OBYVATELSTVO - vítání občánků

narození | vítání občánků | zemřelí | svatby | přistěhovaní | odstěhovaní

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů byly staženy soukromá data všech obyvatel Pohoří. Jsou zde uveřejněna pouze "povolená neosobní data".

Pokud zde najdete chybné informace o své osobě nebo o svých blízkých, kontaktujte mě prosím. Jn tak se nám podaří odstranit všechny nepřesnosti a budeme moci předat budoucí generaci správné údaje. Za případné připomínky předem děkuji!


červen 1983

 Jiřina Čtvrtečková
 Pavel Frančiak
 Michal Pinkas
 Pavel Strnad
 Zuzana Světlíková

červen 1984

 Petr Novák
 Jan Světlík
 Klára Fialová
 Jiří Vlášek
 Petr Tomek

listopad 1984

 Kateřina Večeřová
 Vladimír Maulis
 Vladimír Vošlajer

červen 1985

 Jana Frančiaková
 Tomáš Vaňát
 Milan Kubíček

červen 1986

 Michal Fiala
 Radek Smola
 Hana Maulisová
 Tomáš Junek
 Lucie Jánská

listopad 1986

 Petra Flígrová
 Lukáš Papš
 Petr Kaňka
 Tereza Chaloupská (Pišojová)

červen 1987

 dvojčata Jiří a Vojtěch Strnadovi

říjen 1987

 Jakub Hánl
 Tereza Chaloupská
 Iveta Vošlajerová

září 1988

 Michal Bezvoda
 Vladimír Divoký
 Lucie Fialová
 Kateřina Svědíková

březen 1989

 Jiří Nejman
 Jan Slezák
 Renata Šenkýřová


24. června 2002 jsme se rozhodli obnovit dřívější tradici známou pod jménem Vítání občánků. Akci s názvem Setkání rodičů s dětmi byla vřele přivítána. Obec Pohoří "přivítala" do života obce celkem 8 malých dětí. Program začal vystoupením žáků ze základní školy, pokračoval několika slovy starosty a byl ukončen předáním finančního příspěvku obce Pohoří každé malé ratolesti (resp. jejich rodičům) ve výši 5000 Kč.

24. červen 2002

Ondřej Mervart
Martin Jelen
Klára Kupková
Petr Hrudík
Veronika Stodůlková
Ondřej Pišoja
Daniel Jelen
Patrik Oubrecht
Tomáš Rais

rodiče se svými ratolestmi (rok 2002)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2002)

1. června 2003, na Den dětí, se opět konala akce "Setkání rodičů s dětmi". V roce 2002 se v Pohoří narodily pouze tři děti. Po loňském boomu je to ale i tak úspěch! Program opět zpestřily děti ze školy. Rodiče dětí dostali stejně jako loňský rok, finanční příspěvek od obce Pohoří ve ve výši 5000 Kč.

1. června 2003

Natálie Součková
Jakub Kryštof
Josef Nejman

rodiče se svými ratolestmi (rok 2003)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2003)

Rok se s rokem sešel a v Pohoří se v roce 2003 narodilo 9 dětí. I letos proběhlo slavnostní přivítání nových "Pohořáčků" do života obce. Po několika slovech starosty Zdeňka Krafky se dostaly ke slovu i děti z mateřské i základní školy, zarecitovaly několik básní, zazpívaly... Každý malý drobeček dostal finanční příspěvek, knížku a maminka jako pozornost květinu - tentokrát to byl karafiát. Po předání darů a přivítání došlo opět na hromadné focení, tentokrát vzhledem k deštivému počasí v tělocvičně.

1. června 2004

Buryanec Tomáš Daniel
Žďárková Nikola
Fiala Daniel
Rousek Filip Matyáš
Kaňková Julie
Moravcová Lenka
Balcarová Alžběta
Valenta Michal
Hoffingerová Julie

rodiče se svými ratolestmi (rok 2004)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2004)

  
doprovodný program, slovo starosty (rok 2004)


1. června 2005 proběhlo za velmi pěkného slunečného počasí slavnostní vítání nových občánků Pohoří. Ještě před samotným aktem proběhlo společné fotografování před budovou základní školy a fotografování párů i s jejich ratolestmi. Celkem devět malých dětí, narozených v loňském roce, poté ve společenské místnosti ve staré škole prohlásil za občany obce starosta Zdeněk Krafka. Malým občánkům přišli předvést krátká pásma složená z básniček a písniček žáci ze základní a mateřské školy. Každá rodina dostala květinu, pamětní knížku a finanční dar od obce ve výši pět tisíc korun.

1. června 2005

Hanušová Eliška
Dvořáková Daniela
Kubíček Marek
Sobotková Dominika
Světlík David
Frančiaková Denisa
Kafka Dominik
Novotná Karolína
Kubalová Adéla

rodiče se svými ratolestmi (rok 2005)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2005)

  
slavnostní předávání květiny, knihy a finančního daru (rok 2005)


31. května 2006 naše obec opět "přivítala" nové občánky. V letošním roce jich bylo 6. Slavnostní akt proběhl v sále ve staré škole a své řečnické i pěvecké dovednosti přišly malým dětem i jejich rodičům ukázat děti z naší Mateřské školy a Základní školy.

31. května 2006

Bašová Johana
Kopecký Matěj
Nejmanová Eliška
Maršálek Jiří
Černovský Matěj
Šponar Jáchym

rodiče se svými ratolestmi (rok 2006)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2006)

  
děti na klíně rodičů, děti z našich škol (rok 2006)


V roce 2007 jsme v naší obci uvítali do života 11 loni narozených dětí při příjemném Setkání rodičů s dětmi, chcete-li Vítání občánků. Se svými ratolestmi přišli nejen rodiče, ale i dědové a babičky. Starosta obce předal rodičům nejen květinu a knížku, kam mají zapisovat, jak jejich potomek roste, ale každému i finanční dar v hodnotě pěti tisíc korun.

5. června 2007

Stodůlková Michaela
Hanuš Sebastian
Sobotka Bohumil
Rousek Dennis
Matyášová Anna
Buryancová Samantha Marianne
Balcar Michal
Pelantová Alžběta
Šplíchalová Tereza
Součková Sára
Vosyka Tadeáš

rodiče se svými ratolestmi (rok 2007)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2007)

  
přebírání květiny, plný sál dětí a rodičů (rok 2007)


3. června 2008 proběhlo vítání občánků ve společenských prostorách staré školy. Do obce starosta obce přivítal 9 nových občánků. Tradičně zpříjemnily přivítání i děti z mateřské a základní školy.

3. června 2008

Valenta Jiří
Jelenová Adéla
Kusko Daniel
Řehounek Petr
Hoffinger Jan Josef
Mílová Vendula
Veselá Lenka
Jurásková Lenka
Vlášková Monika

rodiče se svými ratolestmi (rok 2008)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2008)

vítání občánků 2008  vítání občánků 2008
pásmo MŠ a ZŠ, plný sál dětí a rodičů (rok 2008)


I v roce 2009 obec Pohoří přivítala malé Pohořáčky. 4. června 2009 se sešlo 11 malých dětí s rodiči v opravené staré škole v malé společenské místnosti. Každá ratolest dostala památeční knížku, květinu a příspěvek 5000 Kč.

4. června 2009

Effenberková Kristýna
Kubeček Jaroslav
Sobotka Antonín
Hoffinger Robert
Jurásková Pavlína
Mrštil Jan
Rais Štěpán
Růžička Patrik
Bednář David
Rozínek Pavel
Maršálková Nela

rodiče se svými ratolestmi (rok 2009)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2009)

vítání občánků 2009  vítání občánků 2009
rodiče se svými dětmi (rok 2009)


V roce 2010 přivítala obec Pohoří 7 nově narozených občánků. Děti a jejich rodiče přivítal statutární zástupce obce - pan starosta Zdeněk Krafka. Vítání se zúčastnily i děti z mateřské a základní školy, které si pro přítomné připravily básničky a písničky.

2. června 2010

Novotný Dominik
Pecharová Adéla
Šrámková Nela
Oubrecht Jan
Šplíchalová Zuzana
Tomášová Tereza
Dušková Irena

rodiče se svými ratolestmi (rok 2010)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2010)


Ve čtvrtek 2. června 2011 se v Pohoří opět vítalo, tentokráte 11 dětí. Program byl stejný jako předchozí roky - přivítání starostou, krátké pásmo dětí z místní Základní a Mateřské školy a na závěr přivítání dětí mezi občany Pohoří.

2. června 2011

Kubala David
Rojík Matyáš
Buryancová Stephanie Sarah
Flégl Jonáš
Fléglová Jolana
Tomková Kateřina
Stonjeková Emma
Jánský Kristian
Sobotková Magdalena
Šafářová Tereza
Matyáš Marek

rodiče se svými ratolestmi (rok 2011)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2011)


4. června 2012 starosta obce Zdeněk Krafka přivítal 10 nových občánků, kteří se narodili v roce 2011. Slavnostní přivítání se jako každý rok konalo ve společenské místnosti ve staré škole. Rodiče obdrželi nejen památeční knihu a květinu, ale do kolébky každému malému Pohořáčkovi i 5000 Kč jako dar od obce Pohoří.

4. června 2012

Šprinc Michal
Štěpánová Ela
Jurásková Lucie
Růžičková Sofie
Růžičková Viktorie
Černovská Nela
Světlíková Nicol
Jurásek Filip
Vavrušková Adéla
Vlášek Vojtěch

rodiče se svými ratolestmi (rok 2012)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2012)

vítání občánků 2012  vítání občánků 2012
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2012)


V roce 2013 přivítala obec Pohoří 6 malých Pohořáčků. Slavnost se výjimečně konala v zasedací místnosti obecního úřadu v budově tělocvičny, protože ve staré škole má zázemí jednotka SDH, která se musela vystěhovat z hasičské zbrojnice z důvodu demolice a výstavby hasičské zbrojnice nové. Po několika krásných básničkách a písničkách starosta obce předal rodičům pamětní knížku, květinu a finanční dar.

3. června 2013

Vorochta Matěj
Kubíčková Adriana
Hoffinger Richard
Šrámková Kristýna
Paťchová Malvína
Horák Michal

rodiče se svými ratolestmi (rok 2013)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2013)

vítání občánků 2013  vítání občánků 2013
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2013)


Starosta obce Zdeněk Krafka přivítal 3. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu 6 nových Pohořáčků. Jako každý rok děti ze základní a mateřské školy zarecitovaly básničky, zahrály písničky. Starosta předal rodičům pamětní knížku, finanční dar 5.000 Kč a květinu.

3. června 2014

Bittnerová Bára
Jánský Nicolas
Mílová Barbora
Rojík Jáchym
Tojnar Tobiáš
Vobruba Matyáš

rodiče se svými ratolestmi (rok 2014)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2014)


8. června 2015 přivítala Obec Pohoří své nové Občánky. Slavnost "Vítání občánků" se konala v zasedací místnosti nově postavené budovy Obecního úřadu čp. 117 v Pohoří. Nechyběly písničky a básničky od dětí z Mateřské a Základní školy. Rodiče sedmi nových Pohořáčků převzali každý dar od obce ve výši 5.000 Kč.

8. června 2015

Dvořák Tadeáš
Franc Matěj
Hüblová Laura
Jirečková Justýna
Kubíček Daniel
Pelantová Karla
Vavruška Matěj

rodiče se svými ratolestmi (rok 2015)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2015)

vítání občánků 2015  vítání občánků 2015
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2015)


1. června 2016 přivítala Obec Pohoří Pohořáčky narozené v roce 2015. Vítání dětí se konalo v prostorách staré školy. Zazněly opět písničky, básničky, flétna. Rodiče dostali pamětní knihu, maminky květinu a všichni dohromady finanční dar 5.000 Kč.

1. června 2016

Syterová Marie
Krafka Lukáš
Jánský Eliáš
Kaňka Filip
Hoffingerová Valérie
Hrubý Michal
Paťchová Johana

rodiče se svými ratolestmi (rok 2015)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2016)

vítání občánků 2016  vítání občánků 2016
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2016)


1. června 2017 přivítala Obec Pohoří Pohořáčky narozené v roce 2016. Protože již máme k dispozici větší prostory v novém Obecním úřadě v Pohoří, tak se Vítání přesunulo tam. Ve velké zasedací místnosti se sešlo pět holčiček, letos žádný kluk. Program byl obdobný jako každý rok.

1. června 2017

Ugurlu Sila Amelia
Divoká Sofie
Žďárková Rozálie
Tolínová Karolína
Tomková Johana

rodiče se svými ratolestmi (rok 2017)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2017)

vítání občánků 2017  vítání občánků 2017
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2017)


31. května 2018 přivítala Obec Pohoří Pohořáčky narozené v roce 2017. Celkem 11 dětí bylo přivítáno do života obce starostou obce Zdeňkem Krafkou. Dvanáctý občánek byl přivítán v jiný termín - po jeho návratu s rodiči ze zahraničí. Kulturní část obstaraly děti ze školy. Všechny děti dostaly příspěvek do života ve výši 5.000 Kč a pamětní knihu, maminky dostaly květinu.

31. května 2018

Branda Vojtěch
Janečková Erika
Jireček Matouš
Nováková Sofie
Bednář Tomáš
Nejman Václav
Vošlajerová Alžběta
Syterová Vendula
Franc Radim
Hübl Kryštof
Hüblová Sára
Dosoudil Jan

rodiče se svými ratolestmi (rok 2018)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2018)

vítání občánků 2018  vítání občánků 2018
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2018)


Ve čtvrtek 6. června 2019 se konalo vítání 11 občánků narozených v roce 2018. Zasedací místnost Obecního úřadu se zaplnila rodiči s dětmi. Starostka obce Helena Suchánková oficiálně přivítala nové občánky. Nechybělo každoroční pásmo písniček, básniček a hra na flétnu v podání dětí z obou škol. Rodiče malých občánků dostali květinu, pamětní knížku a finanční dar 5.000 Kč.

6. června 2019

Čtvrtečka Jakub
Hrušovská Adriana
Jurásek Michal
Kaňková Gabriela
Krafková Lucie
Otčenášek Samuel
Pecharová Natálie
Sobotka Šimon
Šťastná Nikola
Tolín Jakub
Vrba Antonín

rodiče se svými ratolestmi (rok 2019)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2019)

vítání občánků 2019   vítání občánků 2019
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2019)


V roce 2020 se uskutečnilo vítání občánků až 24. června 2020, tentokrát vzhledem ke koronavirovým opatřením na pódiu v přírodním areálu. Starostka obce přivítala všech 13 dětí narozených v roce 2019. Tak velký počet dětí Obec Pohoří v novodobé historii ještě nevítala. Rodiče dostali tradiční pamětní knihu, 5000 Kč a maminky květinu.

24. června 2020

Brandová Nikol
Čudová Amálie
Hubálek Šimon
Hubálek David
Hübl Patrik
Kolárková Tereza
Látková Letície
Lukášková Kristýna
Morávková Jaroslava
Petrovský Radim
Tomek Vojtěch
Vošlajerová Marika
Žďárková Terezie

rodiče se svými ratolestmi (rok 2020)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2020)

vítání občánků 2020   vítání občánků 2020
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2020)


Paní starostka Helena Suchánková přivítala 22. června 2021 celkem 6 dětí narozených v průběhu roku 2021. Přivítání se konalo opět ve venkovních prostorech z důvodu protiepidemických opatření, uvnitř by museli mít všichni roušky, a to se k této slavnostní akci nehodí. Děti s trvalým pobytem v Pohoří dostaly od obce finanční dar 5000 Kč spolu s pamětní knihou a maminky dostaly květinu.

22. června 2021

Kolárek Jan
Junek Dominik
Novotný David
Kubíček Vojtěch
Hloušková Markéta
Ho Bao Han Darina

rodiče se svými ratolestmi (rok 2021)
rodiče se svými ratolestmi (rok 2021)

vítání občánků 2021   vítání občánků 2021
ze slavnostního vítání nových občánků Pohoří (rok 2021)


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2023 Jan Jurásek, kronikář obce.