OBYVATELSTVO - zemřelí v Pohoří

narození | vítání občánků | zemřelí | svatby | přistěhovaní | odstěhovaní

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů byly staženy soukromá data všech obyvatel Pohoří. Jsou zde uveřejněna pouze "povolená neosobní data".

Pokud zde najdete chybné informace o své osobě nebo o svých blízkých, kontaktujte mě prosím. Jen tak se nám podaří odstranit všechny nepřesnosti a budeme moci předat budoucí generaci správné údaje. Za případné připomínky předem děkuji!


1932

Fous Jan
Tomek Josef ml.
Dvořák Josef

1933

Fialová Marie
Kašpar Josef
Kodytková Anna
Šolc Bohuslav
FIlipová Kateřina
Vintera Václav

1934

Kvasňovský
Janský Jan
Černá Marie
Fiala
Horák Stanislav
Šolc Václav
Janská Marie
Zahradníková Marie
Dušková Marie
Macháň Jan
Pumr Jaroslav

1935

Kholová Kateřina
Ježková Marie
Kvasníčková Růžena
Dvořák Jan
Šafářová Alžběta
Suchánek Jan
prof. Voborník (exhumace)

1936

Šolcová Ant.
Uhlíř Václav
Dvořák Jan
Kumprecht Frant.
Potočková Anna
Jelenová Dorota
Matoulek
Řehák Jan
Ježek Ant.
Jelen Josef

1937

Cita Václav za Jaklem
Grim František dolejší
Kaplanová Julie
Kotyšková
Vejražka Frant.
Hošková Ludmila
Hastrdlová Marie
Jelen Karel
Stodůlka
Slezáková Anna
Hrnčířová Marie
Bašková Anna

1938

Hrnčířová Anna dolejší
Hedvičáková Albina
Bajer
Šimůnková Marie
Hanlová Anna
Hartman Josef
Macháňová Anna
Hedvičák Josef
Hofman Josef
Čejková Aninka
Hastrdlo Václav (Puličky)

1939

Sedláčková Anna (pekařství)
Linhart Josef
Rejzek Jan
Neffe Frant.
Šolc Jaroslav ml.
Trnovská Marie
Neffová Marie
Kalcovská Kat.

1940

Petr Josef
Jelenová Kat.
Frýda Jan (chaloupka na Opařišti)
Šmídová Marie
Kodytek Václav
Dvořák Václav (nádraží)
Filipová Bar.

1941

Charouz Bohuslav
Vinterová Ludmila
HOlanec Josef
Pfeifrová Jana
Minařík Václav
Bašek Josef
Slezák Václav (otec Dojivové)
Dvořáková Marie

1942

Svatoňová Anna
Bašek Václav
Linhart Jan
Novotná Marie
Junková Anna
Zahradníková Marie
Smrčková Marie
Kalcovský Jan
Sirotková Marie

1943

Lipková Drah.
Tomáš Josef
Uhlířová Marie
Khol Václav
Kačer Josef
Popelková Kateř.
Škodová Marie
Matoušová Jana
Pavlík Josef
Duška Josef
Špeldová Anna (nádraží)
Linhartová Anna

1944

Vencl Josef
Hanušová Anna
Sirotek Karel
Sedláček Jan
Brandejsová Frant.
Žďárková Aninka
Nejman Václav
Jirsa Jan
Roubal Václav
Dušková Anna
Sulzbachrová Anna
Kopecký Karel
Mrštil Jan
Chmelík Josef
Kholová Marie
Rydlová Anna
Roubal Josef

1945

Kačerová Marie
Javůrek Karel
Kholová Marie
Kryštof Václav
Khol Jan

1946

Šolcová Marie
Vinterová Anna
Nejmanová Anna
Grulich Josef ml.
Linhart Josef
Svatoň Josef
Novotný Jan
Bednářová Marta
Hrnčířová Marie

1947

Hovorková Anna
Grimová Anna
Mrázová Frant.
Maisnerová Anežka

1948

Štěpán Jan
Mynaříková Ant.
Jelen Oldřich
Hlaváček Josef
Škoda Josef
Charouz Václav
Hornych Josef (řídící učitel)
Pohlová Marie
Sedláčková Marie
Stodůlka Josef

1949

Kryštofová Anna
Procházková Božena
Štěpánová Anna
Lukášek Václav
Kalcovský Václav
Bašková Anna

1950

Kumprechtová A.
Šolc Jaroslav st.
Vintera Bohuslav
Sedláčková Anna
Hrnčířová Marie
Štěpová Marie

1951

Svatoňová Františka
Štěpán Václav
Štěp Jan
Kubíček Václav
Hovorková Marie
Barešová Božena
Horák Josef

1952

Charouzová Marie
Tomková Anna
Hercik Josef
Tomek Josef
Šrámková Anežka (roz. Junková)
Filip Josef
Mudrochová Marie
Bohdaský Stanislav
Kopecká Marie

1953

Mizera Václav
Bednářová Anna
Kopecký Ant.
Svatoňová Izma
Grulichová Františka
Jirsa Josef

1954

Čejková Růžena
Rejzková Františka
Linhart Jan
Dušková Marie
Fialová Marie

1955

Svatoň Václav
Šolc Václav (Sedloňovský)
Dynterová Marie
Odvárková Marie
Vrzáková Anna
Moravcová Marie
Jelenová Marie
Brandejs Jiří
Vintera František
Žďárek Václav
Effemberk Josef

1956

Vlášek Jan
Jakl Jan
Linhartová Anna
Rejzková Anna
Vašata Josef
Junek Josef

1957

Khol Josef
Jeníčková Anna
Potočková Marie
Duška Václav
Dojivová Anna
Zemánek František
Junek Jaroslav
Frýda Karel
Fiala Václav
Marešová Marie
Pfejfrová Vlasta
Charouz Josef
Kánský Alois
Vlášková Marie
Linhart Jaroslav

1958

Šintáková Anna
Rohlena Adolf
Grim Václav
Šolcová Anna
Šimůnek Josef
Hladíková Jana

1959

Marek Antonín
Volfová Anežka
Hanel František
Junek Jan
Bajerová Kristina
Bek Josef
Frýda Karel
Bašek Josef
Kotková Anna
Pavlík Václav

1960

Pohl Václav
Horáková Anna
Černá Anna
Tomáš Jan (starosta)
Šolc Jan (starosta)
Černý Václav
Rohlenová Antonie
Mrštil Jan
Tošovská Anežka

1961

Bednář František
Šolcová Anna
Škoda Karel
Charouz Bohuslav
Fajfer Karel
Dyntera Václav
Mervart Jan
Vlášková Marie
Šolcová Anna
Moravec Josef
Jirsová Marie
Mráz Václav

1962

Kubert Rudolf
Lustiková Anna
Filipová Jaroslava
Charouzová Anna
Kubíčková Anna
Pavlů Anna
Moravec Václav
Drahný Bohumil
Ježek Josef
Voborník Rudolf
Kejdanová Anna

1963

Šolcová Františka
Dušková Anna
Procházka Bohumil
Roubalová Anna
Slezák Jan
Hronovský Jan
Hrnčíř Václav
Elišáková Růžena
Grimová Marie
Brich Václav
Citová Marie
Duben Jan
Bajer Jan
Šolc Václav

1964

Jakl Václav
Kuťáková Julie
Bašek Josef
Brichová Marie

1965

Mervartová Marie
Hovorka Josef
Jaklová Jiřina
Řebíčková Kristina
Matouš Jan
Drahová Zita
Štěch Rudolf
Hlaváčková Františka
Černý Jan

1966

Hrnčíř Václav
Hnčířová Anna
Jaklová Anna
Kubíčková Anna
Mrázek Miroslav
Moravec Jan
Kašparová Adéla

1967

Štěpová Anna
Hrnčíř Karel
Novotná Kateřina
Pumr Josef
Marková Alžběta
Kaprelová Anežka
Žďárková Anna
Moravcová
Sedláčková Marie
Janský Vojtěch
Hůlková Marie (Puličky)
Mervartová Marie

1968

Suchánková Anna
Dvořák Bohuslav
Fléglová Marie
Hodyc Jan (chaloupka v lukách)
Hejcman Václav (Puličky)
Janský Jan
Jirsák Josef
Marková Marie
Dvořáková Marie
Fialová Kateřina
Škodová

1969

Bašková Anna
Moravcová Božena
Janská Anna
Duška Jiří
Zavřelová Anna
Řebíček Josef
Hošek Rudolf
Jelenová Marie
Nejman Venda
Havlík František
Souček Karel

1970

Bareš Josef
Vlášek Jaroslav
Smolíková
Lukášek Václav
Šabata Ladislav

1971

Voborníková Frant.
Šotola Frant.
Tošovská Emilie
Stodůlková Růžena
Vejražková Emilie
Pohl Josef
Horáková Růžena

1972

Rathouský Václav
Kaprel J.
Marečková Julča
Sedláček Josef
Charouz Oldřich
Chmelík Josef
Kaňková
Cita Jan
Klamta Jan
Špelda Quido
Kopecký Václav
Franc Bohumil

1973

Štěpánová Anna
Šnajdrová M.
Kašpar Vojtěch
Jeníček Josef
Šolcová Pavlína
Marek Josef
Drahorádová Anna
Fous Stanislav
Lustyk Jan

1974

Novotná Anežka
Tošovský Josef
Hrnčířová Marie
Rohlena Josef
Fousová Anežka
Jelen Josef
Jirsáková Vlasta
Hastrdlová Frant. (Puličky)
Bašková Marie
Janská Marie
Jirsová Marie
Tomášová Anežka
Pavlík Ladislav

1975

Holancová Františka
Smolík Karel
Hrnčířová Marie
Šolcová Anna (Sedloňovská)
Bílek Jaroslav
Barešová Marie (Puličky)
Junek Václav
Postler Rudolf
Grim Jaroslav
Havlíková Anežka
Rohlena Miroslav
Zahradník Josef
Tláskal Josef
Čejka Leopold
Prouza Jaromír

1976

Jirsová Anna
Kryštofová Marie
Šabatová Anna
Stodůlková Marie
Stodůlka Václav
Dvořáková Marie
Pavlíková Marie
Mervart Jan
Kryštof Josef
Grimová Anna
Marková Františka
Flégl František
Holcman Jaroslav

1977

Mrázek František
Tomek Josef
Jelenová Marie
Fajfrová Marie
Hornychová Marie
Horák Stanislav
Rejchrt Václav
Hošková Františka
Dvořáková Marie
Vintera Josef
Pumrová Marie
Procházka Josef
Moravec Josef
Nejman Václav

1978

Slezáková Anna
Junková Marie
Cita Václav
Hejcmanová Anna
Potočková Frant.
Grulich Bohumil
Mareš Karel
Hastrdlová Květa
Dvořák Josef
Martinek Josef
Hladíková Josefa
Zahradníková Barbora
Tomek Václav

1979

Drahorád Jaroslav
Zácny Ladislav
Grim Josef
Vítová
Mužík
Špeldová Marie
Grimová Zdena
Mervart Josef
Žďárková Božena

1980

Junková Anna
Kupka
Jakl Jaroslav
Dušková Františka
Fiala Václav
Kopecká Antonie
Frýdová Anna
Linhartová Marie
Hladík Karel
Šedová Marie
Kopáčková Mar.
Rejtar Václav

1981

Škodová Alžběta
Poláková Marie
Pohlová Marie
Hejcman Josef
Horáková Marie
Duška Josef
Roubalová Anna
Mrázková Marie
Ježková Anna
Mudroch Jan
Frančiak Miroslav
Drahorád Karel
Novotná Albína
Linhartová Marie

1982

Dvořák Josef
Jelen Jaroslav
Elišák Václav
Hrnčířová Marie
Barešová Božena
Pavlíková Marie
Lukášková Ludmila
Sirotek Karel
Tomek Václav
Tláskalová Marie

1983

Hovorka Josef
Kryštof Václav
Hrnčíř Josef
Jeníčková Anežka
Brich Václav
Tomková Marie
Javůrková Josefa

1984

Jirsová Dagmar
Šourková Alena
Matoulková Anna
Maulis Vladimír
Bohdaská Marie
Jaklová Marie
Cvejnová Anna

1985

Kubíček Josef
Mrštilová Anna
Pišoja Ondřej (sražen autem)
Berka Miroslav
Bílková Růžena
Janů Anna
Rejzková Marie
Dvořák Jaroslav

1986

Klamtová Ludmila
Kotková Marie
Holcmanová Milada
Hastrdlo Jan (Puličky)
Hronovská Marie
Hastrdlo Oldřich
Vašatová Marie (domov důchodců)
Jánská Emilie
Součková Božena (domov důchodců)
Matouš Jan
Bek Oldřich

1987

Hornychová Jarmila (od r. 1974 v Praze)
Matoušová Květa (oběsila se)
Citová Marie (nejstarší občanka)
Frýda Josef
Hrnčířová Marie
Fialová Marie
Izák Miroslav (oběsil se)
Francová Marie
Pfeifer Karel (zemřel v Havlíčkově Brodě)
Ježková Růžena  

1988

Hladík Bohumil
Dvořák Karel
Polák Stanislav
Effenberg Ladislav
Uhlířová Růžena
Horáková Františka
Židík Jiří

1989

Marek Jan (invalidní důchodce)
Polák Stanislav
Rohlenová Anežka (domov důchodců)
Franc Václav
Matoulek Rudolf
Martínková Růžena
Odvárka Bohuslav (bývalý ředitel ZŠ)

1990

Mervart Josef
Mráz Václav
Matoušová Anna
Dušková Anna
Mrštil Karel
Čejchanová Anežka

1991

Dvořáková Anežka
Bareš Josef
Vošlajer František
Kryštofová Milada
Kubíčková Anna
Lukášková Marie
Maršíková Anna

1992

Vošlajerová Marie
Postlerová Marie
Kubíček Jan
Nejmanová Anna
Postler Zdeněk
Grimová Miluška
Bašek Miroslav

1993

Jankovič Josef (v obci vůbec nežil)
Pišoja Ondřej
Fiala Jaroslav
Fialová Božena
Čejp Josef
Jánský Luboš
Bareš Jan
Čejchan Jiří
Kopecký Jan
Netík Josef
Čejchan Oldřich
Ružicová Kateřina
Dvořáková Růžena

1994

Bašek Václav
Hurdálek Eduard
Kopecká Anna
Kaňka Jaroslav
Jánský Jan

1995

Voltrová Růžena
Szajková Margita
Kubíčková Marie
Voborník Josef
Dojiva Jan
Hurdálková Zdenka

1996

Beková Emilie
Procházková Emilie
Vinterová Anežka
Voborníková Anna

1997

Fiala Ladislav
Uhlíř Václav
Dvořák Josef
Junek Josef
Rejzek Karel (domov důchodců)
Žďárek Oldřich
Habas Miroslav

1998

Bašková Vlastimila
Ježek Jiří
Kaňková Anna
Mervartová Františka
Macek Alois
Šolcová Marie
Kupka Antonín
Jirsa Karel

1999

Citová Marie
Tomášová Františka
Rohlenová Marie
Vondráček Josef
Kryštof Oldřich

2000

Krafka Tomáš
Šolc Jan
Pavlík Miloš
Ježek Jaroslav
Jelen Josef

2001

Horák Jaroslav
Zajden Julius
Charouzová Marie
Hrnčíř Josef
Židíková Karolina
Škodová Libuše
Sirotková Elizabet

2002

Bednářová Miroslava
Moravec Josef
Brichová Anna
Junek Jan
Bohdaský Stanislav
Rejzek Karel
Tlapáková Anna

2003

Barešová Lidmila
Charouzová Emílie
Hovorková Anna
Drahorádová Jaroslava
Voborníková Danuše
Kánský Jiří
Zácný Ladislav
Šnajdr Josef
Dvořáková Marie

2004

Tomášová Milada
Hrnčířová Marie
Grim Jaroslav
Hastrdlo Jan
Grimová Marie

2005

Franc Josef
Rathouská Marie
Vrba Jaroslav
Maulisová Naděžda
Tomek Aleš Ing.
Frančiak Ján
Effenberková Marie
Jánská Marie
Strnad Josef
Kusko Štefan
Tomková Jaroslava
Žďárek Pavel
Jánský Jakub

2006

Dvořák Bohumil
Kubíčková Marie
Moravcová Marie
Mrštilová Věra
Bednář Pavel
Balcarová Anežka

2007

Nejmanová Marie
Pavlíková Marie
Mach Jaroslav
Mládek Pavel

2008

Kryštof Oldřich
Hrnčíř Václav
Balcar Rudolf

2009

Chmelík Josef
Novotný Karel
Šolc Václav
Hastrdlová Květoslava

2010

Pumr Jaroslav
Tošovský Josef
Moravec Jan
Machová Jana
Dušková Irena
Tošovský Jiří

2011

Čihák Josef
Hladíková Miroslava
Mrázová Judita

2012

Nejman Jaroslav
Dojivová Božena
Tomková Hana
Hovorková Marie
Čejpová Věra
Nejman Václav

2013

Junková Marie
Pavelková Věra
Kaňka Miroslav

2014

Musial Jaromír
Knesl Milan
Kopecká Marie
Zácná Jaroslava
Franc Václav
Slezák Jan
Hastrdlo Oldřich
Charouz Zdeněk
Balcar Josef

2015

Fialová Milada
Kubíček Josef

2016

Švikruhová Marie

2017

Jacko Milan
Procházka Miroslav
Šolcová Věra
Hladíková Jaroslava
Kupková Lidmila
Ježek Václav
Kusková Danuše
Slezáková Marie

2018

Vrbová Jaroslava
Tomek Josef
Radová Nataša
Špelda Miroslav
Strnadová Danuše

2019

Dvořáková Jaroslava
Světlík Ota
Dvořák Josef
Poláková Radmila
Nejmanová Marie
Pišojová Božena
Mílová Lenka
Nejman Josef
Matyáš Miloš

2020

Mervart Jaroslav (bývalý starosta a kronikář)
Dvořáková Marie
Duška Václav

2021

Mašek Jaroslav
Mervartová Jaroslava
Fousek Josef
Uhlíř Václav
Přibyl Jaromír
Horáková Jiřina
Stonjek Alfréd


přesun na začátek stránek na začátek stránky přesun na začátek stránek |

(c) 2000 - 2024 Jan Jurásek, kronikář obce.