TJ 50,00
    Neinv. transfery ost. spolkům 50,00
    Neinv. transfery Hospic Červený Kostelec 3,00
    Neinv. transfery obcím - domovy pro seniory 3,00
    Neinv. transfery fyz. osobám 9,00
12 053,80 22 041,06
Změna stavu kr. prostř. na účtu 9 987,26    
22 041,06 22 041,06

Rozpočet obce Pohoří pro rok 2022

Tento rozpočet byl schválen na 23. zasedání zastupitelstva obce Pohoří dne 16. prosince 2021. Rozpočet obce na rok 2022 je schodkový, schodek rozpočtu je kryt naspořenými prostředky z minulých let.

Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
Daňové příjmy 10 629,00 Podpora ostatních produkčních činností - les 80,00
Pronájem pohostinství, obchod 60,00 Vnitřní obchod 1 250,00
Ostatní záležitosti kultury 45,00 Silnice 9 070,00
Ostatní tělovýchovná činnost 45,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 620,00
Bytové hospodářství 810,00 Voda v zemědělské krajině 1 000,00
Pohřebnictví 1,00 Předškolní zařízení (z toho přísp.
na provoz MŠ Pohoří 350,00)
350,00
Komunální služby a územní rozvoj 190,00 První stupeň ZŠ (z toho přísp.
na provoz ZŠ Pohoří 350,00)
350,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 170,00 Ostatní záležitosti kultury 235,00
Činnost místní správy 30,00 Ostatní záležitosti kult., círk. sděl. pros 155,00
Příjmy z fin. operací 135,00 Ostatní tělovýchovná činnost
2 990,00
Neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu
3 611,40 Podpora individuální byt. výstavby 500,00
    Bytové hospodářství 2 005,00
    Veřejné osvětlení 130,00
    Pohřebnictví 15,00
    Komunální služby 948,30
    Sběr a odvoz komunálních odpadů 935,00
    Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 168,00
    Krizová opatření - rezerva 20,00
    Požární ochrana 298,51
    Zastupitelstva obcí 1 160,00
    Činnost místní správy (z toho transfery
obč. sdružením, spolkům 155,00)
3 628,00
    Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 10,00
    Ostatní finanční operace 150,00
    Fin. vypořádání minulých let 12,70
15 726,40 26 080,51
Změna stavu kr. prostř. na účtu 10 354,11    
26 080,51 26 080,51

 


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.